ידיעון תש"ע

קישוט
 

שימו לב: לוח הבחינות יפורסם בתחילת חודש ספטמבר.

החוג להיסטוריה של עם ישראל לשנת תש"ע

פמיניזמים, משפט וחברה בישראל Feminisms, Law and Society in Israel‏ (06081122)

שיעור

ד"ר דפנה הקר

מטרת הקורס היא בחינת המשפט הישראלי לאור תיאוריות פמיניסטיות שונות. לצורך בחינה זו נסקור בתמצית תיאוריות פמיניסטיות מגוונות וניסיונות סינתזה ביניהן, תוך התמקדות ברלוונטיות שלהן לניתוח פמיניסטי של המשפט. על בסיס הרקע התיאורטי, נבחן סוגיות מגדריות ספציפיות שבהן עוסק או שותק המשפט הישראלי. בין היתר, נדון בהיבטים מגדריים של יחס המשפט הישראלי לשוק העבודה בשכר, למשפחה/ות, ולזכויות חברתיות.

ציון: 100% בחינה שתינתן בסוף הקורס

The goal of the course is to examine the Israeli law in light of different feminist theories. For this examination we will review in a nutshell a variety of feminist theories and attempts to synthesize between them, while focusing on their relevancy to a feminist analysis of the law. Based on the theoretical background, we will review specific gendered issues the Israeli law deals with or is silent about. Among others, we will discuss gendered aspects of the Israeli law’s attitude towards the labor market, family/ies and social rights.

דרישות קדם:

הערות:

בחינות

 • מועד א' של סמסטר א' יתקיים ביום 25/01/2010 בשעה 9:00
 • מועד ב' של סמסטר א' יתקיים ביום 03/03/2010 בשעה 18:00

אימפריות: מערב ו"מזרח" מן המאה ה 18 עד המאה ה 21‏ (06215501)

שיעור

פרופ' מלמן

אימפריות עלו ושקעו כבר בתרבויות המזרח הקדום. אימפריות לא היו ואינן "מערביות", או מודרניות דווקא. אך ההתפשטות המסיבית של מדינות ותרבויות מערביות בין המאה השמונה עשרה לימינו אנו, אל טריטוריות ולתרבויות שמחוץ לאירופה ולארה"ב, הייתה תופעה ייחודית ובלא תקדים. ראשית הקולוניאליזם החדש הזה היא במחצית הראשונה של המאה השמונה עשרה. רבים טוענים כי הוא ממשיך להתקיים גם לאחר תהליכי התפרקות האימפריות ותהליך הדה-קולוניזציה. האימפריות המערביות החדשות התייחדו לא רק במימדי הענק שלהן ובעוצמה צבאית וטכנולוגית, ולא בהכרח בכך ששלטו במישרין על טריטוריות קולוניאליות, אלא גם בכך שהיו נוכחות בחייהם, בהתנסויותיהם ובדמיונם של בני העידן המודרני —שולטים ונשלטים כאחד—ועצבו מדינות והתפתחותן, תנועות פוליטיות, את הכלכלה העולמית, זהויות לאומיות, מעמדיות ומיגדריות, ותרבויות—הן תרבות גבוהה, הן תרבות פופולארית. הבנת התפתחות האימפריות והמגעים הבין-תרבותיים בין "מערב" (כאזור, או מקום גיאוגרפי וכדימוי) ו"מזרח" מאפשרת לנו לקרוא, להבין מחדש, ולכתוב מחדש את ההיסטוריה של העידן המודרני.

לימוד ההיסטוריה של הקולוניאליזם המודרני עוסק בהשפעותיו באירופה עצמה בנפרד מהשפעותיו במזרח התיכון, או הרחוק. לרב גם מפרידים בין ההיסטוריה היהודית המודרנית לתולדות האימפריות. השיעור משלב באופן ייחודי שלושה תחומים אלה. בשיעור נדון בראיית ה"מזרח" וה"מערב", הגדרתם ודמיונם בעידן הנאורות של המאה השמונה עשרה, נבחן את "האימפריות של החומרים": בדים וטבק, פורצלן וקפה, בתרבויות צריכה במאות השמונה עשרה והתשע עשרה באירופה ובמזרח התיכון, נבדוק תנועות לאומיות –באירופה, במזרח התיכון, וכן את הציונות, בזיקתן לקולוניאליזם, ננתח קשרים בין מלחמות מודרניות לאימפריות, בין אימפריאליזם לכלכלה—מתקופת התיעוש ועד לכלכלות הנפט, ובין אימפריליזם לתרבות ההמונים המודרנית (למשל בתערוכות עולמיות, בקולנוע ובטלוויזיה ובקשרים) נבחן גם את הקשרים שבין אימפריאליזם לגלובליזציה בימינו.

בשיעור נעשה שימוש נרחב במגוון של טקסטים מילוליים, מחוזים בינלאומיים ועיתונות, ועד לספרי מסעות, במפות, בספרות יפה, בצלומים, בציור, בסרטים דוקומנטריים ועלילתיים ובמוסיקה.

דרישות קדם:

הערות:

בחינות

 • מועד א' של סמסטר ב' יתקיים ביום 06/07/2010 בשעה 9:00
 • מועד ב' של סמסטר ב' יתקיים ביום 08/08/2010 בשעה 9:00

מבוא לתולדות המזה"ת בעת החדישה‏ (06221001)

שיעור

ד"ר עוזי רבי

הקורס סוקר ומנתח את התהליכים ההיסטוריים המרכזיים שהתחוללו במזרח התיכון במאתיים השנים האחרונות, שעיקרם פעולת הגומלין בין תהליכים פנימיים ובין השפעות המגע בין החברות המוסלמיות במזרח התיכון ו"המערב." בין היתר, הקורס ידון בהשפעות הכלכליות, הפוליטיות והתרבותיות של "המערב" על האזור, בנסיונות רפורמה, התגובות האסלאמיות והלאומיות למשבר החברה המקומית, עלייתן של המדינות הטריטוריאליות לאחר מלחמת העולם הראשונה, משטרי הקצונה המהפכניים ולבסוף, הופעת התנועות האסלאמיות.

דרישות קדם:

הערות:

בחינות

 • מועד א' של סמסטר א' יתקיים ביום 28/01/2010 בשעה 12:30
 • מועד ב' של סמסטר א' יתקיים ביום 03/03/2010 בשעה 18:00

העולם הערבי וסכסוך ישראל ערב (1948-2006)‏ (06222101)

שיעור

פרופ` אייל זיסר

עניינו של שעור זה הוא תולדותיו של הסכסוך הישראלי-ערבי למן ראשיתה של הציונות בארץ ישראל, עבור לתקופת המנדט הבריטי והמאבק להקמת מדינת ישראל וכלה במלחמות ישראל-ערב ובמשא ומתן לשלום שמנהלת ישראל עם שכניה הערביים בעשורים האחרונים.

במוקד השיעור יעמוד יחסו של העולם הערבי לסכסוך עם ישראל. האופן שבו תפסו, ולמעשה תופסים עד היום, הערבים את הציונות ואת מדינת ישראל; שלבים בהידרדרות למלחמה; ורצינות וכנות המאמצים שנעשו לאורך השנים להשגת שלום ישראלי-ערבי.

במהלך השיעור יעשה שימוש, לצד מקורות עבריים ומקורות מערביים, גם במקורות ערביים המביאים את נקודת המבט הערבית ביחס לאירועי מאה השנים האחרונות של מערכת היחסים הערבית-יהודית.

דרישות קדם:

הערות:

בחינות

 • מועד א' של סמסטר ב' יתקיים ביום 09/07/2010 בשעה 9:00
 • מועד ב' של סמסטר ב' יתקיים ביום 11/08/2010 בשעה 9:00

תל-אביב-יפו : המטרופולין הקוטבי‏ (06621133)

שיעור

ד"ר אפרים דוידי

מטרת הקורס:

מטרת הקורס היא להקנות כלים לניתוח והבנה של התהליכים החברתיים, הכלכליים והתכנוניים – כפי שבאים לידי ביטוי בתל-אביב בת זמננו והשלכותיהם על הסביבה. הקורס כולל: הרצאות, דיונים וסיורים והוא יתמקד בארבעה צמתים של העבר, ההווה ואף העתיד של תל-אביב: תכנון העיר, הסביבה האורבאנית, שאלת מהגרי העבודה והעיר שסופחה בכפיה לתל-אביב לפני כששים שנה - יפו. אלה השסעים הקיימים בתל-אביב, וזהו גם מבט היסטורי על היווצרותו של המרקם העירוני.

מטלות הקורס:
א. נוכחות חובה בשיעורים.
ב. קריאה של לפחות מאמר אחד לקראת כל שיעור.
ג. כתיבת עבודה בתום הסמסטר.

הציון הסופי של הקורס מורכב משני חלקים:

- נוכחות בשיעורים: 50%
- עבודה בתום הקורס: 50%

שעות קבלה:
נושא העבודה יתואם עם המרצה. שעות הקבלה הן: ימי ג' בשעות 17:45 – 18:15, בתום השיעור, בכיתה. עדיף לתאם פגישה מראש בטלפון 050/5201416 או באמצעות הדוא"ל davidi@post.tau.ac.il

Tel-Aviv crossroads
An interdisciplinary view of the 100th city's anniversary

Tel Aviv-Jaffa (usually Tel Aviv) is the Israeli second-largest city with an estimated population of 384,400.Tel Aviv is situated on the Mediterranean coastline, covering 51.8 square kilometers and is the largest and most populous city in Israel's largest metropolitan area known as Gush Dan, home to more of 3 million people. Tel Aviv was founded in 1909 on the outskirts of the ancient port city of Jaffa. The growth of Tel Aviv soon outpaced Jaffa (Yafo, in Hebrew) which was largely Arab at the time. Tel Aviv and Yafo were merged into a single municipality in 1950, two years after the establishment of the State of Israel. Tel Aviv's "White City", designated a UNESCO World Heritage Site in 2003, comprises the world's largest concentration of Bauhaus-style buildings. The aim of the course is learn about four main crossroads in contemporary Tel-Aviv: the city's ecological footprint and town-planning, foreign workers in a multicultural city, elite culture and consumer culture and the difficult situation of the Arab citizens in Jaffa.

דרישות קדם:

הערות: נושא העבודה יתואם עם המרצה. שעות הקבלה הן: ימי ג` בשעות 17:45 – 18:15, בתום השיעור, בכיתה. עדיף לתאם פגישה מראש בטלפון 050/5201416 או באמצעות הדוא"ל davidi@post.tau.ac.il

בחינות

 • סמסטר א', מועד א': עבודה - הגשה עד 15/3/10 ב-13:00.
 • סמסטר א', מועד ב': אין מועד ב'.

פמיניזם מבעד לרעלה-הילכו שניהם יחדיו בלתי אם נועדו? ‏ (06622037)

שיעור

ד"ר מירה צורף

הקורס יעסוק במאבקן של נשים מוסלמיות לשיפור תנאי חייהן במדינות הערביות והאסלאמיות במזרח-התיכון ובמדינת ישראל. במובחן מן המאבק הפמיניסטי שהתנהל במערב במקרים שלפנינו מדובר בנשים הנאבקות להשגת חירויותיהן כשהן רעולות ובתוך המסגרות הדתיות כשלטענתן הרעלה מהווה עבורן סממן לעוצמה ולא לחולשה. הן מצהירות על עצמן דתיות וכאלה המקפידות לקיים את מצוות הדת ובקיאות בכתבי הקודש, בהלכה ובמשפט האסלאמיים. הידע הדתי וההלכתי מאפשר לנשים הללו להדוף את טיעוניה של הפטריארכליה הדתית , החברתית והפוליטית המבקשת לקבע את מעמדן הנחות במשפחה ובחברה. נשים אלה נחלו הצלחות לא מבוטלות כשהבולטת שבהן היא האיסור על מילת נשים המגובה הן ע"י אנשי הדת והן ע"י המימסד הרפואי, ומינויין של נשים לשופטות ולרשמות נישואין, מישרות שהיו שמורות אקסלוסיהית לגברים בלבד. הקורס יתמקד במאבקן של נשים אלה במצרים, ערב הסעודית, תורכיה, הרשות הפלסטינית, וכן במאבקן של נשים ערביות ויהודיות אזרחיות מדינת ישראל.
דרישות הקורס ומרכיבי הציון: הציון הסופי בקורס יהיה מורכב מעבודת תרגיל (רשות) אשר ערכה הינו 5% מכלל הציון הסופי. השתתפות אקטיבית בשיעורים ובדיונים המתנהלים בהם שמשקלה בציון הסופי אף הוא 5% ובחינת בית מסכמת שערכה 90% מן הציון.


Feminism beyond the Veil-Can the two Co-exist?
Dr. Mira Tzoreff

The course focuses on the struggle of Muslim Women in both several Arab countries (Egypt, Saudi Arabia, Turkey, and the Palestinian Authority) and among Israeli Arab and Jewish women, as well as in Europe, to improve their life conditions and their legal status as equal citizens.
Their struggle was and remains completely different from that of Western feminists since we are dealing here with religious women who use the religious knowledge they acquired and the unique interpretation they give to the Holy Scriptures as a means to empower themselves in both family and society. Through this knowledge they are able to challenge the patriarchal political religious and social establishment that uses the scriptures to reinforce their own status and, simultaneously, weaken that of women. By giving a voice and a space to these religious and veiled women we will try to deconstruct the binary approach between religion and feminism in the Middle East.

דרישות קדם:

הערות:

בחינות

 • סמסטר ב', מועד א': מבחן בית ב-30/6/10 ב-9:00. הגשה עד 4/7/10 ב-13:00.
 • סמסטר ב', מועד ב': מבחן בית ב-2/8/10 ב-9:00. הגשה עד 4/8/10 ב-13:00.

מבוא להיסטוריוגרפיה מקראית‏ (06711074)

שיעור

ד"ר עודד ליפשיץ

מה בין התיאור המקראי למציאות ההיסטורית? עד כמה ניתן לסמוך על תיאורי המקרא על אודות יציאת מצרים, ימי הכיבוש וההתנחלות, ימי השופטים ותקופת המלוכה? מה הן אמות המידה ומה הן שיטות העבודה של ההיסטוריון כשהוא בא לבחון שאלות אלה? כיצד ניתן לבחון את המהימנות של הטקסט המקראי בכלים היסטוריים?
בקורס נלמד להכיר את מאפייני ההיסטוריוגרפיה המקראית, ונבחן את הדרך שבה עיצבו מחברי הספרים ההיסטוריוגרפיים את ההיסטוריה של עם ישראל בימי הבית הראשון. נלמד על עולמם של ההיסטוריוגרפים המקראיים, על מטרות החיבור שכתבו ועל קהל היעד שלו הם ייעדו חיבור זה.
נעמת את התיאור המקראי עם מקורות מידע אחרים כמו ממצאים ארכיאולוגיים וכתובות קדומות, וננסה ללמוד מה הן המתודות ההיסטוריות שבעזרתן ניתן ליצור תמונה היסטורית מהימנה ככל האפשר של תולדות ישראל בימי הבית הראשון.

Introduction to Biblical Historiography (Introductory Lecture)

In this introductory lecture, which is part B of the introductory lecture given in 2008 academic year, we will deal with the books of Chronicles and Ezra and Nehemiah, as the example for the later phase of biblical historiography.
We will focus on the ways the historiographers used the historical sources in order to explain the past and use it as a source for the ideology and theology of their tome. In the lecture, we will deal with the different stages of the development of these books, and will focus on the sources the writers used, the image of the past they described and on their ideology, as expressed in the books they wrote.

דרישות קדם: אין

הערות:

בחינות

 • מועד א' של סמסטר א' יתקיים ביום 14/02/2010 בשעה 12:30
 • מועד ב' של סמסטר א' יתקיים ביום 02/06/2010 בשעה 18:00

ירושלים ויהודה תחת שלטון אשור, בבל ופרס‏ (06711083)

שיעור

פרופ` עודד ליפשיץ

במהלך השיעור נסקור את תולדות ירושלים ויהודה בין שלהי המאה השמינית לפנה"ס, ערב שעבודה של יהודה לאשור, דרך המאה השביעית עת היתה יהודה משועבדת לאשור ובבל עד לחורבנה בראשית המאה השישית לפנה"ס. בהמשך, נדון בתולדות ירושלים ויהודה במאה השישית לפנה"ס ('תקופת גלות בבל') ובקורות הארץ תחת שלטון פרס ('ימי שיבת ציון'). במהלך השיעור נלמד להכיר את המקורות המקראיים והחוץ-מקראיים לשחזור ההיסטוריה של יהודה, את המקורות הארכיאולוגיים מפרקי זמן אלה ואת דרך העבודה של ההיסטוריון עם מכלול המקורות במטרה ליצור תמונה היסטורית מהימנה ככל האפשר.

Jerusalem and Judah under Assyrian, Babylonian and Persian Rule

The aim of this lecture is to describe the history of Judah and Jerusalem between the end of the 8th century BCE, when Judah became an Assyrian vassal Kingdom, through the 7th century BCE, when it was an Assyrian and then Babylonian vassal Kingdom, and until its destruction at the beginning of the 6th century BCE. We will further discuss the history of Judah and Jerusalem during the 6th century BCE (the "Exilic Period") and its history under Persian rule (the period of the "Return"). During the lectures we will discuss the methodology of historical reconstructions of the Biblical periods, using the Biblical and other historical sources, as well as the way to combine archaeological material in the historical discussion.

דרישות קדם: אין

הערות:

בחינות

 • מועד א' של סמסטר א' יתקיים ביום 08/02/2010 בשעה 12:30
 • מועד ב' של סמסטר א' יתקיים ביום 12/05/2010 בשעה 18:00

כתובות עבריות ומשמעותן לשחזור ההיסטוריה של עם ישראל בתקופת המקרא ‏ (06712215)

שיעור

פרופ` עודד ליפשיץ

כתובות עבריות רבות נמצאו בחפירות ארכיאולוגיות שנערכו בארץ ישראל ובסביבתה. לכתובות אלה חשיבות רבה להבנת ההיסטוריה של תקופת המקרא, התרבות, הדת, החברה וצדדים שונים של אורח החיים בתקופה זו. במהלך הקורס נלמד להכיר את הכתובות הללו ואת הדרך שבה חוקרים מפענחים ומבינים אותן. נבדוק איזה מידע יכול ההיסטוריון להפיק מהכתובות העתיקות הללו, ואילו כלים עומדים לרשותו לצורך כך. בהמשך, ננסה לעמת את המידע שעולה מהכתובות העתיקות הללו עם המידע שיש לנו ממקורות אחרים (ארכיאולוגיה, מקרא, כתובות אחרות), כדי ללמוד את הכלים ואת המגבלות של יצירת סינתזה היסטורית. מטרתו של התרגיל היא לתת לסטודנטים כלים מתודולוגיים ומידע בסיסי להמשך הלימוד והמחקר של העת העתיקה.

Hebrew Inscriptions from the Biblical Period and their Meaning to the Reconstruction of the Biblical History

Many Hebrew inscriptions were discovered in Archaeological excavations conducted in Israel and its neighboring countries. These inscriptions have great importance for the understanding of the history of the Biblical period, as well as its culture, religions, society and many different other aspects. During the course we will learn many of these ancient Hebrew inscriptions, and the way scholars deciphering them, understand their different aspects and combine them in the general historical picture of the Biblical period. The purpose of this course is to give the students methodological tools and basic understanding for further study and research of the Biblical period.

דרישות קדם: אין

הערות:

בחינות

 • מועד א' של סמסטר ב' יתקיים ביום 27/06/2010 בשעה 12:30
 • מועד ב' של סמסטר ב' יתקיים ביום 03/08/2010 בשעה 12:30

מינהל ופקידות בתקופת המקרא‏ (06712354)

סמינר בוגר

פרופ` עודד ליפשיץ

במהלך הסמינר נבחן את משמעותם ותפקידם של מוסדות השלטון, המנהל והפקידות בישראל בתקופת המקרא. נעשה זאת באמצעות ניתוח התיאורים המקראיים, ניתוח הממצא הארכיאולוגי, והשוואת כל אלה למערכות מנהל מקבילות בעולם הקדום. בדרך זו נוכל לחדור אל מעבר ל'היסטוריוגרפיה הרשמית' של המקרא ולדרך בה הוצגו ממלכות ישראל ויהודה, ולעמוד על דרך הניהול של המערכות הממלכתיות ועל אורח החיים של התושבים בתקופת המקרא.

Governance and Administration in Biblical Times

In the seminar we will learn the meaning and role of the governmental, administrative and official institutions in the Biblical period. By examining the Biblical text, the archaeological finds and by comparing it to other governmental and administrative systems in the Ancient world, we will expose other dimensions of biblical Israel, and will learn more on the ways state was functioning.

דרישות קדם: מבוא להיסטוריוגרפיה ומבוא היסטורי לתקופת המקרא.

הערות:

בחינות

[]

האימפריה הבבלית החדשה והאכימנית המוקדמת‏ (06712424)

שיעור

פרופ` רן צדוק

האימפריה הבבלית החדשה התקיימה בין 626 ל-539 לפסה"נ. היא התגבשה בעיקר הודות לנפילת האימפריה האשורית ע"י קואליציה בבלית-מדית ב-612 לפסה"נ והגיעה לשיא התפשטותה עם כיבוש הלבנט וקיליקיה במחצית הראשונה למאה השישית לפסה"נ. במנהל ובעניינים רבים אחרים היא ממשיכה ומנציחה מבנים ומסגרות שנותרו קיימים מאז האימפריה האשורית שקדמה לה, אך ישנם גם כמה הבדלים בולטים ומשמעותיים בין שתי האימפריות. בדומה לאימפריה האשורית, ירידתה ונפילתה של האימפריה הבבלית החדשה היתה מהירה מאוד וכמעט ללא שלבים ניתנים להבחנה. היא נכבשה ע"י כורש, שהפך את בבל לאחת מבירות האימפריה האכימנית שאותה הקים זמן קצר לפני-כן, באמצע המאה השישית לפסה"נ. הקורס יתחיל במבוא על רצף האימפריות שמתחיל ב-744 לפסה"נ. האימפריה האכימנית המוקדמת נמשכה עד 484 לפסה"נ שבה מרדה בבל.


The Neo-Babylonian and the Early Achaemenid Empires

The Neo-Babylonian empire existed between 626 and 539 BCE. It was crystallized mainly because of the fall of the Assyrian empire by the Babylonian-Median coalition in 612 BCE. The Neo-Babylonian empire reached the climax of its expansion with the conquest of the Levant and Cilicia during the 1st half of the 6th century BCE. Its administration and many other institutions resembled those of the preceding Assyrian empire, but there are also significant differences between both empires. Like the Assyrian empire, the fall of the Neo-Babylonian one was very quick. It was conquered by Cyrus who made Babylon one of the capitals of the Achaemenid empire. The latter empire was founded by Cyrus in the mid-6th century. The course will start with an introduction to the oriental imperial continuum which started in 744 BCE. The early Achaemenid period ended with the Babylonian revolt in 484 BCE.

דרישות קדם:

הערות:

בחינות

[]

מבט היסטורי וארכיאולוגי על הדויטרונומיסט‏ (06714133)

סמינר מוסמך

פרופ` עודד ליפשיץ ופרופ` ישראל פינקלשטיין

בסמינר זה נדון ברקע ההיסטורי והארכיאולוגי לימיו של ההיסטוריוגרף המשנה-תורתי, ככלי-עזר לחקר התיאורים שכתב בספרי יהושע, שופטים, שמואל ומלכים. נבחן את תיאוריו של ההיסטוריוגרף לאור המציאות ההיסטורית והארכיאולוגית הידועה, תוך התמקדות בכמה פרשות מקראיות הסובבות אתרים מרכזיים (כמו בית אל ומצפה), אירועים חשובים (כמו חורבן ישראל ומסע סנחריב) ועוד. בכל המקרים נבדוק מה היתה המציאות שמאחורי התיאורים ההיסטוריוגרפיים ואילו מטרות רעיוניות, דתיות ופוליטיות שירתו תיאורים אלה.

Historical and Archaeological Look on the Deuteronomist

In this seminar we will focus on the historical and archaeological background for the days of the Deuteronomitic historiographer, as a research tool for the descriptions he wrote in the books of Joshua, Judges, Samuel and Kings. During the seminar we will focus on some important Biblical episodes, surrounding important sites (like Bethel and Mizpah) or main historical events (the destruction of the kingdom of Israel, Sennacherib campaign, etc.), and will try to use the archaeological-historical data, in order to better understand the reality behind the biblical description, its sources, as well as the historiographer's ideological, theological and political intentions in this descriptions.

דרישות קדם:

הערות:

בחינות

[]

ארון הספרים היהודי - מקורות לחקר תולדות ישראל (חלק א`)‏ (06771058)

תרגיל חובה

פרופ` אלחנן ריינר

מטרת התרגיל לערוך היכרות בסיסית עם מרכיביה העיקריים של הספרייה הקלאסית היהודית, זו המכונה תכופות 'ארון הספרים היהודי'. התרגיל יקיף את הספרות העברית למן הספרות המקראית, עבור לזו הבתר-מקראית: (ספרות קומראן, ספרים חיצוניים וברית חדשה), ספרות חז"ל (משנה, תלמודים, מדרשי הלכה ואגדה), פיוט ושירת ימי הביניים, הספרות הרבנית (פרשנות, הלכה, דרוש), פילוסופיה, קבלה ובסופו של דבר: ספרות ההשכלה, העיתונות היהודית והספרות המודרנית. לימוד מבנה הספרות היהודית הקלאסית יערך מתוך זיקה לעבודתו של החוקר בתחומי ההיסטוריה היהודית לגווניהם. במסגרת הקורס יכירו הלומדים מבחר של כלי עזר ביבליוגרפיים.


The Jewish Library ("The Jewish Bookshelf")

The aim of the course is to give an elementary introduction to the main components of the classical Jewish library . The course will follow Hebrew literature historically and introduce selections from the biblical and Post Biblical literature through the Talmudic (Mishnah, Jerusalem and Babylonian Talmud and Midrash) and rabbinical literature (especially the three codices: Maimonides' Mishneh Torah, The Four Turim and the Sulchan Aruch) to the Haskalah literature without ignoring philosophy, kabbala and liturgy.

דרישות קדם:

הערות:

בחינות

 • סמסטר א', מועד א': ב-10/02/10 ב-9:00. החזרה ב-17/02/10 ב-13:00.
 • סמסטר א', מועד ב': ב-24/03/10 ב-9:00. החזרה ב-31/03/10 ב-13:00.

העולם היהודי בעת החדשה ‏ (06771059)

שו"ת

פרופ` ירון צור


העידן המודרני, משלהי המאה ה-18 ואילך, הוא תקופה של זעזועים נמרצים בתולדות האוכלוסיות בעולם. לצד תהליכי התיעוש, העיור וההגירה התפתחו אידיאולוגיות זהות חדשות, יהודים נדרשו להגדיר את זהותם מחדש ועמדו בלחצים ומשברים שלא ידעו לפני-כן. בקורס נתמקד באירועים ובתהליכים מעצבים בתולדות המקומות שבהם חיו היהודים, בתנאים החדשים שלהם הצטרכו להסתגל ובמעמדם בתנאים החדשים. הדיון בתקופה סוערת זו יחולק לשניים: שיעור שיועבר כולו על-ידי המרצה ויכסה את ההיסטוריה עד ראשית המאה ה-20 (חלק זה יתקיים בסמסטר א') ותרגיל שיתבסס על עבודות התלמידים סביב ההיסטוריה המשפחתית שלהם במאה ה-20 (חלק זה יתקיים בסמסטר ב').

בשיעור נעבור ממוקד תמורות אחד לאחר, מחברת המהגרים האמריקנית לצרפת של המהפכה, משם לגרמניה ולרוסיה, מקום מושבם של רוב יהודי העולם בראשית התקופה המודרנית, ונסיים באזורי האסלאם: באימפריה העות'מאנית ובצפון-אפריקה הקולוניאלית. בכל אחד ממקומות אלה נעמוד על השפעת התמורות על מעמד היהודים, על שאלות זהותם ומגמות הדמוגרפיה וההגירה שלהם. לצורך ההשוואה, נלמד במסגרת זו במה היה גורל היהודים דומה לזה של מיעוטים אחרים, ובמה נבדל מהם.

בחלקו השני של הקורס ייעשה מאמץ לקשור את החומר הנלמד, ואת ההיסטוריה היהודית במאה ה-20, להיסטוריה המשפחתית של הסטודנטים, שיתבקשו להציג את קורות משפחותיהם ולנתחם לאור התהליכים והמושגים שנלמדו בקורס. דרך ההרצאות והפרזנטציות "נכסה" בקורס כמעט את כל פזורה היהודית. במסגרת העבודות האישיות נתרגל עבודה עם המקורות המסורתיים העומדים לרשותו של ההיסטוריון וכן נתנסה במקורות חדשים, פרי המהפכה הדיגיטלית.


The Jewish World in the Modern Era

The modern era, from the end of the 18th century onwards, was a period of intense upheavals throughout the world. Alongside the processes of industrialization, urbanization, and immigration, new ideologies developed, and Jews were forced to redefine their identity amidst pressures and crises they had never before known. This course will focus on the events and processes formed in the histories of the places in which Jews lived, on the new conditions to which the Jews needed to adapt themselves, and on their new status. Discussion of this tumultuous period will be divided into two sections: (1) lessons led entirely by the lecturer, which will cover the history of the period up to the beginning of the 20th century and will take place during the first semester, and (2) an instructive exercise based on the students' work on their family histories during the 20th century, which will take place during the second semester.

In this course we will move from one center of change to another: from the American society of immigrants to Revolutionary France, from there to Germany and Russia, the place of residence of the majority of the world's Jews at the beginning of the modern era, and we will conclude with the Islamic regions—the Ottoman Empire and colonial North Africa. In each of these regions, we will examine the effect of societal changes on the Jews' status, questions of Jewish identity, and their demographic and immigration trends. For the sake of comparison, we will use this framework to study in what ways the Jews' fate was similar to that of other minority groups, and in what ways it differed.

In the second section of the course, we will endeavor to connect the material taught during the first semester, and the Jewish history of the 20th century, to the family histories of the students, who will be asked to present and analyze their families' stories in light of the processes and concepts studied in the course. Through the lectures and student presentations, the course will touch on nearly all areas of the Jewish Diaspora. Within the framework of the individual projects, we will practice working with the traditional sources at the historian's disposal, as well as examining new sources—the fruit of the digital revolution.

דרישות קדם:

הערות: קורס זה יחולק לשניים: שיעור שיועבר כולו על-ידי המרצה ויכסה את ההיסטוריה עד ראשית המאה ה-20 (חלק זה יתקיים בסמסטר א') ותרגיל שיתבסס על עבודות התלמידים סביב ההיסטוריה המשפחתית שלהם במאה ה-20 (חלק זה יתקיים בסמסטר ב').

בחינות

 • מועד א' של סמסטר א' יתקיים ביום 29/01/2010 בשעה 9:00
 • מועד ב' של סמסטר א' יתקיים ביום 12/03/2010 בשעה 9:00

יהודים ונוצרים בימי הביניים (עד מסעי הצלב) ‏ (06771061)

שיעור

פרופ` ג`רמי כהן

לימוד תולדות היהודים בעולם הנוצרי עד אמצע המאה ה-12. בקריאת מקורות מהתקופה, נעמוד בהרחבה על העימות בין היהדות והנצרות ועל קהילות היהודים באירופה הנוצרית – באיטליה, ספרד, צרפת, גרמניה ואנגליה – על הקמתן ועל אופיין המיוחד. נרחיב את הדיבור על המאות ה-י"א וה-י"ב, על ההתפתחויות התרבותיות בעולם היהודי ובעולם הנוצרי, ועל מסעות הצלב הראשונים והשפעתם על יהודי אשכנז.

Jews and Christians in the Middle Ages (until the Crusades)

The history of the Jews in medieval Christendom until the mid-twelfth century. Reading documentary sources from the period, we shall consider the establishment, growth, and character of the earliest European communities against the background of the encounter between Judaism and Christianity. Special attention will be given to the emergence of Christian Europe from the Dark Ages in the eleventh and twelfth centuries, the earliest crusades, and the impact of crusading on Ashkenazic Jewry.

דרישות קדם:

הערות:

בחינות

 • מועד א' של סמסטר א' יתקיים ביום 25/01/2010 בשעה 9:00
 • מועד ב' של סמסטר א' יתקיים ביום 24/02/2010 בשעה 18:00

יהודים ונוצרים בימי הביניים (ממסעי הצלב ואילך) ‏ (06771062)

שיעור

פרופ` ג`רמי כהן

לימוד תולדות היהודים באירופה הנוצרית במאות ה 15-12. נתמקד מצד אחד במצבם הבעייתי והמורכב של המיעוט היהודי בעולם הנוצרי העוין, ובמניעים לגרושם של היהודים מרובו של האזור עד סוף ימי הביניים—ומצד שני ביצירתיות החברתית-תרבותית שהבטיחה את המשך קיומם של היהודים והיהדות

Jews and Christians in the Middle Ages (from the Crusades until the Expulsions)

The history of the Jews in Christian Europe from the twelfth until the sixteenth centuries. On the one hand we shall focus on the complex, problematic status of the Jewish minority in a hostile Christian world and on the factors that led to the disappearance of the Jews from most of Western Europe by the sixteenth century. On the other hand, we shall explore the social and cultural creativity that emerged in Jewish communities of the period, insuring their survival and their lasting contribution to Jewish civilization.

דרישות קדם:

הערות:

בחינות

 • מועד א' של סמסטר ב' יתקיים ביום 14/06/2010 בשעה 9:00
 • מועד ב' של סמסטר ב' יתקיים ביום 18/07/2010 בשעה 9:00

סוגיות בתולדות היהודים ברפובליקות המוסלמיות של בריה"מ‏ (06771127)

שיעור

ד"ר זאב לוין

סביב הופעתם של היהודים לאורכה של דרך המשי נשזרו אגדות רבות. יש הרואים עד היום בשבטים שונים החיים באסיה את צאצאיהם של עשרת השבטים האבודים וכך, במקומות שונים באזור, מזהים גם את בני הקהילות היהודיות. קהילות יהודיות התקימו במשך אלפי שנים לאורכה של דרך המשי תוך הפריה תרבותית הדדית עם העמים בקרבם חיו. היו אלו יהודי מרכז אסיה וקווקז, שהביאו לאזור את בשורת הנצרות וככל הנראה גרמו להתגיירותם של הכוזרים במאה העשירית לספירה. ברבות הזמנים ושקיעת דרך המשי התפתחו ההתישבויות היהודיות לקהילות נפרדות שנבדלו זו מזו בשפתן ובאורח החיים שלהן. קהילות אלו היו מבודדות משאר קהילת ישראל במשך מאות בשנים ובזכות זאת הצליחו ליצר ולשמר תרבות עתיקה וייחודית.

לאחר כיבושו של הקווקז ושל מרכז אסיה על ידי צבאות הצאר הרוסי במאות ה-19-18 התגלו מחדש קהילות אלו והקשר איתן חודש. בראשית התקופה הקומוניסטית הן זכו לתקופה קצרה בהכרה רשמית בשפתן ובתרבותן הנבדלות והיחודיות. עוד בתקופת השלטון הקומוניסטי החל תהליך של הגירה יהודית ממרכז אסיה ומהקווקז, תהליך שהגיע אל שיאו לאחר התפרקות בריה"מ. כיום, לאחר שרוב היהודים עזבו, ניצבות רבות מערי הרפובליקות המוסלמיות שבמרכז אסיה ובקווקז כמצבות חיות המעידות על חיים יהודיים שהתקיימו בהן במשך מאות רבות של שנים ואינם עוד.

הקורס יציג סוגיות מחיי הקהילות היהודיות של מרכז-אסיה והקווקז (הרפובליקות המוסלמיות של ברית המועצות לשעבר) תוך שימת דגש על שלבים בהתפתחותן ומאפייניהן הייחודיים של כל אחת מהקהילות, בחינה של יחסי הגומלין בין היהודים לשכניהם המוסלמים והנוצרים כפי שבאו לידי ביטוי במאתיים השנים האחרונות.

Explorations in the History of Jews in the Muslim Republics of the Soviet Union

The course deals with socio-political history of Jewish communities of Central Asia and Caucasus (Bukharan, Caucasian and Georgian Jews). It will focus on the developments and transformations in of these communities during the last 200 years from the Tsarist-Russian conquest of the Caucasus and Central Asia, fallowed by the Communist Revolution, the creation of Soviet National Republics, interactions with Ashkenazi Jews, Soviet Authorities and local (Muslim) residents, and then on the collapse of the Soviet Union and the years of mass emigration.

דרישות קדם:

הערות:

בחינות

 • סמסטר ב', מועד א': דוא"ל ב-8/7/10 ב-9:00. החזרה עד 15/7/10 ב-13:00.
 • סמסטר ב', מועד ב': דוא"ל ב-8/8/10 ב-9:00. החזרה עד 15/8/10 ב-13:00.

בצל בית חרב: יהודי ירושלים וסביבתם בתקופות הצלבנית והממלוכית‏ (06771129)

שיעור

פרופ` אלחנן ריינר

השיעור יציג את תולדות הקהילה היהודית בירושלים בימי הביניים, בתקופות הצלבנית והממלוכית, תוך התבססות על ספרות מסעות, תעודות גניזה וחומרים ארכיוניים אירופאיים, על מנת לשרטט קווים שיאפשרו לשחזר תולדותיה של קהילה יהודית במזרח, שחיה במוקד העניין הציבורי היהודי, ומנהלת את חייה בצל הנצרות האירופית בתקופה הצלבנית והרוב המוסלמי בתקופה הממלוכית. במהלך הקורס יבחנו מהלכים חברתיים, תרבותיים, וגיאוגרפיים, קשרי הקהילה עם קהילות האם במזרח אירופה, ומעמדה בקרב אוכלוסיות דומות בארץ ישראל ובירושלים.


The Jewish Community in Jerusalem in the Middle ages (12th – 15th Centuries)

The course will deal with the history of an Eastern urban Jewish community from the period of the Crusades to the end of the Mameluk period (1099-1517). In order to reconstruct a reliable picture of the community we will use different kinds of sources: Geniza documents, chronicles, archival sources and travel literature. During the semester we will follow the life of a ‘mixed’ marginal Jewish community, which managed to combine western and eastern elements. Due to its unique religious status this community stays in the focus of the public Jewish interest and conducts its life between the Christian rulers and the Moslem majority in the Crusade time and as a tiny minority in the shadow of the Moslem majority, in the Mamluk period.

דרישות קדם:

הערות:

בחינות

 • סמסטר א', מועד א': ב-3/2/10 ב-9:00. החזרה עד 10/2/10 ב-13:00.
 • סמסטר א', מועד ב': ב-10/3/10 ב-9:00. החזרה עד 17/3/10 ב-13:00.

עיצובה של לאומיות יהודית- ממרד החשמונאים לחתימת המשנה‏ (06771140)

שיעור

ד"ר יובל שחר

מרד החשמונאים היה תגובה יוצאת דופן לאתגר יוצא דופן: גזירות אנטיוכוס אפיפנס הציבו בפני היהודים ברירה חדה- להתקיים כעם בעל זהות ייחודית או לוותר על הקיום הלאומי. הבחירה במאבק על הקיום לוותה בחידוד קווי הזהות, המפרידים בין יהודי למי שאינו יהודי. הצלחת המרד והקמת המדינה החשמונאית בהמשך 'מספרים' את סיפור עיצובה של תעודת הזהות המחודשת, המתפתחת והמשתנה. הכיבוש הרומי והמרידות כנגדו חידדו מחדש חלק מן הקווים המקוריים של ראשית תקופת החשמונאים. חורבן הבית וירושלים חייבו התמודדות עם מצב חדש לחלוטין: חיים לאומיים יהודיים בלא ירושלים ומקדש. חתימת המשנה העמידה 'תעודת זהות' לאומית קולקטיבית, היונקת מתקופת הבית השני אך מותאמת למציאות החדשה.

Formation of Jewish nationality: From Hasmonean revolt up to the redaction of the Mishnah

The Hasmonean Revolt was an extraordinary reaction to unique challenge: the decrees of Antiochus Epiphanes faced the Jews with sharp alternative- either to struggle for their identity or to give up national existence. Most of the Jews prefer the struggle for their identity and thus deepened the distinction between Jew and non-Jew. The success of the revolt and the foundation of the independent Hasmonean state later on tell the story of the new 'Identity Card', its formation and development. The Roman conquest and the anti-Roman rebellions sharpened some of the original earlier Hasmonean lines. The destruction of both the Temple and Jerusalem faced the Jews with completely new situation: national Jewish life without Jerusalem and the Temple. The formation of the Mishnah and its redaction established collective national 'Identity Card', which based upon the Second Temple period but adapted and updated to the new reality.

דרישות קדם:

הערות:

בחינות

 • מועד א' של סמסטר ב' יתקיים ביום 16/06/2010 בשעה 9:00
 • מועד ב' של סמסטר ב' יתקיים ביום 21/07/2010 בשעה 9:00

החברה הארץ-ישראלית והשואה, 1948-1933 ‏ (06771141)

שיעור

פרופ' דינה פורת


בשיעור זה תיבחן תגובתן של החברה הארץ-ישראלית היהודית והנהגתה לעליית הנאצים לשלטון ולצעדים שנקטו כלפי יהודי גרמניה. יידונו גם קליטתם של יהודי גרמניה בארץ, הסכם ההעברה שנחתם ביו הסוכנות לבין ממשלת הרייך השלישי וההעפלה הבלתי ליגלית. כמן כן תידון שאלת הבנתן של הידיעות על המתרחש באירופה לאחר פרוץ המלחמה וההתארגנות בארץ לתגובה הולמת ולמימוש תכניות הצלה. לסיום יידונו דמותם של הניצולים בעיני היישוב, תרומתם במלחמת השחרור וההתייחסות לשואה במגילת העצמאות.

The Hebrew Yishuv in Eretz-Israel and the Holocaust, 1933-1948

The issue dealt with will first be the reaction of the Hebrew community in Eretz-Israel to the rise of the Nazi party to power and the measures enforced on the Jewish community, as well as the "Ha'avarah Agreement" and the illegal immigration. Then the understanding of the information concerning European Jewry and the rescue plans will be at the center of the stage, and finally, the image of the survivors as perceived by the Yishuv, their contribution in the 1948 was and the status of the Holocaust in the Declaration of Independence.

דרישות קדם:

הערות:

בחינות

 • מועד א' של סמסטר א' יתקיים ביום 01/02/2010 בשעה 9:00
 • מועד ב' של סמסטר א' יתקיים ביום 05/03/2010 בשעה 9:00

החברה בישראל והשואה, 1982-1948 ‏ (06771142)

שיעור

פרופ' דינה פורת


בשיעור זה ייבחנו יחסה של החברה בארץ ליהודי אירופה ולפרשת השילומים והפיצויים; משפטיהם של שוטרים וקאפו יהודים כמו גם "משפט קסטנר" ומשפט אייכמן והשפעתם על החברה, החינוך והמחקר. כמו כן יידונו השינויים בייחסה של החברה לניצולים בזיקה למלחמות מאז מלחמת ששת הימים, והמקום המרכזי שהולכים ותופסים השואה, יד-ושם והניצולים בחיי הארץ, מבחינה תרבותית וציבורית, מבחינת התגבשותה של זהות ישראלית והיחסים בין המגזרים השונים בארץ.


Israeli Society and the Holocaust, 1948-1982.

The issues to be dealt with are the attitude of Israeli society to the survivors, to the "Shilumim" affair, to trials of Jewish policemen and Kapo, and that of Kasztner and Eichmann and their impact on education, research and public life, as well as the changes along the years in attitudes to the survivors, and the central role Yad-Vashem and the Holocaust in general are increasingly playing in the cultural and public spheres, in the crystallizing of identity and the relations among sections in society.

דרישות קדם:

הערות:

בחינות

 • מועד א' של סמסטר ב' יתקיים ביום 28/06/2010 בשעה 9:00
 • מועד ב' של סמסטר ב' יתקיים ביום 02/08/2010 בשעה 9:00

היהודים – דת, עם, אומה ו"גזע"‏ (06771143)

שיעור

פרופ' יעקב שביט


השיעור יעסוק בטיבם ובגלגוליהם של המונחים דת, עם, אומה, ו"גזע" ועל הרקע הזה בפולמוס שהתנהל בעת החדשה סביב השאלה האם היהודים הם קהילה דתית, עם, אומה או "גזע", ובמשמעויות השונות שניתנו להגדרות השונות.

The Jews: Religious Community, People, Nation or “Race”?

This course will analyze the nature and transformation of various terms like religion, people, nation and “race,” in relation to the different debates that took place in the modern era regarding whether or not the Jews were a distinct community and if so what type of community. The course will also address larger questions regarding the ramifications of these different definitions.

דרישות קדם:

הערות:

בחינות

 • סמסטר א', מועד א': יש להחזיר עד לתאריך 7/2/10 ב-13:00.
 • סמסטר א', מועד ב': אין מועד ב'.

התגבשות החברה היהודית בארץ-ישראל 1948-1882 ‏ (06771144)

שיעור

פרופ' יעקב שביט

השיעור יעסוק בתהליכי ההתגבשות של היישוב היהודי בארץ ישראל כחברה וקהיליה פוליטית מתקופת העלייה הראשונה ועד סוף תקופת המנדט. ייבחנו בו התהליכים השונים וההיבטים השונים שיצרו את החברה היהודית החדשה ועיצבו את המבנה החברתי והפוליטי שלה.

The Crystallization of the Jewish Community in Eretz-Yisrael, 1882-1948

This course will examine the crystallization of the Jewish community in Eretz Yisrael as a distinct society and political community from the period of the First Aliyah till the end of the British Mandate. We will examine the different developments and conditions that helped create the new Jewish society and shaped its social and political structure.

דרישות קדם:

הערות:

בחינות

 • מועד א' של סמסטר ב' יתקיים ביום 24/06/2010 בשעה 9:00
 • מועד ב' של סמסטר ב' יתקיים ביום 29/07/2010 בשעה 9:00

יהודי פולין 1945-1915: בין חיוניות לחורבן‏ (06771145)

שיעור

ד"ר חוי דרייפוס

בין שתי מלחמות העולם התקיימה בפולין קהילה יהודית תוססת ופעילה שבמהלך שנות השואה מצאה עצמה תחת עול הכיבוש הגרמני. בעזרת תיעוד מגוון בן הזמן נתחקה אחר דפוסים שונים שנתקיימו בקהילה זו לאורך שנות הקיום והשבר, ונעסוק בין השאר בסוגיות הבאות: מקומם של הארגונים והחוגים הפוליטיים בעולמם של יהודי פולין ומקומם בפוליטיקה הפנים-פולנית, מוסדות הקהילה היהודית ותפקידיהן החברתיים, חיי החינוך והתרבות הרב-לשוניים, חייהם של יהודי פולין תחת הכיבוש הגרמני ויחסי יהודים-פולנים.

Polish Jews, 1915-1945: Between Vitality and Destruction
A vital Jewish community exited in Poland between the Two World Wars, which years later, during the Holocaust, found itself under Nazi Germany occupation. Contemporary documentation will help us follow the different patterned which existed in this community during its existence and destruction. Among the questions we will discuss: the political organizations and their place within the life of Polish Jewry as well as their part in the internal Polish politics, multi-lingual educational and cultural life and daily life during the Holocaust.

דרישות קדם:

הערות:

בחינות

 • מועד א' של סמסטר א' יתקיים ביום 07/02/2010 בשעה 9:00
 • מועד ב' של סמסטר א' יתקיים ביום 19/03/2010 בשעה 9:00

התנועה הציונית והיישוב היהודי בארץ ישראל, 1917-1881‏ (06771147)

שיעור

ד"ר מאיר חזן

השיעור יעסוק בהתמודדות בין "היישוב הישן" לבין "היישוב החדש" בארץ ישראל בשלהי שנות שלטונה של האימפריה העות'מאנית, על רקע הופעתה של הציונות כתנועה לאומית מרכזית בעם היהודי. במסגרת השיעור נעמוד על העליות הראשונה והשנייה – מאפייניהן והעימות ביניהן, נסקור את יחסם של תנועת "חיבת ציון", הרצל והתנועה הציונית כלפי היישוב, ננתח את תפקיד הפילנטרופיה של הברון הרוטשילד במציאות הארצישראלית ונתאר את היווצרותו של מחנה הפועלים כגורם בעל משקל בחברה היישובית. חובות הקורס: בחינה.

The Zionist Movement and the Jewish Yishuv in Palestine, 1881-1917

The course will deal with competing between the “old settlement” and “new settlement” in Palestine at the end of the Othman empire ruling, under the appearance of Zionism as a central national movement within the Jewish nation. As part of the course we will learn about the first aliya and second aliya – their characteristics and the confrontation between them. We will examine “Hibat Zion” movement, Herzl and the Zionist movement attitude toward the settlement; analyze the Baron Rotchild philanthropy function in the Palestine reality and describe the building of the labor camp as a factor in the settlement society.

Course duties: exam.

דרישות קדם:

הערות:

בחינות

 • מועד א' של סמסטר ב' יתקיים ביום 20/06/2010 בשעה 9:00
 • מועד ב' של סמסטר ב' יתקיים ביום 25/07/2010 בשעה 9:00

המאבק להקמת מדינת ישראל, 1947-1939‏ (06771148)

שיעור

ד"ר מאיר חזן

האירועים בארץ ישראל במהלך העשור שבמהלכו התחוללו מלחמת העולם השנייה והמאבק להקמת מדינת ישראל, יעמדו במרכזו של שיעור זה. במסגרתו תיבחן השאלה כיצד הצליחו היישוב היהודי והתנועה הציונית להיחלץ ממדיניות הספר הלבן של מאי 1939 וליצור מציאות פוליטית שהובילה לקבלת החלטת החלוקה של האו"ם בנובמבר 1947. הנושאים שיידונו, בין היתר: הקמת הפלמ"ח, תכנית בילטמור, המצב הכלכלי בארץ ישראל, ה"מרד" של האצ"ל, הסזון, תנועת המרי העברי. חובות הקורס: בחינה.

The Struggle to Establish the State of Israel, 1939-1947

The events in Palestine during the decade in which WWII and the state of Israel establishing struggle happened, will be the focus of this course. We will examine the question how the Jewish Yishuv and the Zionist movement managed to extricate from the May 1939 White Paper policy and create political reality that leads to the acceptance of the division decision of November 1947 in the UN. The issues will deal with, among others, are: the Palmach establishment, Biltmore plan, Palestine economic status, Etzel “rebellion”, the Sezon and the United Resistance Movement.

Course duties: exam.

דרישות קדם:

הערות:

בחינות

 • מועד א' של סמסטר ב' יתקיים ביום 04/07/2010 בשעה 9:00
 • מועד ב' של סמסטר ב' יתקיים ביום 05/08/2010 בשעה 9:00

בין זיכרון ל"ריאל-פוליטיק" – יחסי ישראל גרמניה, 1965-1950 ‏ (06771149)

שיעור

ד"ר רוני שטאובר

הקורס יבחן את התפתחות היחסים בין ישראל לגרמניה המערבית מאז הדיונים והחתימה על הסכם השילומים ועד לכינון היחסים הדיפלומטים. הוא יעקוב אחר השינוי ביחס לגרמניה מחרם מוחלט ועד לתפיסת "גרמניה האחרת" והניסיון להפוך אותה לבת ברית מתוך זיקה "לחוב המוסרי". במהלך הפגישות יבחנו גם התפיסות הראשונות שגבשו הערבים ביחס להשפעתה של השואה על מעמדה המדיני של ישראל. הקורס יעסוק בנושאים הבאים: יחסם של ישראל והישראלים לגרמניה ולגרמנים 1951-1945; המגעים הדיפלומטים עם גרמניה לקראת החתימה על "הסכם השילומים";. הויכוח העקרוני בארץ לגבי הסכם השילומים ; מאבקן של מדינות ערב נגד הסכם השילומים ויחסי ישראל גרמניה; שאלת כינון יחסים דיפלומטים, השפעת משפט איכמן על יחסי ישאל גרמניה, הקשרים בין ישראל לבין מזרח גרמניה, מדיניותו של בן-גוריון ביחס לגרמניה והפיכתה של גרמניה לבעלת ברית וספקית נשק לישראל.


Between Realpolitik and the Burden of the Past
The Relationship Between Israel and Germany (1950-1965)

This course will examine how the relations between Israel and West Germany evolved since the first negotiations between the two states over the “Reparations Agreement” until the establishment of formal diplomatic relations. It will analyze the shift from complete boycott on Germany to diplomatic and military relations between the two states based, among other things, on Germany’s “moral debt” to the Jewish People. In addition we will examine the first reactions of Arab states to the impact of the Holocaust on Israel’s international status. The following issues, among others, will be discussed: The relations between Jews and Germans after the War; the public debate in Israel on the “Reparations Agreement”; the struggle of the Arab countries against the agreement; the question of official relations between the two states; the impact of the Eichmann Trial on the bilateral relations; the relations with East Germany, etc.

דרישות קדם:

הערות:

בחינות

 • סמסטר א', מועד א': ב-15/2/10 ב-9:00. החזרה עד 22/2/10 ב-13:00.
 • סמסטר א', מועד ב': ב-17/3/10 ב-9:00. החזרה עד 24/3/10 ב-13:00.

האינקויזיציה, היהודים והמתייהדים‏ (06772013)

תרגיל

פרופ` אליעזר גוטווירט

האינקוויזיציה המודרנית פעלה באזור רחב, מאיטליה ועד האיים הפיליפיניים. היא פעלה נגד קבוצות רבות ושונות. אבל במקורה היא מוסד שפעילותו מכוונת נגד מתייהדים ולפעמים נגד יהודים. התרגיל יעסוק בהיסטוריה של מוסד זה והשפעתו על ההיסטוריה היהודית.

THE INQUISITION, THE JEWS AND THE JUDAIZERS
The modern Inquisition was active in a wide area from Italy to the Philipines. It acted against a variety of groups. At its origins however it was an institution directed against judaizers and, at times, Jews.
The course will focus on the history of the institution and its effects on Jewish history.

דרישות קדם:

הערות:

בחינות

 • סמסטר ב', מועד א': ב-8/6/10. החזרה עד 29/6/10 ב-13:00.
 • סמסטר ב', מועד ב': אין מועד ב'.

צר וחמים? ה'חדר' וחינוך ילדים בקרב יהודי מזרח אירופה ‏ (06772030)

תרגיל

פרופ' דוד אסף

התרגיל יתמקד בסדרי חינוך, בתכני הלימוד ובדרכי ההוראה שהיו מקובלים בחברה היהודית המסורתית במזרח אירופה במאות י"ח-י"ט, תוך תיאור מוסדות החינוך השונים לילדים ובראשם ה'תלמוד תורה', ה'חדר' והישיבה, על ההווי המיוחד שנכרך בהם. בין מוקדי הדיון: ספרי הלימוד לילדים ולנערים ותכניהם; דמותו של המלמד; בחינות, מלקות, הווי ומשחקי ילדים; הביקורת המשכילית על ה'חדר' ועל סדריו.

Small and Cozy? The Heder and the Education of Children in Eastern Europe

The course will focus on the education system for children, learning content as well as the teaching methods which were implemented in Eastern European Jewish traditional society, especially during the 18th and 19th centuries. We shall review and study the various educational institutions for children, such as the Talmud Torah, the Heder and the yeshiva, with attention to the special folklore of each. We shall discuss issues such as the different images of the melamed (the teacher), the examinations, the punishments and children’s games and folklore. Special attention will be given to the modern criticism (Maskilic and secular) of the traditional system.

דרישות קדם:

הערות:

בחינות

 • סמסטר א', מועד א': ב-21.1.10 ב-9:00. החזרה ב-11.2.10 ב-13:00.
 • סמסטר א', מועד ב': אין מועד ב'.

ירושלים בחזון ובמציאות של נוצרים ויהודים (638-70 לסה"נ)‏ (06772044)

תרגיל

ד"ר יובל שחר

חורבן ירושלים יצר מציאות היסטורית לפיה ככלל יהודים לא חיו עוד בעיר כל ימי העת העתיקה.
עם זאת התקווה לשוב אל העיר, ועיצוב מרכזיותה בתודעה הלאומית הוסיפו לפעום בקרב העם, ולהפעים את היצירה התלמודית והמדרשית, את התפילה והפיוט. בתקופה הביזאנטית הופכת ירושלים לראשונה למרכז חי ולמושא אידיאי של ציבור שאינו יהודי: הנוצרים על הנהגתם הדתית ובגיבוי החצר הקיסרית. הסמינר יעקוב אחר מקומה של ירושלים במציאות ובחזון של יהודים ונוצרים בין השנים 639-70 לספירה.


Christian and Jewish Jerusalem- Reality and Vision (70-638 CE)

Following the destruction of Jerusalem in the Jewish Revolt (70 CE) Jews did not live any more in the city up to the Moslem conquest (638 CE). Nevertheless, Jerusalem stood in the very heart of the Jewish vision and hope and find its sharp expression in the Talmudic and hermeneutic (midrash) literature, as well as through their prayer and piyut.
During the late Roman period and especially in the Byzantine time Jerusalem became for the first time a holy centre for non-Jewish community: the Christians and their religious leadership backed by an Empire and Emperors.

The course will trace and draw the role of Jerusalem in the reality and the vision of both Jews and Christians from 70 CE up to 638/9 CE.

דרישות קדם:

הערות:

בחינות

 • מועד א' של סמסטר א' יתקיים ביום 17/02/2010 בשעה 9:00
 • מועד ב' של סמסטר א' יתקיים ביום 14/04/2010 בשעה 18:00

ארון הספרים היהודי - מגמות וזרמנים (חלק ב`)‏ (06772062)

שיעור ותרגיל - שנתי

פרופ` שלום רצבי

במרכז הקורס תעמוד שאלת האחדות והריבוי שבארון הספרים היהודי. על-מנת להתמודד עם שאלה זו יחשף התלמיד לתהליך היווצרותו של ארון הספרים החל מהקאנוניזציה של המקרא, עבור דרך ספרות חז"ל וכלה בהתפצלותו לסוגי ספרות שרב בה השונה מהדומה (פילוסופיה, הלכה וקבלה). השיעורים יתבססו על קריאה ביקורתית של מקורות אופיינים לספרות ההלכתית, קבלית והפילוסופית מהתנ"ך ועד העשורים הראשונים של המאה העשרים (תנ"ך, ספרות חז"ל, קבלה, כרוניקות, קבלה, הגות ימי הביניים והעת החדשה – מנדלסון, הרמן כהן, בובר; אחד העם, ברדיצ'בסקי, ברנר, ריינס, והרב קוק). אחד ממוקדי העיון במסגרת קריאת הטקסטים יהיה שאלת הייחודי והמשותף ליצירות הנדונות.


Jewish Library– Tendencies and Currents

The question of unity and plurality in the Jewish Library is the central core of the course. In order to be able to confront this question the student will be exposed to the creating process of the Jewish Library from the canonization of the bible through the rabbinical literature till its fullness which contains diversity and contradictory sub-literatures. The main mean to deal the central question of this course will be a critical reading of characteristic sources from the whole Jewish library (Bible, Post-bible, Mishnaha and Talmud, Midrash, Halachah, Kabbalah and extracts from the writings of some eminent philosophers from medieval age till our age, such as Rozenzwig, Chohn, Buber, Kaplan, Gordon). One of the goals of this reading is to find (if there is) the uniqueness and the diversities of this wide library.

דרישות קדם:

הערות: הקורס מיועד לתלמידים שעברו את הקורס ארון הספרים היהודי - מקורות לחקר תולדות ישראל(חלק א`)

בחינות

 • סמסטר א', מועד א': ב-21/1/10. ב-9:00. החזרה עד 11/2/10 ב-13:00.
 • סמסטר א', מועד ב': אין מועד ב' (קורס שנתי)
 • סמסטר ב', מועד א': ב-10.6.10 ב-9:00. החזרה עד 1.7.10 ב-13:00.
 • סמסטר ב', מועד ב': אין מועד ב' (קורס שנתי).

מדינת ישראל: מחלוקות והכרעות, 1967-1948‏ (06772067)

שיעור ותרגיל

ד"ר מאיר חזן

הקורס יעסוק בצמתי דרכים ובפרשיות היסטוריות משמעותיות במרוצת שני העשורים הראשונים לקיומה של מדינת ישראל, משלהי מלחמת העצמאות ועד לפרוץ מלחמת ששת הימים. בין הנושאים שיידונו: מעמדה של ירושלים, העלייה הגדולה, הסכם השילומים, מלחמת סיני, משפט אייכמן, פרשת לבון וימי ההמתנה ב-1967. חובות הקורס: עבודה מצומצמת ובחינה.

The state of Israel: Controversies and Decisions, 1948-1967

The course will deal in the decision crossword and significant historical chapters through the first two decades of Israel existence; from the end of 1948 war until the beginning of the 1967 war. Among the issues the course will examine are: Jerusalem status, the mass immigration, German reparations, the Arab infiltration, 1956 war, Eichmann trial, Lavon affair and the waiting period before 1967 war.

דרישות קדם:

הערות:

בחינות

 • מועד א' של סמסטר א' יתקיים ביום 12/02/2010 בשעה 9:00
 • מועד ב' של סמסטר א' יתקיים ביום 26/03/2010 בשעה 9:00

ציונות ויהדות – הילכו שנים יחדיו? ‏ (06772068)

שיעור ותרגיל

פרופ` שלום רצבי


במרכז הקורס תעמוד שאלת היחסים שבין לאומיות ודת בכלל וביהדות בפרט. במסגרתו יתוודע התלמיד ללידתו, צמיחתו והתפתחותו של הרעיון הציוני משנות הארבעים של המאה ה-19 ועד מלחמת העולם הראשונה ובעיקר להתקבלותו ואי-התקבלותו במחנה הדתי. הדיון בקורס יתמקד סביב הפולמוסים שעיצבו את הזרמים המרכזים ביהדות זמננו.(ציונים, ציונים דתיים, חרדים לא-ציוניים, וחרדים אנטי-ציוניים) הדיון בשיעורים יתבסס על קריאת טקסטים של דמויות שנטלו חלק מרכזי בפולמוס סביב שאלת היחס בין הדת והלאומיות, כדוגמת: משה הס, הרב אלקלעי, לילנבלום, אחד-העם, ברדיצ'בסקי, הרב שמואל מוהליבר, הרב ריינס והרב קוק.

Zionism and Judaism – Can the Two Walk Together?

The relation between nationalism and religion and particularly between Judaism and nationality is the main focus of this course. During the process of the course the student will be acknowledged on one hand to the inception and development of the Zionist idea (from the 40s of the 18th till the First World War) and on the other hand to its acceptance and rejection by the religious and ultra-religious camp. The course will be focusing around the main polemics which have shaped the mainstreams of contemporary Judaism. It will be based on critical reading of primary sources (such as the writings of Moses Hess. Rav Elkahlai, Rav Reines, Ahad-haham, Brener, Gordon and Rav Kook).

דרישות קדם:

הערות:

בחינות

 • סמסטר א', מועד א': ב-18/2/10 ב-9:00. החזרה ב-25/2/10 ב-13:00.
 • סמסטר א', מועד ב': ב-8/4/10 ב-9:00 . החזרה עד 15/4/10 ב-13:00

חיי יום-יום : מבוא להיסטוריה חברתית לתקופת בית שני‏ (06772069)

תרגיל

ד"ר יובל רוטמן

הקורס מציע הקדמה כללית להיסטוריה חברתית לתקופת בית שני תוך התמקדות בחיי יום-יום של קהילות יהודיות במזרח הקרוב. קריאה בתעודות אישיות וציבוריות תאפשר ניתוח המבנה החברתי והכלכלי של הבית, המשפחה, הקהילה, והיכרות עם המסמכים השונים (מכתבים פרטיים, מסמכים משפטיים אישיים, חוקים, תקנות וצווים) העומדים לרשות ההיסטוריונים של התקופה תוך לימוד מתודולוגיה הנדרשת להבנתם. דגש מיוחד יושם על המפגש בין המישור הפרטי לציבורי בחיי יום-יום של קהילות יהודיות בפלשתינה ובמצרים בתקופת בית שני, ארגון החיים הכלכליים, המגעים עם מוסדות השלטון, ניהול ודת. ניתוח מקורות היסטוריים לתקופה יעשה במקביל לדיון בשאלות כלליות במבוא להיסטוריה חברתית וחשיבותה.Everyday life from the Second Temple Period: Introduction to Social History.

The course offers an introduction to social history of the Second Temple period by looking at the everyday life of Jewish communities in the Near East. An analysis of private and public documents in class will introduce the students to the different types of historical documents (private letters, personal legal documents, laws, regulation, edicts, etc.) as well as archaeological evidence available from the period, and will provide the methodology required to interpret them. Special attention will be given to the relationship between the private and the public spheres of everyday life in Jewish communities in Palestine and Egypt, and to general questions in social history.

דרישות קדם:

הערות:

בחינות

 • סמסטר ב', מועד א': ב-8/6/10 .ב-9:00. החזרה עד 29/6/10 ב-13:00.
 • סמסטר ב', מועד ב': אין מועד ב'.

"מספיק ודי עם שלטון מפא"י", 1968-1930‏ (06772070)

שיעור ותרגיל

ד"ר מאיר חזן

מפא"י, מפלגת פועלי ארץ ישראל, היתה הגוף הפוליטי המרכזי והדומיננטי ביישוב היהודי, בתנועה הציונית ובמדינת ישראל. ראשי המפלגה, ובהם דוד בן-גוריון, ברל כצנלסון, יצחק טבנקין ומשה שרת, נמצאו בצמתי קבלת ההכרעות בנושאים מדיניים, כלכליים וחברתיים לאורך עשרות שנים. בעזרת פרוטוקולים ותעודות בנות הזמן, יעסוק הקורס בסוגיות שעמדו על סדר יומה הפוליטי של מפא"י לאורך תקופת קיומה.

חובות הקורס: עבודה מצומצמת ובחינה.

The History of Mapay, 1930-1968

Mapay, Palestine labors party, was the central and dominant political party in the Jewish settlement, the Zionist movement and Israel. The party heads: David Ben-Gurion, Berl Katzenelson, Itzhak Tabenkin and Moshe Sharet, to name few, were found in crosswords of decision making regarding political, economical and social issues for decades. Using protocols and other documents, the course will deal with the questions that stood on the Mapay political agenda through its existence.

Course duties: limited paper and exam.

דרישות קדם:

הערות:

בחינות

 • מועד א' של סמסטר ב' יתקיים ביום 11/07/2010 בשעה 9:00
 • מועד ב' של סמסטר ב' יתקיים ביום 12/08/2010 בשעה 9:00

ספרות השאלות והתשובות כמקור היסטורי‏ (06772074)

תרגיל

ד"ר שמחה גולדין


לימוד שיטתי של שיטות המחקר להתמודדות עם סוג זה של מקור, והצלבתו עם המקורות האחרים של היהודים בימי הביניים. ברור מקיף על מגבלותיו ויתרונותיו של המקור לחקירה ההיסטורית. הנושאים שילמדו: ענייני קהילה ומוסדותיה, ענייני אישות. המקורות שיבדקו הם מהאזור הצפון-צרפתי/ גרמני במאות עשירית עד הארבע-עשרה.

Responsa as an Historical Source

A systematic study of research methods to deal with a particular type of source material and cross-referencing with other Jewish medieval sources. A comprehensive examination of the limitations and advantages of working with the sources in historical research. The subjects to be studied are: affairs relating to communities and communal institutions, matters concerning marital relations. The sources to be examined are from the area of northern France and Germany from the 10th to the 14th centuries.

דרישות קדם:

הערות:

בחינות

 • סמסטר א', מועד א': ב-22/2/10 ב-9:00. החזרה עד 24/2/10 ב-13:00.
 • סמסטר א', מועד ב': ב-22/3/10 ב-9:00. החזרה עד 24/3/10 ב-13:00.

"חיים חדשים" דרכה של שארית הפליטה לאחר השואה ‏ (06773024)

סמינר לתואר ראשון

ד"ר רוני שטאובר

מטרת הסמינר לבחון את מאמציהם של ניצולי השואה לשקם את חייהם בשנים הראשונות שלאחר סיום המלחמה. הפגישות הראשונות של הסמינר יתמקדו בפרק הזמן הראשון שלאחר השחרור. בפרק זה נדון בניסיונות ראשונים של ניצולים לחזור למקומות מגוריהם הקודמים, אשר מהם גורשו על ידי הגרמנים, ובאופן בו התקבלו על ידי האוכלוסייה המקומית. כמו כן נעסוק בחיים במחנות העקורים: בבעיות בריאות, חברה וחינוך.
בהמשך יבחנו ניסיונותיהם של ניצולי השואה להגר למדינות שונות כדי לפתוח בהם חיים חדשים. נעסוק ביחסן של המדינות המנצחות לשאירת הפליטה, וביחסו של הממסד הציוני לשאלת הקליטה והגיוס של שארית הפליטה למאבק הציוני.
הפרק האחרון של הסמינר יעסוק בקליטת שארית הפליטה בארץ ובמדינות אחרות בעולם. פרק זה ישווה בין הקליטה
והיחס כלפי ניצולי השואה בארץ, לבין שאלת קליטתם של ניצולי שואה במדינות אחרות בעולם.

"Quest for New Life" She'erit Hapletah in the aftermath of the Holocaust"

The aim of this seminar is to explore the rehabilitation efforts of Holocaust survivors in the first years after the War. The first part of the seminar will focus on attempts of survivors to return to their homes before the Holocaust and on the reactions of the local population these attempts. In addition we will explore the situation of the survivors in the displaced persons camps in Germany. The second part of the seminar will focus on the attempts of Holocaust survivors to immigrate to foreign countries. We will analyze the attitude of the Allies to the survivors as well as the attitude of the Zionist establishment the absorption of survivors and to their role in the Zionist diplomatic campaign. The last part of the seminar will compare between the absorption of Holocaust survivors in Israel and other countries such as USA; Canada and Australia.


דרישות קדם:

הערות:

בחינות

 • תאריך הגשת העבודה לסיום הקורס מפורסם בלוח הבחינות של החוג.
  בקורסים בהם לא פורסם תאריך , יש להתעדכן במזכירות החוג

יהודי אנגליה בימי הביניים היבטים היסטוריים וכלכליים‏ (06773035)

סמינר לתואר ראשון

ד"ר שמחה גולדין


הסמינר יעקוב אחר ההיסטוריה של יהודי אנגליה בימי הביניים, החל מסוף המאה ה- 11, כיבוש אנגליה בידי הנורמנים, והתבססותם באי, וכלה בגירוש הכללי הראשון של יהודים ממלכה נוצרית בשנת 1290. כדי להבין את ההיסטוריה היהודית יש להבין את ההתפתחות של ההיסטוריה הכללית באנגליה. במהלך 250 שנה, הופיעה קהילה יהודית חדשה, התפשטה על פני האי, הגיעה לשיא בפעילות כלכלית וגורשה. משך הזמן הקצר מאפשר לנו לחקור כמה נושאים בצורה טובה ומעמיקה. במסגרת הסמינר יבחנו נושאים מרכזיים בהיסטוריה הזו. יחס הכנסייה אל היהודים, יחס המלכים אל היהודים. העיסוק המרכזי של היהודים כמלווים בריבית, וכסוכני הגיוס של המלך לענייני מיסי הממלכה, הופעת עלילת הדם באנגליה והשפעתה, ההשלכות של המדיניות הזו על היהודים, מוות על קידוש השם והגירוש, ועוד. יעשה שימוש במקורות מגוונים, מקורות יהודיים, רישומי המשפטים של המלך, ועוד.

Medieval Jewish Community in England (Aspects of economics and religion role)

The Jews came to England following the Normans conquest in 1066. After 230 years, the Jewish communities of England were forcibly removed on the orders of Edward I, England becoming the first country to expel all the Jewish community from its border. We should investigate those years, as the Jewish community becomes major agent of the English economy, main target for blood libels and being present in hundreds of documents.

דרישות קדם:

הערות:

בחינות

 • תאריך הגשת העבודה לסיום הקורס מפורסם בלוח הבחינות של החוג.
  בקורסים בהם לא פורסם תאריך , יש להתעדכן במזכירות החוג

יהודים, פגאנים ונוצרים כותבים היסטוריה בתקופה העתיקה‏ (06773048)

סמינריון לתואר ראשון

ד"ר יובל רוטמן

הקורס עוסק בחקר אופנים שונים של כתיבה היסטורית בעת העתיקה, ומתמקד בשאלה של כתיבת היסטוריה כתופעה תרבותית. ניתוח השוואתי של גישות היסטוריוגרפיות שונות יאפשר היכרות עם ההיבטים הרעיוניים-תרבותיים, הפוליטיים והטכניים של כתיבה היסטורית. הקורס מציע מסגרת כרונולוגית רחבת יריעה מהמסורות המוקדמות של כתיבת היסטוריה בתרבויות היהודית והיוונית-רומית, ועד התפתחותן של גישות היסטוריוגרפיות חדשות בשלהי העת-העתיקה. השוואה בין היסטוריוגרפיה יהודית, פגאנית ונוצרית תוך שימת

Jews, Pagans and Christians writing History in Antiquity

The seminar explores different forms of historical writing in Ancient Civilizations, focusing on the question of history-writing as a cultural phenomenon. The readings will look at different historiographical approaches, and will introduce the students to the techniques, philosophies and ideologies of ancient historiography. The broad chronological framework will span early traditions of historical writing in the Jewish and Graeco-Roman cultures of the Near East and the Mediterranean world to the new religious historiography of Late Antiquity. Comparison of Jewish, pagan and Christian historiography will enable an examination of the questions of how and why history is written.

דרישות קדם:

הערות:

בחינות

 • תאריך הגשת העבודה לסיום הקורס מפורסם בלוח הבחינות של החוג.
  בקורסים בהם לא פורסם תאריך , יש להתעדכן במזכירות החוג

הקיבוץ: ביתה של המהפכה הציונית, 1980-1907‏ (06773050)

סמינר לתואר ראשון

ד"ר מאיר חזן

הקיבוץ הוא אחד הרעיונות והמעשים המהפכניים ביותר שנהגו ובוצעו על ידי התנועה הציונית בארץ ישראל ובמדינת ישראל. בסמינר ייבחנו הרעיונות, העקרונות, הערכים, המערכות הארגוניות והמסגרות הפוליטיות של הקיבוץ ושל התנועות הקיבוציות, לגופם ותוך עיון בשיג ושיח שלהם עם החברה הישראלית. הסמינר יתמקד בחלומות, בהצלחות, בכישלונות ובשאיפות של בודדים וקבוצות בחיים הקיבוצים, בעזרת טקסטים בני הזמן. חובות הקורס: הגשת עבודה סמינריונית.


The Kibbutz: The Home of the Zionist Revolution, 1907-1980

The Kibbutz is one of the most revolutionary utopian ideas carried out by the Zionist movement in Palestine and Israel. During the seminar we will look at the ideas, principles, values, organizational and political systems of the Kibbutz and the Kibbutz movements, on their own and through checking their contact with the Israeli society. The seminar will focus on the dreams, successes, failures and aspirations of people as well as groups leaving in the Kibbutz, using relevant texts.

Course duties: seminar paper.

דרישות קדם:

הערות:

בחינות

 • תאריך הגשת העבודה לסיום הקורס מפורסם בלוח הבחינות של החוג.
  בקורסים בהם לא פורסם תאריך , יש להתעדכן במזכירות החוג

סוגיות בהיסטוריוגראפיה יהודית מודרנית – מתקופת ההשכלה ועד 'האסכולה הירושלמית'‏ (06773051)

סמינר לתואר ראשון

פרופ' יעקב שביט


הסמינר יעסוק בהיסטוריה של ההיסטוריוגראפיה היהודית בעת החדשה – מניצניה בתקופת ההשכלה ועד המחקר ההיסטורי המכונה 'האסכולה הירושלמית'. ייבחנו בו: ההתפתחות של המחקר ההיסטורי על רקע ההתפתחויות במחקר ההיסטורי באירופה, המגמות השונות, שאלות היסוד שעמדו על הפרק, והאינטרפרטציות השונות שניתנו להיסטוריה של העם היהודי. הדמויות המרכזיות שנעסוק בהם הם היינריך צבי גרץ, שמעון דובנוב, ושלום (סאלו) בארון, וכן היסטוריונים ישראלים: יצחק בער, שמואל אטינגר, יעקב כ"ץ ועוד.

Major Issues in Modern Jewish Historiography

This seminar will analyze modern Jewish history and historiography from the early stages of the Jewish enlightenment till the development of what is referred to as “the Jerusalem school.” Among the topics discussed, will examine: the development of historical research on the Jews within the context of European history, the different trends and questions that were examined, and the different interpretations that were given to the history of the Jewish people. The central figures that we will analyze include: Heinrich Zvi Graetz, Simon Dubnow, and Salo Baron. We will also consider the works of Israeli historians like Yitzhak Baer, Shmuel Ettinger, Jacob Katz and more.

דרישות קדם:

הערות:

בחינות

 • תאריך הגשת העבודה לסיום הקורס מפורסם בלוח הבחינות של החוג.
  בקורסים בהם לא פורסם תאריך , יש להתעדכן במזכירות החוג

כאבן תחת גלגלי ההיסטוריה" – כתיבה יהודית מתקופת השואה‏ (06773052)

סמינר לתואר ראשון

ד"ר חוי דרייפוס

יהודים רבים – גברים ונשים, צעירים ומבוגרים, ילדים וזקנים – כתבו בתקופת השואה והנציחו את שעבר עליהם בכתב. בסיום המלחמה נמצאו מכתבים, יומנים, זיכרונות בני הזמן, יצירות ספרותיות, עיתונים ועוד, בעזרתם ניסו היהודים להשאיר עדות על אודות חייהם בימי מלחמת העולם השנייה. הקורס יעסוק בתכנים ובדפוסים המאפיינים את הכתבים היהודיים מתקופת השואה תוך ניסיון להתחקות אחר חתכים כרונולוגיים, גיאוגרפים ואחרים בהבנה ובתובנה היהודית על אודות שואת יהודי אירופה.

Like a Stone under the History’s Wheel" – Jewish Writings of the Holocaust

Many Jews – men and women, young and old – wrote during the Holocaust and documented what they have gone through. At the end of the war numerous writings – as letters, diaries, wartime memories, literature works and newspapers – were found, which hold a unique evidence of the essence Jewish life throughout the Second World War. This course will analyze the content and patterns characteristic to the Jewish writings of the Holocaust while trying to follow its different dimensions and their importance to the Jewish insights of the Holocaust.

דרישות קדם:

הערות:

בחינות

 • תאריך הגשת העבודה לסיום הקורס מפורסם בלוח הבחינות של החוג.
  בקורסים בהם לא פורסם תאריך , יש להתעדכן במזכירות החוג

הכרוניקות של יהודי ספרד‏ (06773651)

סמינר לתואר ראשון

פרופ` אליעזר גוטווירט

כתיבת ההיסטוריה היא אחד התחומים הבולטים בתרבות יהודי ספרד. בסמינר נקרא וננתח כרוניקות של יהודי ספרד וננסה לזהות את נקודת מבטם ומגמותיהן.

THE CHRONICLES OF THE JEWS FROM SPAIN
The writing of history is one of the salient characteristics of Hispano-Jewish culture. The seminar will include readings and analysis of the chronicles of the Jews of Spain. We shall attempt to identify their points of view and the operative intellectual and other trends in them.

דרישות קדם:

הערות:

בחינות

 • תאריך הגשת העבודה לסיום הקורס מפורסם בלוח הבחינות של החוג.
  בקורסים בהם לא פורסם תאריך , יש להתעדכן במזכירות החוג

הבעש"ט ושבחיו: אגדה והיסטוריה ‏ (06774022)

סמינר לתואר שני

פרופ' דוד אסף

במרכזו של הקורס תעמוד דמותו של אבי תנועת החסידות, ישראל בן אליעזר, המכונה בעש"ט, שבשנה זו ימלאו 250 שנה לפטירתו. מקור עיקרי לפענוח דמותו החידתית הוא ספר שבחי הבעש"ט, שנדפס לראשונה בשנת 1815, בעברית וביידיש. ספר מורכב זה, שהוא בעל ערכים ספרותיים ורעיוניים רבים, מציב בפני ההיסטוריון שורה של אתגרים מתודולוגיים ועקרוניים: הקשר בין דרכי עריכתו של הספר לבין ייצוגיה השונים של החסידות; טיבם של 'סיפורי קדושים' (הגיוגרפיה) והסיפור החסידי; מהימנותו ומידת השימושיות של הסיפור החסידי כמקור היסטורי, ועוד. הקורס יתמקד בכמה סוגיות עיקריות בתולדות הבעש"ט ויבחן אותן תוך קריאה טקסטואלית צמודה ותוך השוואה למקורות אחרים ולספרות המחקר.

The Ba’al Shem Tov and his Praises: Between Legend and History

The seminar will explore the enigmatic image of the historical Ba’al Shem Tov (Rabbi Israel ben Eliezer, known as Besht), on the occasion of the 250th anniversary of his death. The main source for understanding his life and times is the book Shivchei ha-Besht (In praise of the Ba’al Shem Tov), first published in 1815, in both Hebrew and Yiddish editions. This complicated book contains many literary, ideological and historical aspects which create a myriad of methodological questions. Among them: the connection between its editorship and the representation of the Besht and Hasidism; the nature of Hagiography and Hasidic tales; the authenticity, reliability and usability of the Hasidic literature as historical sources. The seminar will focus on several main aspects of the Besht’s biography and will discuss them along with a close reading of Shivchei ha-Besht and comparison to other sources and scholarly research.

דרישות קדם:

הערות:

בחינות

 • תאריך הגשת העבודה לסיום הקורס מפורסם בלוח הבחינות של החוג.
  בקורסים בהם לא פורסם תאריך , יש להתעדכן במזכירות החוג

מוסדותיה של הקהילה היהודית בימי הביניים‏ (06774038)

סמינר לתואר שני

ד"ר שמחה גולדין

בסמינר יבחנו נושאים הקשורים לחקירת היבטים חברתיים של הקבוצה היהודית בתוך החברה הנוצרית בעיר הנוצרית של ימי הביניים. תבחן ההיסטוריוגרפיה של מאה וחמישים שנים האחרונות, ינותחו אירועים משמעותיים שחייבו בנייה מחודשת של מוסדות קיימים ותבנה מתודולוגיה המבוססת על כלי מחקר היסטוריים ונעזרת בתחומי מחקר נוספים.

Investigation on the main Medieval Jewish Communities (MA Seminar)

MA seminar, deals with subjects of social history concerning medieval Jewish communities in the Christian cites. The main subjects in the seminar are: Historiography writings of medieval historians, interdisciplinary methods of groups, institutions and socialization questions.

דרישות קדם:

הערות:

בחינות

 • תאריך הגשת העבודה לסיום הקורס מפורסם בלוח הבחינות של החוג.
  בקורסים בהם לא פורסם תאריך , יש להתעדכן במזכירות החוג

מבט לאחור על אפשרויות ההצלה בתקופת השואה ‏ (06774056)

סמינר לתואר שני

פרופ` דינה פורת


נושא ההצלה היה ונותר נושא טעון: אם היו אפשרויות הצלה כיצד הוחמצו ומי היה אחראי לכך – בעלות הברית והנהגתן? הקהילות היהודיות בעולם החופשי והיישוב בארץ בכללן? הכנסייה? אם לא היו אפשרויות כאלה, האם פירושו שלעם היהודי לא הייתה תקווה או מקום בעולם? היום, כאשר ארכיונים רבים יותר פתוחים למחקר, שאלות אלה נבדקות מחדש. כל אחד מהתלמידים יידרש לבחון ולהציג את אחד מניסיונות ההצלה.

Rescue Possibilities during the Holocaust in Retrospect.

Rescue possibilities during the Holocaust were and still are a sensitive issue: if possibilities existed, why were they missed and who was responsible – the Allies? The Jewish communities in the Free World, the Yishuv included? The Church? If there were not, does that mean that the Jewish people had no place or chance in the world? Today, with the opening of archives, these issues are being re-examined. The students will be required to deal each with a rescue plan.

דרישות קדם:

הערות:

בחינות

 • תאריך הגשת העבודה לסיום הקורס מפורסם בלוח הבחינות של החוג.
  בקורסים בהם לא פורסם תאריך , יש להתעדכן במזכירות החוג

רבי יהודה הנשיא- מהפכנות מימסדית וגבולותיה (225-180 לסה"נ)‏ (06774057)

סמינר לתואר שני

ד"ר יובל שחר


רבי יהודה הנשיא נולד בלב המימסד, בגר וצמח בתוכו, העמיק את יסודות המבנה המוסדי ועיבה את כתליו. רבי יהודה הוא המהפכן בהא הידיעה של תקופת המשנה והתלמוד, האיש שטילטל מוסכמות הילכתיות, ששינה, פשוטו כמשמעו, את מפת ארץ-ישראל להלכה, שהרחיק בפסיקותיו עד אל גבול עקירת גופי-תורה, שהיתווה בהליכותיו ובהלכותיו נורמות חברתיות ופוליטיות שונות בתכלית מאלו שהיו מקובלות קודם לכן. האם מדובר באותו אדם? גם אם אין סתירה גלויה והכרחית בין איש המימסד למהפכן, הרי קיים לפחות מתח פוטנציאלי ביניהם; שהרי מן האחד אתה מצפה לתווי שימור ושמרנות ואילו השני יחתור אל שינוי הקיים. במהלך הסמינר ננסה לשרטט את התנהלותו של רבי יהודה הנשיא בין שני הקטבים הללו, על רקע התהליכים הפוליטיים והחברתיים שהתרחשו במזרח הרומי ובחברה היהודית בת התקופה.

Rabbi Yehuda ha-nassi- revolutionary establishment and its limits (180-225 CE)

Rabbi Yehuda the Patriarch was born and flourished in the very heart of the Jewish establishment, and he contributed a lot to strengthen and deepened the foundations of the establishment structure.
Rabbi Yehuda is the reformer or rather revolutionary man par excellence of the Mishnah and Talmud period: the man who shook halakhic conventions; who changed, literally, the 'map' of halakhic Eretz Israel; who was nearly opposed fundamental Biblical laws; who guided and promoted, through his life and decisions, new political and sociological norms that were essentially different from the earlier norms.
Is it the same man? Even if there is no clear-cut contradiction between the man of the establishment and the revolutionary one, there is at least potential tension between the two: the former try to conserve the existing situation; the latter to change it. During the seminar we shall try to follow Rabbi's way/s between these two poles, on the background of the political and sociological processes that took place in the Roman East and the Jewish society.

דרישות קדם:

הערות:

בחינות

 • תאריך הגשת העבודה לסיום הקורס מפורסם בלוח הבחינות של החוג.
  בקורסים בהם לא פורסם תאריך , יש להתעדכן במזכירות החוג

יהודי ארצות האסלאם בין קולוניאליזם ולאומיות, 1948-1918 ‏ (06774058)

סמינר לתואר שני

פרופ' ירון צור

מלחמת העולם הראשונה שינתה את הסדרים במזרח התיכון מקצה לקצה. שידוד המערכות הכלכלי, התרבותי והפוליטי שנפתח עוד בשלהי המאה ה19- גבר עתה על רקע המודרניזציה הצוברת תנופה. המזה"ת, כמו צפון-אפריקה, החלו להיטלטל בין ההשפעות של שני הסדרים העולמיים: הקולוניאליזם והלאומיות. התנועות הלאומיות בארצות האסלאם השונות ואף המדינות הלאומיות שקמו (תורכיה, עיראק, מצרים ועוד) צריכות היו לגבש מדיניות כלפי המיעוט היהודי בתוכם, ואילו על היהודים עצמם היה לפתח עמדה כלפי הסדר החברתי והתרבותי החדש. מצד אחר, בפלסטינה/ארץ-ישראל המנדטורית החל להתפתח הסכסוך הפלסטיני-ציוני שהקרין מהשפעותיו על היחסים המסורתיים והחדשים בארצות מושבם של היהודים. לבסוף, מלחמת העולם השנייה האיצה אף היא את המשבר: מצד אחד היא זעזעה את העולם היהודי כולו וחיזקה בו ביותר את מעמד הציונות, מצד אחר היא פגעה בכוחן של האימפריות הקולוניאליות הותיקות, צרפת ואנגליה, ולהגמוניה עולמית עלו מעצמות חדשות, ארה"ב ובריה"מ. אחרי המלחמה העולמית פרצה במזה"ת ב-1948 מלחמה אזורית קטנה, בין יהודים לערבים על ארץ-ישראל. הסמינר יעסוק אפוא בתקופה דינמית ביותר בתולדות היהודים בארצות האסלאם, המשתתפים יתמחו, כל אחד, בארץ מסוימת, וביחד נקבל תמונה על התמורה הגדולה כולה.

The Jews in the Lands of Islam between Colonialism and Nationalism, 1918-1948

World War I radically changed the Middle East and North Africa. Both regions began to swing between the influences of the two world orders of the day: colonialism and nationalism. The national movements in the various Islamic lands, and particularly the independent nations that arose therein (Turkey, Iraq, Egypt, and others), needed to formulate a policy toward the Jewish minority in their midst, while the Jews themselves were obliged to develop a position toward the new social and cultural order. On the other hand, in Mandatory Palestine the Zionist- Palestinian conflict had begun to develop and radiated to other Islamic lands. Eventually, World War II accelerated this crisis: on the one hand it rocked the foundation of the entire Jewish world and greatly strengthened the position of Zionism, and on the other it greatly injured the senior colonial empires—France and England—while bringing two new powers to the fore in the realm of world hegemony—the United States and the Soviet Union. After the World War, a small regional war broke out in the Middle East in 1948 between Jews and Arabs over Palestine/Eretz-Yisrael. This seminar will therefore engage in a particularly dynamic period in the history of Jews in Islamic Lands, and each participant will become expert in a certain country, so that together we may assemble a picture of the great transformation in its entirety.


דרישות קדם:

הערות:

בחינות

 • תאריך הגשת העבודה לסיום הקורס מפורסם בלוח הבחינות של החוג.
  בקורסים בהם לא פורסם תאריך , יש להתעדכן במזכירות החוג

ציונים, ליברלים ואנארכיסטים ‏ (06774059)

סמינר לתואר ראשון ולתואר שני

פרופ' שלום רצבי

שאלת היחס בין הפרטיקולריזם היהודי (דתי, אתני ולאומי) של 'עם בדד ישכון' לבין האוניברסליזם שביטויו הבולט היה הרעיון המשיחי ושאלת מעמדה של המסורת, בעיקר של הלכה, הטרידו את ההגות היהודית מאז ראשית העת החדשה. שאלות אלה ניצבו בכל חריפותן בפני יהודי מרחב התרבות הגרמנית (גרמניה והאימפריה האמבסבורגית) עם התממשותה של האמנציפציה מזה ועלייתן של התנועות הלאומיות והסוציאליסטיות מזה. הסמינריון יתמקד בתשובות שנתנו לשאלות אלה פילוסופים והוגים יהודים-גרמניים שהגותם השפיעה רבות על עיצובם של תנועות וזרמים הן במחשבה והן בפוליטיקה היהודית והציונית בעת החדשה. בין האישים שבהם יתמקד הסמינריון יהיו: משה הס, הרמן כהן, פראנץ רוזנצוויג, מרטין בובר, הוגו ברגמן, ארנסט סימון וגרשום שלום.

Zionists, Liberals and Anarchists

Since the beginning of the new era Jewish thinkers have had to confront with two questions. The one was about the relation between Jewish particularity (ethnical, religious and national particularity), as people that "shall dwell alone", and the universalism with the messianic idיe which are also inherent in Judaism. The second question was the status of the Halachah and the tradition. With the realization of the emancipation in central Europe, especially in German, on one hand, and the growth of the nationalism and socialism since the 40s of 18 on the other hand, the weight and the intensity of these questions increased. These questions, the answers that have been given by German-jewish thinkers (Moses Hess, Herman Cohen, Marin Buber, Hogo Bergman and Gerschom Scholem) and their influence on Jewish political, social and religious thought and currents of contemporary Judaism are the main issue of the seminar.

דרישות קדם:

הערות:

בחינות

 • תאריך הגשת העבודה לסיום הקורס מפורסם בלוח הבחינות של החוג.
  בקורסים בהם לא פורסם תאריך , יש להתעדכן במזכירות החוג

קדושים, מרטירים ועושי ניסים בתקופה העתיקה ומעבר לה‏ (06774060)

סמינר לתואר שני

ד"ר יובל רוטמן

הסמינר עוסק במרכזיות פולחנו של האיש הקדוש בדתות השונות במזרח הקרוב בעת העתיקה ובחשיבותו כתופעה חברתית. הדיון בכיתה יתמקד בשרטוט קווים לדמות הקדוש ובצרכים החברתיים הקוראים להופעתו של עושה-הניסים ולהיווצרות של פולחן סביבו. התפתחותה של התופעה הדתית של האיש הקדוש ביהדות על הרקע הפוליטי והחברתי ביהודה בתקופה הרומית תעמוד במרכז הקורס תוך שימת דגש על חשיבות קידוש-השם/המרטיריום ביהדות ובנצרות הקדומה. הסמינר עוקב אחר התפתחותה של ספרות דתית העוסקת בדמות הקדוש ובתיעוד מעשיו, ומציע גישה השוואתית בין מודלים שונים של קדושים ביהדות, בנצרות ובדתות פגאניות.


Saints, Martyrs and Miracle Makers in Antiquity and beyond.

The seminar focuses on the question of the creation of holy men: the special characteristics of the holy man in different religious environments of the ancient Near East, the social needs that call for the making of a miracle worker and the creation of his cult. Special attention will be given to the political and social context in which cults of martyrs developed in Roman Antiquity. The seminar offers a comparative approach in introducing different models of holy man in Judaism, Paganism and Christianity.

דרישות קדם:

הערות:

בחינות

 • תאריך הגשת העבודה לסיום הקורס מפורסם בלוח הבחינות של החוג.
  בקורסים בהם לא פורסם תאריך , יש להתעדכן במזכירות החוג

משפט קסטנר – האיש וגורלו, המשפט והשלכותיו ‏ (06774061)

סמינר לתואר שני

פרופ` דינה פורת

המשפט המכונה "משפט קסטנר" זעזע את הארץ באמצע שנות ה-50 והוא עדיין סלע מחלוקת מתמיד. הסמינר ידון במעמדו ובתפקידו של ועד ההצלה שקסטנר היה חבר בו; במשא ומתן בינו לבין אייכמן; במידע שהיה בידי יהודי הונגריה על השואה; כיצד הרכיב את רשימת נוסעי הרכבת; ובעיקר – כיצד נידונו שאלות אלה ואחרות במשפט, ואחר-כך בספרות, בדרמה ובמחקר. כל איד מן התלמידים יידרש להציג אחת מן הפרשיות ולבחון את הפער בין היסטוריה לתדמית.

The Kasztner Affair: the Man and his Fate, the Trial and its Implications.

The so-called "Kasztner Trial" which shook Israel in the 1950s is still a bone of contention, having left many questions open: the actual status and role of the Rescue Committee, of which Kasztner was a member; the "negotiations" between him and Eichmann; the information Hungarian Jewry had regarding the Holocaust; how did Kasztner enlist the train passengers; and more. These issues have been dealt with extensively in research, testimonies, literature and drama until today. The seminar students will be required to deal with one of them and present the discrepancy between images and history.

דרישות קדם:

הערות:

בחינות

 • תאריך הגשת העבודה לסיום הקורס מפורסם בלוח הבחינות של החוג.
  בקורסים בהם לא פורסם תאריך , יש להתעדכן במזכירות החוג

החברה הישראלית 1977-1948 מבט בינתחומי: תרבות, היסטוריה, מדעי החברה‏ (06774062)

סמינר אינטגרטיבי לתואר שני

פרופ' ירון צור

בשלוש העשורים הראשונים לקיומה נבנו קווי המתאר הבסיסיים של החברה הישראלית. היא גדלה מאוכלוסייה של מאות אלפים למיליונים, מחברה שרובה המכריע אשכנזים למאוזנת, מבחינה דמוגרפית, בין אשכנזים למזרחים, פיתחה את התרבות העברית, התבססה כחברה מתועשת בעלת מיעוט ערבי גדול ומגזר חרדי. היא התנסתה בארבע מלחמות ובמערכה מתמשכת עם התנגדות פלסטינית והתקפות טרור. המהפך הפוליטי ב-1977 השלים תזוזה מהגמוניה של השמאל לכיוון הימין-מרכז. בה בעת התפתחה בה המחשבה היהודית, החילונית והדתית והסתעפה היצירה האמנותית והאדריכלית. איך רואים ומנתחים תקופה פורמטיבית זו אנשי הדיסציפלינות המדעיות השונות העוסקים במדינת ישראל, חברתה ותרבותה? בכך יעסוק הסמינר.

הסמינר האינטגרטיבי הוא יוזמה של ביה"ס למדעי היהדות, ונועד לחשוף את הסטודנטים למגוון המתודות והתחומים הנלמדים בו. הוא יארח אפוא שורה של מרצים, רובם מן החוגים השונים השותפים לביה"ס ומיעוטם מחוגים ופקולטות אחרות של האוניברסיטה. הסמינר יתבסס על הרצאות מומחים, עיון במקורות והצגות נושאים ע"י תלמידי הקורס.


Israeli Society 1977-1948 – An Interdisciplinary Perspective: Culture, History, Social Sciences

In the first three decades of its existence, the basic outlines of Israeli society were built. This society grew from a population of hundreds of thousands to millions—from a society with a decisive majority of Ashkenazim to one with a demographic balance between Ashkenazim and Mizrachim; developed the Hebrew culture; and established itself as an industrialized society with a large Arab minority and an ultra-orthodox sector. Israeli society during this period experienced four wars and an ongoing battle with Palestinian opposition and terror attacks. The political upheaval in 1977 completed a shift from the hegemony of the left in the direction of the center-right. At the same time, Jewish secular and religious philosophy blossomed, and artistic and architectural creation branched out in new ways. How is this formative period viewed and analyzed by scholars in the different academic disciplines dealing with the State of Israel, its society, and its culture? This seminar will endeavor to examine this question.

The integrative seminar is an initiative of the Chaim Rosenberg School of Jewish Studies, and is designed to expose the students to the variety of methods and fields taught in it. The seminar will therefore host a series of lecturers, most from the departments associated with the school and several from other departments and faculties in the university. The seminar will be based on these experts' lectures, on the study of sources, and on student presentations related to the course's themes.

דרישות קדם:

הערות:

בחינות

 • תאריך הגשת העבודה לסיום הקורס מפורסם בלוח הבחינות של החוג.
  בקורסים בהם לא פורסם תאריך , יש להתעדכן במזכירות החוג

בין מיסטיקה לפוליטיקה (א) – תנועות משיחיות בעת החדשה המוקדמת ‏ (06774063)

סמינר לתואר ראשון ושני

פרופ' שלום רצבי

שתי תופעות מרכזיות מאפיינות את השנים שבין גירוש ספרד להופעתו של יעקב פראנק במחצית המאה ה18. האחת - התעוררות דתית-מיסטית יצירתית ביותר שביטויה הבולט הוא צמיחתה והתפשטותה של קבלת האר"י. ואילו האחרת - מתח משיחי אקטיבי שביטויו היו הופעתם של משיחים (אשר למל, דוד הראובני, שלמה מולכו, שבתי צבי ויעקב פראנק), עליות לארץ ישראל מזה ועיצובו ומעמדו המועצם של הרעיון המשיחי בקבלה, בספרות המוסר וספרות ההנהגות. על רקע זה ומתוך הנחה שהרעיון המשיחי הוא רעיון פוליטי בעיקרו השאלה שתעמוד במרכזו של הסמינריון הוא שאלת משמעותו וייחודו של הרעיון המשיחי כפי שהוא משתקף הן ביצירה הרוחנית של בני התקופה, ובראש וראשונה בקבלת האר"י, והן בפעילות המשיחית האקטיבית (המשמרות בירושלים, פולמוס הסמיכה, המתח המשיחי בצפת במאה ה-16, שלמה מולכו, שבתי צבי ויעקב פראנק) העיון בסוגיות אלה יעשה בעזרת עיון הן במקורות היסטוריים והן בספרות הקבלית, המוסרית והפילוסופית של בני התקופה.

Between Mysticism and Politic – Messianic Movements in the Early Modern Era

Two phenomena were the distinctive characteristics of the era between the Spanish Expulsion and the appearance of Yakov Frank. The one was religious mystical awakening that the growth and the diffuseness of Lurianic Kabblalah was one of its main manifestations. The other was active messianic tension. This active tension finds its manifestation on one hand in the appearance of some 'Messiah' (Asher Lemlein, David Reubeni, Shabbetai Zevi and Frak Yakov and others) and great waves of emigration to Ertz Israel, and on the other in the status and the re-shaping of messianic idea in the literature of this era. On this ground and the assumption that the messianic idea is a political idea the main issue of the seminar will be: what was the new meaning and the uniqueness of the messianic idea in this era? In order to deal with this question the study will focus upon historical sources and speculative sources (Kabblalistic, particular Lurianic Kabblalah, philosophical and moral literature) which have been written in this era.

דרישות קדם:

הערות:

בחינות

 • תאריך הגשת העבודה לסיום הקורס מפורסם בלוח הבחינות של החוג.
  בקורסים בהם לא פורסם תאריך , יש להתעדכן במזכירות החוג

מקצועו של ההיסטוריון‏ (06774100)

סמינר חובה לתואר שני

פרופ` ג`רמי כהן

הקורס ישמש כמבוא ללימודי התואר השני בכל תחומי ההיסטוריה של עם ישראל, ויתמקד בשלושה נושאים עיקריים:

• ציוני דרך בתולדות ההיסטוריוגרפיה היהודית; המשגת המקצוע בדורות האחרונים; ההיסטוריה היהודית וההיסטוריון הפוסט-מודרני.

• התמצאות ביבליוגרפית: כתבי עת וספרי עזר בסיסיים, דרכים לביצוע חיפושים ביבליוגראפיים, ספריות חשובות בארץ ובחו"ל, מאגרי מידע, כלים אינטרנטיים.

• אסטרטגיות לתכנון עבודות סמינריוניות והצעות מחקר: יסודות לחשיבה מתודולוגית תקינה, גיבוש תכניות מחקר ויישומן, הכוונת תלמידים למנחים אפשריים.

The Historian's Craft

An introduction to graduate-level study in Jewish history, required of beginning M.A. students, with 3 primary emphases:

• milestones in the history of Jewish historiography; conceptions of the field in recent decades; Jewish history and the post-modern historian

• bibliographical competence: journals and reference tools; guidance in the execution of a comprehensive literature search; the use of research libraries, databases, and internet research tools

• strategies for conceptualizing research programs; guidance in planning seminar papers and master’s theses; interacting with the Department of Jewish History and its faculty


דרישות קדם:

הערות:

בחינות

 • תאריך הגשת העבודה לסיום הקורס מפורסם בלוח הבחינות של החוג.
  בקורסים בהם לא פורסם תאריך , יש להתעדכן במזכירות החוג

עלילת הדם בימי הביניים‏ (06774196)

סמינר לתואר שני

פרופ` ג`רמי כהן

עיון יסודי בהאשמה האנטי-יהודית המזעזעת ביותר בעולם הנוצרי: שורשיה, השתלשלותה וביטוייה בהיסטוריה ובספרות. נשלב את ניתוח המקורות מימי הביניים עם פניות למחקרים מודרניים חדשניים כדי להבין את היחס המורכב בין התיאולוגיה הנוצרית לתרבות העממית, וכדי להבחין בין מציאות לדמיון ביחס של החברה הנוצרית לעם היהודי.

The Medieval Blood Libel

A comprehensive study of the most staggering anti-Jewish accusation in the Christian world: its roots, development, and expression in history and literature. The course will blend the study of primary sources with an array of modern historiographical perspectives, seeking to distinguish between reality and imagination, and between official doctrine and popular culture, in the history of Jewish-Christian relations.

דרישות קדם:

הערות:

בחינות

 • תאריך הגשת העבודה לסיום הקורס מפורסם בלוח הבחינות של החוג.
  בקורסים בהם לא פורסם תאריך , יש להתעדכן במזכירות החוג

דפוס, ותמורה בעולם הנוצרי, היהודי והמוסלמי‏ (06775503)

שיעור מקורסי מערך לימודי ההיסטוריה

פרופ` מרים אליאב-פלדון, פרופ` עמי איילון, פרופ` אלחנן ריינר

להמצאת הדפוס במאה החמש-עשרה היו השפעות מרחיקות לכת על האדם, החברה והתרבות בעולם המערבי, בזיקת גומלין אל תהליכים אחרים שהתחוללו באותה תקופה. החברה היהודית מיהרה לאמץ אף היא את הטכנולוגיה החדשה, שחוללה גם בקרבה שינויים חשובים ביותר. עולם האסלאם, מסיבות שונות, נמנע מלאמץ את "ההעתקה המלאכותית" עד למאה התשע-עשרה, אך משנכנס הדפוס, הוא גרם גם בעולם האסלאמי מהפכה של ממש. בשיעור יידונו התמורות באוריינות, בסוגי הספרות הנקראת ובקהלי הקוראים בשלוש התרבויות, וכן בהשלכות של תמורות אלה על החינוך, השלטון והתפתחותן של תרבויות לאומיות.

Print and Change in the Christian, Jewish and Muslim Worlds

The invention of the printing press in fifteenth-century Europe had far reaching implications for man, society and culture in the Western world, and these were closely linked to other major developments in that period. Jewish society quickly adopted the new technology, and it also witnessed great changes as a result. The Muslim world, for a variety of reasons, refrained from accepting the new invention until the nineteenth century, but when printing finally entered Islamic society it caused there a veritable revolution. In the course we shall discuss changes in literacy, in literary genres, and in reading patterns in the three civilizations, as well as developments in education, government and national cultures as a result of the impact of printing.

דרישות קדם:

הערות:

בחינות

 • מועד א' של סמסטר א' יתקיים ביום 27/01/2010 בשעה 9:00
 • מועד ב' של סמסטר א' יתקיים ביום 03/03/2010 בשעה 18:00

מבוא לגיאוגרפיה היסטורית INTRODUCTION TO HISTORICAL GEOGRAPHY‏ (06912234)

שו"ת

פרופ` גדעון ביגר

קורס מבוא לשיעורים בגיאוגרפיה היסטורית. קורס המבוא ייבחן את הקשר בין הדיסציפלינה הגיאוגרפית לתחום הגיאוגרפי-היסטורי. ייבחנו הקשרים בין הזמן ההיסטורי לנוף, בין העבר לבין ההווה. ידונו נושאים שונים מתחום המידע הגיאוגרפי-היסטורי כמו חתכי רוחב ואורך, דיון ביתרונות ומגבלות מקורות המידע ועוד. יבחן הקשר בין תהליכים ואירועים היסטוריים לבין התפתחות הנוף בארץ ובעולם.

מסגרת השיעור.

ייחודו של השיעור גם בדרך העברתו. השיעור יינתן שבוע אחד בכיתה ושבוע בשטח. בין הנושאים שידונו בכיתה:

למהותה של הגיאוגרפיה ההיסטורית.
שיטות מחקר בגיאוגרפיה היסטורית.
מקורות מידע ומגבלות החומר.
שימור אתרים, משארי עבר בנוף ההווה.
הזמן והמרחב הגיאוגרפי.
גיאוגרפיה היסטורית שימושית.

הסיורים בשטח, בשעת השיעור, יערכו למקומות הבאים:
תל קסילה, יפו העתיקה, המושבה הגרמנית-אמריקאית, נווה צדק, נמל תל אביב ואצטדיון המכבייה הישן.


דרך הלימודים

קריאה מודרכת של מאמרים ודיונים בכיתה בנושאים שפורטו לעיל, סיורים בשטח, ודיון בקשר שבין המידע הכללי לתופעות בנוף הגיאוגרפי. הגשת תרגילים ליישום הלימוד התיאורטי. בסיום הקורס יערך מבחן המבוסס על הדיונים בשיעורים, חומר הקריאה, התרגילים והסיורים בשטח.

דרישות קדם:

הערות:

בחינות

 • מועד א' של סמסטר א' יתקיים ביום 08/02/2010 בשעה 9:00
 • מועד ב' של סמסטר א' יתקיים ביום 22/04/2010 בשעה 9:00

גיאוגרפיה היסטורית של ירושלים‏ (06912588)

שו"ת

פרופ` גדעון ביגר Dr. Gideon Biger

העיר ירושלים תיבחן כמודל להשפעת מערכות היסטוריות, פוליטיות ותרבותיות על המרחב. ירושלים כעיר שקיימת כ - 4,000 שנה מדגימה השפעות של שלטון, דת, תרבות ומהלכים היסטוריים על בינויה של עיר. יסקרו, תוך לימוד תולדותיה של ארץ ישראל, שלבי העיור בירושלים מראשיתה ועד למחצית השניה של המאה התשע-עשרה תוך התמקדות בצורת העיר ואופייה בכל אחת מהתקופות ההיסטוריות בחיי העיר.

נושאי השיעורים
התנאים הפיסיים של ירושלים ומיקומה בארץ ישראל
ירושלים בארץ כנען
ירושלים בתקופת בית ראשון.
החורבן והתקומה בתקופה הפרסית.
ירושלים והעולם היווני.
ירושלים החשמונאית.
הורדוס וירושלים.
חורבן בית שני
העיר הרומית אליה קפיטולינה.
הנצרות וירושלים הביזנטית
ירושלים הערבית
מסעי הצלב והשפעתם על מראה העיר.
ירושלים והעולם הממלוכי.
ירושלים העותומנית
סיכום - השפעות ההיסטוריה, התרבות והנוף הפיסי על פיתוחה של העיר.


דרך הלימודים

השיעור מיועד לתלמידים ששמעו או שומעים את הקורס מבוא לגיאוגרפיה היסטורית. השיעור יינתן כסדרת הרצאות מלווה בדיונים בכיתה בעזרת חומר קריאה. סיורים בירושלים ילוו את השיעור שיסתיים בבחינה.

דרישות קדם:

הערות:

בחינות

 • מועד א' של סמסטר ב' יתקיים ביום 23/06/2010 בשעה 9:00
 • מועד ב' של סמסטר ב' יתקיים ביום 22/07/2010 בשעה 9:00

גבולות ישראל THE BORDERS OF ISRAEL‏ (06912880)

שו"ת

פרופ` גדעון ביגר PROF. GIDEON BIGER

גבולות מדיניים הם מהמרכיבים המרכזיים בתהליך יצירת הנוף האנושי בעולם. מיקומם של קווי הגבול, המשמשים כקווי הפרדה בין שיטות ורעיונות שונים ליצירת המרחב וניהולו, נקבע במהלך ההיסטוריה כתוצאה מהשפעתם של מבנים גיאוגרפיים פיסיים, מהלכים היסטוריים, מיקומם של תושבים ויישובים, הפעלת כוח פוליטי וצבאי ומורשת העבר. בשיעור ידונו נושאים אלה תוך שימת דגש על המבנה המורפולוגי של קווי הגבול, על תיפקודם , תהליך היווצרותם והשפעתם על הסובב האנושי והפיסי. יסקרו דוגמאות שונות מרחבי העולם, בעבר הרחוק והקרוב , המצב בהווה ורעיון לעתיד.

השיעור מיועד בעיקרו לאלו שלמדו את הקורס הבסיסי בגיאוגרפיה פוליטית. ההשתתפות בקורס מבוססת על ההנחה כי משתתפי הקורס מכירים הן את המבנה המדיני של העולם כיום והן את נושאי הדיון במסגרת הגיאוגרפיה המדינית.


ביבליוגרפיה ראשונית:

ברור משה, גבולות ארץ ישראל, יבנה, 1988, פרק ראשון עמ' 40-11.
ביגר גדעון, ארץ רבת גבולות, אוניברסיטת בן גוריון, 2001, פרק ראשון.

Allcock, J. B. et. al. (eds.) , Border and territorial disputes, London, 1992.
Biger Gideon, The Encyclopedia of International Boundaries, Fact on Files, New York, 1996.
Prescott, J.R.V., The geography of Frontiers and Boundaries, London, 1956.
Rumley, D. & Minghi, J. (eds.), The geography of Border landscape, London, 1991.

דרישות קדם:

הערות:

בחינות

 • תאריך הגשת העבודה לסיום הקורס מפורסם בלוח הבחינות של החוג.
  בקורסים בהם לא פורסם תאריך , יש להתעדכן במזכירות החוג

עמוד זה מתוחזק על ידי צוות המחשוב This page is maintained by Humanities WebMaster הצהרה Disclaimer