ידיעון תש"ע

קישוט
 

שימו לב: לוח הבחינות יפורסם בתחילת חודש ספטמבר.

סילבוס "לכתוב על גרמניה: היסטוריה והיסטוריוגראפיה":

(קורס מספר 06211158)

שיעור

פרופ` שולמית וולקוב

גם כיום קשה לכתוב היסטוריה גרמנית מבלי להתייחס בראש ובראשונה לעידן הנאצי ולזוועות שהביא עמו. עובדה זו הופכת את הכתיבה ההיסטורית על גרמניה למורכבת במיוחד, ולקושי הזה יש ביטויים מיוחד אצל היסטוריונים (ותלמידי היסטוריה) יהודים. במסגרת הרצאה זו אבדוק את הקשיים במבט "לאחור" על ההיסטוריה הגרמנית, את האופן שבו נצבעו תולדותיה בעיקר במהלך העת החדשה: איך להסביר את תולדות פרוסיה, את המיוחד בגרמניה של עידן נפוליון, את מהפכת 1848, איחוד גרמניה, אופיו של הרייך-הקיסרי ומלחמת העולם הראשונה; איך נפרשת ההיסטוריה הזאת במבט מהעידן הנאצי ואיך אפשר להסביר אותה אחרת.

דרישות קדם:

הערות:

בחינות

  • מועד א' של סמסטר ב' יתקיים ביום 11/07/2010 בשעה 9:00
  • מועד ב' של סמסטר ב' יתקיים ביום 11/08/2010 בשעה 9:00

עמוד זה מתוחזק על ידי צוות המחשוב This page is maintained by Humanities WebMaster הצהרה Disclaimer