ידיעון תשע"א

קישוט
 

שימו לב: לוח הבחינות יפורסם בתחילת חודש ספטמבר.

בחינות החוג להיסטוריה של עם ישראל לשנת תשע"א

לוח הבחינות יתעדכן בהמשך.

סמסטר א'

שם הקורס שם המרצה מועד א' שעה מועד ב' שעה
מוסדות הקהילה בספרד בימי הביניים-עבודה פרופ גוטווירט אליעזר מועד א': יש להגיש עד 20/2/11 בדוא"ל.
מועד ב': אין מועד ב'.
נשים ביישוב ובישראל הצעירה 1950-1900-עבודה ד"ר רוזין אורית מועד א': יש להגיש עד 20/2/11 ב-13:00 למזכירות החוג.
מועד ב': אין מועד ב'.
בין עבד עברי לעבד אפריקאי: העבדות בישראל ובעמים-עבודה ד"ר רוטמן יובל מועד א': יש להגיש בדוא"ל עד 20/2/11 .
מועד ב': אין מועד ב'
מבוא לספרות השו"ת של המאות הט"ז-הי"ז-עבודה פרופ ריינר אלחנן מועד א': יש להגיש עד 20/2/11 בדוא"ל.
מועד ב': אין מועד ב'.
יהודים ונוצרים בימי הביניים (עד מסעי הצלב)פרופ כהן ג רמי 24/01/20119:00 01/04/20119:00
השלטון הרומי - טוב או רע ליהודים?ד"ר שחר יובל 26/01/20119:00 27/02/201116:00
העולם היהודי בעת החדשהד"ר דרייפוס חוי 28/01/20119:00 18/03/20119:00
התפילה ובית הכנסת ומקומם ההיסטוריד"ר גולדין שמחה 31/01/20119:00 27/03/201116:00
"ארון הספרים היהודי": מקורות לחקר תולדות ישראל-עבודה פרופ אסף דוד מועד א': יש להגיש עד 2/2/11 ב-13:00 למזכירות החוג
מועד ב': אין מועד ב'
העליות, 1947-1881ד"ר חזן מאיר 04/02/20119:00 11/03/20119:00
הארץ המובטחת? יהודים באמריקה 2010-1654-עבודה ד"ר אורי סקוט מועד א': יש להחזיר עד 20/2/11 ב-13 למזכירות החוג.
מועד ב': אין מועד ב'.
ישראל בעשור הראשון-בחינה אמריקאיתד"ר רוזין אורית 08/02/201113:00 13/03/201116:00
היישוב היהודי בירושלים תחת שלטון האסלאם מראשית הכיבוש עד 126פרופ ארדר יורם 10/02/20119:00 10/04/201116:00
אתגר האוריינטליזם-עבודה ד"ר גרבר נח מועד א': יש להגיש עד ה-20/2/2011 ב-13:00 למזכירות החוג.
מועד ב': אין מועד ב'.
החברה הישראלית והשואה-בחינת בית ד"ר שטאובר רוני מועד א': ב-15/2/11 ב-9:00. החזרה עד 22/2/11 בדוא"ל.
מועד ב': ב-22/3/11 ב-9:00. החזרה עד 29/3/11 בדוא"ל.
מלחמות ישראל, 1967-1936ד"ר חזן מאיר 17/02/20119:00 25/03/20119:00

סמסטר ב'

שם הקורס שם המרצה מועד א' שעה מועד ב' שעה
היהודים-הערבים: זהויות חמקמקות-עבודה ד"ר נח גרבר מועד א': יש להגיש עד ה-30/6/11 בדוא"ל בשעה 13:00.
מועד ב': אין מועד ב'.
יהודים ונוצרים בימה"ב (ממסעי הצלב ואילך)פרופ כהן ג רמי 13/06/20119:00 18/07/20119:00
הקהילה היהודית העירונית בארץ ישראל בתקופה הצלבנית-עבודה פרופ ריינר אלחנן מועד א': יש להגיש עד ה-31/7/11 בדוא"ל.
מועד ב': אין מועד ב'.
השואה - מושג מפתח וקווי יסודד"ר דרייפוס חוי 17/06/20119:00 22/07/20119:00
רומן רוסי? יהודים באימפריה הצארית 1917-1772-בחינת בית ד"ר אורי סקוט מועד א': ב-19/6/11 ב-9. החזרה עד 26/6/11 ב-13 למזכירות החוג
מועד ב': ב-20/7/11 ב-9. החזרה עד 27/7/11 ב-13 למזכירות החוג
אוגוסט 1939 - העולם היהודי וא"י ערב מלה"ע ה-II-בחינת בית פרופ שביט יעקב מועד א': ב-21/6/11 ב-9. החזרה עד 28/6/11 ב-13 למזכירות החוג
מועד ב': ב-27/7/11 ב-9. החזרה עד 3/8/11 ב-13 למזכירות החוג
היישוב היהודי בארץ ישראל בתקופה המוסלמית הראשונה (1099-634)פרופ ארדר יורם 23/06/201113:00 25/07/201113:00
יהודים, יוונים ומה שביניהם בתקופה ההלניסטית-בחינת בית ד"ר רוטמן יובל מועד א': ב-26/6/11 ב-9:00. החזרה עד 3/7/11 בדוא"ל.
מועד ב': ב-31/7/11 ב-9:00. החזרה עד 7/8/11 בדוא"ל.
היישוב בין שתי מלחמות העולםד"ר חזן מאיר 28/06/20119:00 29/07/20119:00
ההנהגה היהודית בבבל תחת השלטון העבאסי (1258-750)פרופ ארדר יורם 30/06/201113:00 01/08/201113:00
הכנסיה הקתולית, העם היהודי ומדינת ישראל בקולנוע-בחינת בית פרופ פורת דינה מועד א': ב-4/7/11 ב-9. החזרה עד 11/7/11 ב-13 למזכירות החוג
מועד ב': ב-4/8/11 ב-9. החזרה עד 11/8/11 ב-13 למזכירות החוג
"המאה היהודית" - גלגולו של מיתוס-בחינת בית פרופ שביט יעקב מועד א': ב-5/7/11 ב-9. החזרה עד 12/7/11 ב-13 למזכירות החוג.
מועד ב': ב-7/8/11 ב-9. החזרה עד 14/8/11 ב-13 למזכירות החוג
הלכה, מיסטיקה ופילוסופיה ביצירה היהודית לדורותיה-עבודה פרופ רצבי שלום מועד א': יש להגיש עד 17/7/11 בדוא"ל.
מועד ב': אין מועד ב'.
יחסי מדינת ישראל והעולם היהודי בעקבות השואה-עבודה ד"ר שטאובר רוני מועד א': יש להגיש עד 17/7/11 בדוא"ל.
מועד ב': אין מועד ב'.
מיהודה הלוי ועד דון יצחק אברבנאל-יהודים ונוצרים בספרד-עבודה פרופ גוטווירט אליעזר מועד א': יש להגיש עד 17/7/11 בדוא"ל.
מועד ב': אין מועד ב'.
פוליטיקה,אידיאולוגיה ומשפט - בעשור הראשון -עבודה ד"ר רוזין אורית מועד א': יש להגיש עד 17/7/11 ב-13:00 למזכירות החוג.
מועד ב': אין מועד ב'.
היישוב היהודי בבבל מהכיבוש המוסלמי עד נפילת בגדאד (1258-638)פרופ ארדר יורם 06/07/201113:00 10/08/201113:00
ספרות השו"ת כמקור הסטורי-בחינת בית ד"ר גולדין שמחה מועד א': ב-11/7/11 ב-9. החזרה עד 13/7/11 ב-13 למזכירות החוג
מועד ב': ב-8/8/11 ב-9. החזרה עד 10/8/11 ב-13 למזכירות החוג
העימות היהודי-ערבי בארץ ישראל, 1939-1905ד"ר חזן מאיר 13/07/20119:00 12/08/20119:00

עמוד זה מתוחזק על ידי צוות המחשוב This page is maintained by Humanities WebMaster הצהרה Disclaimer