ידיעון תשע"א

קישוט
 

שימו לב: לוח הבחינות יפורסם בתחילת חודש ספטמבר.

בחינות החוג לספרות לשנת תשע"א

לוח הבחינות יתעדכן בהמשך.

(1) סטודנט לתואר ראשון זכאי להיבחן בכל בחינה ב-2 המועדים שנקבעו. הציון הקובע הוא הציון במועד האחרון. מומלץ לתלמידים להיבחן במועד א'.

(2) מבחני הבית יחולקו בתאריך ובשעה המפורסמים כאן. החלוקה תתבצע כנהוג בבחינה רגילה, בחדר שיפורסם ביום הבחינה.

דין מבחן בית כדין בחינה רגילה.

בחינות הבית תוחזרנה על-ידי התלמידים לתאי המרצים/ות.

(3) מועדי הבחינות והעבודות וכן מועדי ההגשה של עבודות סמינריוניות של קורסים שחוג האם שלהם אינו ספרות, מתפרסמים בלוח המודעות של החוג הרלוונטי.

סמסטר א'

שם הקורס שם המרצה מועד א' שעה מועד ב' שעה
יסודות הפרוזודיהד"ר עינת-נוב עידית ד"ר ברעם-אשל עינת 26/01/20119:00 04/03/20119:00
מבוא לתיאוריה וביקורת של הספרות והתרבות-בחינת בית ד"ר דותן אייל מועד א': ב-27/1/11 ב-9:00. החזרה עד 31/1/11 ב-13:00.
מועד ב': ב-25/3/11 ב-9:00. החזרה עד 29/3/11 ב-13:00.
מבוא לתורת התרגוםד"ר בן ארי ניצה 28/01/20119:00 18/03/20119:00
מבוא לשירה העברית בימי הביניים א'ד"ר עינת-נוב עידית 30/01/201113:00 27/03/201116:00
מבוא לתורת הספרות-מבחן אמצע קורסד"ר לובין אורלי 31/01/201113:00 03/04/201116:00
יצירות מופת בספרות העבריתד"ר מילנר איריס 04/02/20119:00 10/04/201116:00
סיפורת ישראלית פוסטמודרנית: הופמן, קסטל-בלום ועוד-בחינת בית ד"ר שיפמן סמדר מועד א': ב-6/2/11 ב-9:00. החזרה עד 10/2/11 ב-13:00.
מועד ב': ב-11/5/11 ב-9:00. החזרה עד 15/5/11 ב-13:00.
בעיות יסוד בתורת הספרות: מבט מפרספקטיבה קוגניטיביתפרופ שן ישעיהו 06/02/201113:00 20/05/20119:00
נתן אלתרמן: הכתיבה והחייםפרופ לאור דן 08/02/201113:00 25/03/20119:00
החויה האורבנית: לקרוא את העיר-בחינת בית ד"ר מנדה-לוי עודד מועד א': ב-10/2/11 ב-9:00. החזרה עד 14/2/11 ב-13:00.
מועד ב': ב-10/4/11 ב-9:00. החזרה עד 14/4/11 ב-13:00.
מבוא לאגדה ולספרות העממיתמר רוטמן דוד 10/02/201113:00 01/04/20119:00
הסיפורת העברית במאתים השנים האחרונות-מבחן אמצע קורספרופ הולצמן אבנר 13/02/201113:00 29/04/20119:00
מבוא לתורת הרומאןפרופ שטרנברג מאיר 15/02/201113:00 15/05/201116:00
לינה משותפת: ספרות הקיבוץ-בחינת בית ד"ר מילנר איריס מועד א': ב-18/2/11 ב-9:00. החזרה עד 22/2/11 ב-13:00.
מועד ב': ב-22/5/11 ב-9:00. החזרה עד 26/5/11 ב-13:00.
מבוא לסיפורתפרופ פרי מנחם 18/02/20119:00 22/05/201116:00

יתכנו שינויים בלוח הבחינות. נא לעקוב אחר הפרסומים באינטרנט.

מועדי הבחינות והעבודות וכן מועדי ההגשה של עבודות סמינריוניות בקורסים שחוג האם שלהם אינו ספרות מתפרסמים בלוח הבחינות של החוג הרלוונטי.

שיעורים שלא צוינו לעיל, יסתיימו בהגשת עבודות. את העבודות יש להגיש עד ה-17/03/11 בשעה 13:00, לתא המרצה. אין מועד ב' בהגשת עבודות.

את מבחני הבית יש לשים ישירות בתאי המרצים/ות.

עבודות סמינריוניות מסמסטר א' יש להגיש במזכירות החוג עד ה-27/04/11. עבודות שלא יוגשו במועד, לא יבדקו.

סמסטר ב'

שם הקורס שם המרצה מועד א' שעה מועד ב' שעה
הסיפורת העברית במאתים השנים האחרונותפרופ הולצמן אבנר 15/06/201113:00 20/07/201113:00
מבוא לשירה העברית בימי הביניים ב'ד"ר ישי חביבה 17/06/20119:00 24/07/201113:00
נרטיבים של נוודות ופזורה-בחינת בית ד"ר מילנר איריס מועד א': ב-19/6/11 ב-9:00. החזרה עד 23/6/11 ב-13:00.
מועד ב': ב-7/8/11 ב-9:00. החזרה עד 11/8/11 ב-13:00.
מבוא לתורת הספרותד"ר לובין אורלי 20/06/201113:00 28/07/201113:00
תיאטרון: בין היסטוריה לפואטיקה-בחינת בית ד"ר לבוא יעל מועד א': ב-23/6/11 ב-9:00. החזרה עד 27/6/11 ב-13:00.
מועד ב': ב-10/8/11 ב-9:00. החזרה עד 14/8/11 ב-13:00.
תחנות יסוד בספרות המערב: הפרוזה של הרנסנסד"ר לובין אורלי 24/06/20119:00 04/08/201113:00
יצירות מופת בספרות העולםד"ר שיפמן סמדר 26/06/201113:00 07/08/201113:00
ארצות הפלאים: מרחב ופנטזיה בסיפור העם העברי-בחינת בית מר רוטמן דוד מועד א': ב-30/6/11 ב-9:00. החזרה עד 4/7/11 ב-13:00.
מועד ב': ב-3/8/11 ב-9:00. החזרה עד 7/8/11 ב-13:00.
לכתוב את השואה: היסטוריה ספרות וזכרוןפרופ לאור דן 03/07/20119:00 05/08/20119:00
יסודות השירד"ר מיטל אורית , ד"ר יעקובי תמר 05/07/201113:00 12/08/20119:00
טוני מוריסון-בחינת בית ד"ר שיפמן סמדר מועד א': ב-14/7/11 ב-9:00. החזרה עד 18/7/11 ב-13:00.
מועד ב': ב-12/8/11 ב-9:00. החזרה עד 16/8/11 ב-13:00.

יתכנו שינויים בלוח הבחינות. נא לעקוב אחר הפרסומים באינטרנט.

מועדי הבחינות והעבודות וכן מועדי ההגשה של עבודות סמינריוניות בקורסים שחוג האם שלהם אינו ספרות מתפרסמים בלוח הבחינות של החוג הרלוונטי.

שיעורים שלא צוינו לעיל, יסתיימו בהגשת עבודות. את העבודות יש להגיש עד ה-14/08/11 בשעה 13:00, לתא המרצה. אין מועד ב' בהגשת עבודות.

את מבחני הבית יש לשים ישירות בתאי המרצים/ות.

עבודות סמינריוניות מסמסטר ב' יש להגיש במזכירות החוג עד ה-11/09/11. עבודות שלא יוגשו במועד, לא יבדקו.

עמוד זה מתוחזק על ידי צוות המחשוב This page is maintained by Humanities WebMaster הצהרה Disclaimer