ידיעון תש"ע

קישוט
 

שימו לב: לוח הבחינות יפורסם בתחילת חודש ספטמבר.

סילבוס מיהו ה`אחר`? – עיונים בשאלת הזהות הגרמנית

(קורס מספר 06219031)

סמינר מ"א

פרופ` שולמית וולקוב

בשיתוף קבוצה של דוקטורנטים העובדים בהדרכתי, ננסה לברר בסמינר זה סוגיות הקשורות בגיבוש הזהות הגרמנית מסוף המאה ה-18 ועד סוף מלחמת העולם הראשונה. ההנחה היא שזהות זו לא היתה דבר נתון ושלפחות בחלקה צמחה מתוך עימות עם מי שהוגדרו כשונים, זרים ואחרים. "האחר" בגרמניה יכול היה להיות תושב אחת המדינות "האחרות" בתוך המכלול המרכז אירופי. הוא יכול היה להיות האויב מעבר לגבול, הן במערב (צרפת) והן במזרח (פולין). הוא אף יכול היה להיות היהודי בתוך גרמניה. האם היו אפשרויות נוספות? את האפשרויות האלה נבדוק לאורך התקופה, נראה כיצד הן משתנות ומתחלפות ואיזה פונקציה בדיוק הן ממלאות ועבור מי. כמו כן נסקור את הזירות השונות שבהן מתחולל העימות עם השונה, בעיקר בתחום התרבות, ואת השינויים שעוברים על זירות אלה במהלך התקופה. חלק מהנושאים יוצגו על יד דוקטורנטים העוסקים עתה באופן איטנסיבי בהבטים שונים של הנושא, חלק על ידי תלמידי הסמינר, ומה שיוותר - על ידי.


דרישות קדם:

הערות:

בחינות

  • תאריך הגשת העבודה לסיום הקורס מפורסם בלוח הבחינות של החוג.
    בקורסים בהם לא פורסם תאריך , יש להתעדכן במזכירות החוג

עמוד זה מתוחזק על ידי צוות המחשוב This page is maintained by Humanities WebMaster הצהרה Disclaimer