ידיעון תשע"א

קישוט
 

שימו לב: לוח הבחינות יפורסם בתחילת חודש ספטמבר.

בחינות החוג לאנגלית ולימודים אמריקניים לשנת תשע"א

לוח הבחינות יתעדכן בהמשך.

סמסטר א'

שם הקורס שם המרצה מועד א' שעה מועד ב' שעה
הפואטיקה של הטראומה-בחינת בית גב שיר לי מועד א': ב-24/1/11 ב-9:00. החזרה עד 31/1/11 ב-13:00.
מועד ב': ב-7/3/11 ב-9:00. החזרה עד 14/3/11 ב-13:00.
דרמה יעקוביאניתגב שטרייט לינדה 26/01/20119:00 27/03/201116:00
ספרות לפני מלחמת האזרחיםד"ר שמיר מלאת 26/01/20119:00 27/02/201116:00
מבוא לתרבות אנגליהד"ר גבריאלה אלברטו 26/01/201113:00 27/02/201116:00
ניתוח סיפורת-בחינת בית פרופ שרון זיסר שירלי מועד א': ב-27/1/11 ב-9:00. החזרה עד 3/2/11 ב-13:00.
מועד ב': ב-3/3/11 ב-9:00. החזרה עד 10/3/11 ב-13:00.
ה"אחר" בשירה אמריקנית-בחינת בית פרופ אלקלעי גוט קרן מועד א': ב-30/1/11 ב-9:00. החזרה עד 6/2/11 ב-13:00.
מועד ב': ב-1/3/11 ב-9:00. החזרה עד 8/3/11 ב-13:00.
השפה המסתורית של שירהמר טרטקובסקי רועי 31/01/20119:00 06/03/201116:00
מבוא לתיאוריה-בחינת בית ד"ר גומל אילנה מועד א': ב-31/1/11 ב-9:00. החזרה עד 7/2/11 ב-13:00.
מועד ב': ב-7/3/11 ב-9:00. החזרה עד 14/3/11 ב-13:00.
ספרות אינדיאנית-אמריקניתגב אלפרוביץ דלית 01/02/201113:00 13/03/201116:00
ספרות בלש ומגדר בחברה אמריקנית-בחינת בית ד"ר עמרי קרן מועד א': ב-3/2/11 ב-9:00. החזרה עד 10/2/11 ב-13:00.
מועד ב': ב-11/5/11 ב-9:00. החזרה עד 18/5/11 ב-13:00.
השפעתו של וולט ויטמןגב ברנאט דרה 09/02/20119:00 13/03/201116:00

סמסטר ב'

שם הקורס שם המרצה מועד א' שעה מועד ב' שעה
ספרות פוסט-קולוניאליתד"ר מאורר יעל 14/06/201113:00 14/07/20119:00
ניתוח שירהפרופ אלקלעי גוט קרן 15/06/20119:00 18/07/20119:00
ספרות הדפוס באמריקה-בחינת בית גב מרלוב מאיה מועד א': ב-15/6/11 ב-9:00. החזרה ב-22/6/11 ב-13:00.
מועד ב': ב-18/7/11 ב-9:00. החזרה עד 25/7/11 ב-13:00.
הרומן המודרני והתרבותיות החזותית במאה ה-19-בחינת בית ד"ר גבריאלה אלברטו מועד א': ב-19/6/11 ב-9:00. החזרה עד 26/6/11 ב-13:00.
מועד ב': ב-21/7/11 ב-9:00. החזרה עד 28/7/11 ב-13:00.
מבוא לתרבות אמריקהד"ר בן בסט הדה 19/06/201113:00 21/07/20119:00
ראליזם ונטורליזם אמריקניד"ר שמיר מלאת 20/06/20119:00 21/07/20119:00
לונדון של דיקנס-בחינת בית ד"ר אילנה גומל מועד א': ב-22/6/11 ב-9:00. החזרה עד 29/6/11 ב-13:00.
מועד ב': ב-27/7/11 ב-9:00. החזרה עד 3/8/11 ב-13:00.
מקום בספרות אמריקנית מודרניתפרופ וירט נשר חנה 23/06/20119:00 28/07/20119:00
שקספירד"ר רייזנר נעם 26/06/20119:00 29/07/20119:00
אסטטיקה של ההגירהד"ר וינר סוניה 26/06/201113:00 31/07/20119:00
שירה מטפיזיתד"ר רייזנר נעם 30/06/20119:00 01/08/20119:00
משפחת גודווין ומשפחת שליד"ר גרנאי אמי 03/07/201113:00 07/08/201113:00

עמוד זה מתוחזק על ידי צוות המחשוב This page is maintained by Humanities WebMaster הצהרה Disclaimer