ידיעון תש"ע

קישוט
 

שימו לב: לוח הבחינות יפורסם בתחילת חודש ספטמבר.

סילבוס הרייך של ביסמארק: ישן וחדש בהיסטוריוגראפיה

(קורס מספר 06213240)

סמינר ב"א

פרופ' שולמית וולקוב


גם היסטוריונים המעדיפים להסביר את הנאציזם תוך שימוש במה שנקרא "הטווח הקצר" כוללים בדרך כלל את שנות הרייך של ביסמארק (או כפי שלעתים קוראים לו, "הרייך השני"). במסגרת הפרדיגמה של "הדרך המיוחדת בהיסטוריה הגרמנית", אפשר להראות את סימני החולשה של הליברליזם, את התנועות הפרוטו-פשיסטיות המתחזקות, את האימפריאליזם הגרמני ועוד. לאחרונה נעשים ניסיונות תקן את התמונה הזו דווקא על ידי הדגשת תהליכי הדמוקרטיזציה ברייך השני, בניית מדינת הרווחה המודרנית, התיעוש המתקדם ועוד. בסמינריון נבנה מחדש את המודל הישן, נבדוק את ההצעות לשינוי וננסה לגבש עמדה בשאלה: האם אמנם היה הרייך הזה "הכנה לאסון"?

דרישות קדם: שו"ת/שיעור מבוא המאה ה 19 או המאה ה 20

הערות:

בחינות

  • תאריך הגשת העבודה לסיום הקורס מפורסם בלוח הבחינות של החוג.
    בקורסים בהם לא פורסם תאריך , יש להתעדכן במזכירות החוג

עמוד זה מתוחזק על ידי צוות המחשוב This page is maintained by Humanities WebMaster הצהרה Disclaimer