ידיעון תשע"א

קישוט
 

שימו לב: לוח הבחינות יפורסם בתחילת חודש ספטמבר.

בחינות החוג ללימודי מזרח אסיה לשנת תשע"א

לוח הבחינות יתעדכן בהמשך.

סמסטר א'

שם הקורס שם המרצה מועד א' שעה מועד ב' שעה
הינדי שנה א'ד"ר שלומפר גנאדי 25/01/20119:00 25/02/20119:00
הינדי שנה ב'ד"ר שלומפר גנאדי 25/01/20119:00 25/02/20119:00
הינדי שנה ג'ד"ר שלומפר גנאדי 25/01/20119:00 25/02/20119:00
יפנית שנה א'ד"ר לוי- יממורי מיקה , גב מוסקוביץ מסקו , גב ליטמן ניקי 25/01/20119:00 25/02/20119:00
יפנית שנה ב'גב מוסקוביץ מסקו , גב ליטמן ניקי 25/01/20119:00 25/02/20119:00
יפנית שנה ג', חלק א'ד"ר לוי- יממורי מיקה 25/01/20119:00 25/02/20119:00
סנסקריט ג' קריאה בטקסטיםמר צרניאק אלכס 25/01/20119:00 25/02/20119:00
סנסקריט שנה א'מר צרניאק אלכס 25/01/20119:00 25/02/20119:00
סנסקריט שנה ב'מר צרניאק אלכס , מר פלד רפי 25/01/20119:00 25/02/20119:00
סינית שנה א'גב לי ג אנג , ד"ר פינג ג אנג , גב צולי חואנג , גב דזיה לואו 25/01/201113:00 25/02/20119:00
סינית שנה ב'גב לי ג אנג , ד"ר פינג ג אנג , גב צולי חואנג , גב דנהונג טאנג 25/01/201113:00 25/02/20119:00
סינית שנה ג', חלק א'ד"ר פינג ג אנג , גב צולי חואנג 25/01/201113:00 25/02/20119:00
פולחן אמונה ומדינה: דת ביפן המסורתיתד"ר אורבוך אירית 26/01/20119:00 27/02/201116:00
זן בודהיזם: דת, פילוסופיה, פסיכותרפיה, או מה?פרופ רז יעקב 26/01/201113:00 27/02/201116:00
התפתחות הניהול היפני מהעידן הפיאודלי ועד זמננו, היבטים עיונימר הוכברג דן 27/01/201113:00 04/03/20119:00
מבוא להינדואיזם הפוליטיד"ר פרצ ק רוני 27/01/201113:00 04/03/20119:00
סין בעידן הרפורמות: חברה, כלכלה ופוליטיקהד"ר נפתלי אורנה 28/01/20119:00 06/03/201116:00
בעקבות הבודהה: פילוסופיה, פסיכולוגיה ופרקטיקה בבודהיזם המוקדגב ארבל קרן 31/01/20119:00 03/04/201116:00
סינית קלאסית א'-בחינת בית ד"ר גולדשמידט אסף מועד א': ב-1/2/11 ב-9:00. החזרה עד 8/2/11 ב-13:00.
מועד ב': ב-6/3/11 ב-9:00. החזרה עד 13/3/11 ב-13:00.
מבוא לתולדות סין ותרבותהד"ר גולדשמידט אסף 01/02/201113:00 06/03/201116:00
ההיסטוריה של סין המודרנית: מ 1800 ועד היוםמר סלע אורי 02/02/20119:00 11/03/20119:00
נשים וגברים ביפן המסורתית: בין הגלוי לנסתר, בין עובדה לאגדהד"ר קלמפרר איילה 02/02/20119:00 11/03/20119:00
מדיניות החוץ של סין בעידן המודרניד"ר מדזיני מירון 03/02/20119:00 13/03/201116:00
יחסי קוריאה יפן - שונאים: סיפור אהבהד"ר צרפתי ליאורה 06/02/20119:00 15/05/201116:00
אדונים ונתינים: הודו הבריטית, 1757-1947ד"ר לובלסקי יצחק 06/02/201113:00 15/05/201116:00
מבוא לתולדות יפן ותרבותהד"ר שאול רחל 08/02/20119:00 13/03/201116:00
מוות, לידה ומה שביניהם - המוות בתיאוריה ובפרקטיקה של הבודהיזמר עמיחי בועז 09/02/20119:00 25/03/20119:00
הודו בעיניים מערביותד"ר למפרט חן 13/02/20119:00 22/05/201116:00
היסטוריה ותרבות בקוריאה טרם המודרניזציהד"ר צרפתי ליאורה 13/02/201113:00 22/05/201116:00
במעגלי הלידות, בקשרי החיים הנסתרים: להיות אדם במחשבה ההינדיתגב טבת דיין מיה 14/02/20119:00 18/03/20119:00
מבוא לתולדות הודו ותרבותהמר צהר רועי 15/02/201113:00 27/03/201116:00
אלים שדים ואבות בדת הסיניתמר אבט עודד 16/02/201113:00 10/04/201116:00
מבוא לספרות יפנית קלאסית ומודרניתד"ר שחל-פורת שונית 17/02/20119:00 27/03/201116:00

סמסטר ב'

שם הקורס שם המרצה מועד א' שעה מועד ב' שעה
הינדי שנה א'ד"ר שלומפר גנאדי 14/06/20119:00 17/07/20119:00
הינדי שנה ב'ד"ר שלומפר גנאדי 14/06/20119:00 17/07/20119:00
הינדי שנה ג'ד"ר שלומפר גנאדי 14/06/20119:00 17/07/20119:00
יפנית שנה א'ד"ר לוי- יממורי מיקה , גב מוסקוביץ מסקו , גב ליטמן ניקי 14/06/20119:00 17/07/20119:00
יפנית שנה ב'גב מוסקוביץ מסקו , גב ליטמן ניקי 14/06/20119:00 17/07/20119:00
יפנית שנה ג', חלק ב'ד"ר לוי- יממורי מיקה 14/06/20119:00 17/07/20119:00
סנסקריט טקסטיםמר צרניאק אלכס 14/06/20119:00 17/07/20119:00
סנסקריט שנה א'מר רפי פלד 14/06/20119:00 17/07/20119:00
סנסקריט שנה ב'מר צרניאק אלכס , מר פלד רפי 14/06/20119:00 17/07/20119:00
סינית שנה א'גב לי ג אנג , ד"ר פינג ג אנג , גב צולי חואנג , גב דזיה לואו 14/06/201113:00 17/07/201113:00
סינית שנה ב'גב לי ג אנג , ד"ר פינג ג אנג , גב צולי חואנג , גב דנהונג טאנג 14/06/201113:00 17/07/201113:00
סינית שנה ג', חלק ב'ד"ר פינג ג אנג , גב צולי חואנג 14/06/201113:00 17/07/201113:00
דת, שלטון ו"דתות חדשות" ביפן המודרניתד"ר אורבוך אירית 15/06/201113:00 19/07/20119:00
מבוא לספרות סינית קלאסיתפרופ שחר מאיר 16/06/20119:00 18/07/20119:00
על המפה הפוליטית: מי ומה בפוליטיקה ההודיתד"ר פרצ ק רוני 16/06/20119:00 18/07/20119:00
מיעוטים, חילוניות וחינוך בהודו המודרניתד"ר מישרה הרינדר 17/06/20119:00 20/07/20119:00
קוסמולוגיה ורפואה בסין מהשאנג ועד החאןגב רונית שוורץ סשה 19/06/20119:00 21/07/20119:00
כשהאלים משחקים: תיאטרון המחול הקלאסי והעממי בהודו-בחינת בית גב אלכביר אסנת מועד א': ב-20/6/11 ב-9:00. החזרה עד 27/6/11 ב-13:00.
מועד ב': ב-21/7/11 ב-9:00. החזרה עד 28/7/11 ב-13:00.
מבוא לתולדות סין ותרבותהד"ר גולדשמידט אסף 21/06/201113:00 24/07/201113:00
הקופצים קדימה והנותרים מאחור: חברה ושוליים בסין המודרנית בספד"ר שריג רוני 22/06/20119:00 25/07/20119:00
הלוטוס בגני: דת בשירת ובספרות יפן המסורתיתד"ר אורבוך אירית 23/06/20119:00 26/07/20119:00
חיי ריקות, חיי מלאות: הלב, היהלום, וסוטרות הריקות הבודהיסטיופרופ רז יעקב 23/06/20119:00 26/07/20119:00
"לחתוך עם חרב החכמה"- זן באומנויות הלחימה של יפןמר מרק אלון 24/06/20119:00 27/07/20119:00
חברה ותרבות בשושלת הג'ו-עבודה גב וינטר סמדר מועד א': יש להגיש עד ה-27/7/11 ב-13:00 למזכירות החוג.
מועד ב': אין מועד ב'.
על העולם העשוי כולו מילים: מציאות, בידיון, אשליה והתחלפויותגב טבת דיין מיה 27/06/20119:00 28/07/20119:00
מבוא לתולדות יפן ותרבותהד"ר שאול רחל 28/06/20119:00 31/07/20119:00
המיתולוגיה הסינית וביטוייה באמנותד"ר הלפרין נילי 29/06/20119:00 02/08/20119:00
היסטוריה ותרבות בקוריאה המודרניתד"ר צרפתי ליאורה 30/06/20119:00 04/08/20119:00
גברים וגבריות בחברה היפנית המודרניתגב בלוך- צמח דלית 04/07/20119:00 10/08/20119:00
מבוא לתולדות הודו ותרבותהמר צהר רועי 05/07/20119:00 07/08/20119:00
אדריכלות וסביבה ביפן המסורתית-עבודה מר קוץ אריה מועד א': יש להגיש עד 10/7/11 ב-13:00.
מועד ב': אין מועד ב'.
תרבות האינטרנט בקוריאהד"ר צרפתי ליאורה 10/07/201113:00 11/08/20119:00

עמוד זה מתוחזק על ידי צוות המחשוב This page is maintained by Humanities WebMaster הצהרה Disclaimer