ידיעון תש"ע

קישוט
 

שימו לב: לוח הבחינות יפורסם בתחילת חודש ספטמבר.

סילבוס קריאות בפרויד: "משה ומונותיאיזם" – סיפור ומעשה

(קורס מספר 06184900)

סמינר מ.א.

פרופ` שלמה בידרמן וד"ר רינה לזר

בסמינר נתמקד בקריאת יצירתו האחרונה של פרויד, "משה ומונותיאיזם" ודרכה, ובעזרת מאמרים נוספים, נבחן את שאלת כינונה של הנפש ומקורות הזנתה: בין עובדות, אירועים מעשים לבדיות, אשליות וסיפורים.

אין זה קורס מקיף במחשבתו של פרויד. המטרה היא לקרוא את פרויד יחדיו מזוויות שונות, להיחשף לחשיבתו בהדרגה וללמוד את הדרכים השונות לחשוב דרכה. בסמינר יינתן על ידי מרצים אורחים מתחומי-דעת שונים.

המרצים: שמואל ארליך, אליס בוראס, שלמה בידרמן, מיקי גלוזמן, יולנדה גמפל, שוקי דורבן, נעמי הולר, נחמה ורבין, צבי טאובר, מנחם לורברבוים, רינה לזר, שרה קולקר, אבי ריבניצקי, רות רונן

צילומי המאמרים יופצו באתר הסמינר. ההשתתפות בסמינר מותנית בקריאה מוקדמת של מאמרים אלה, לפני הפגישות שתעסוקנה בהן.

דרישת סיום: הגשת רפרט (בשל ריבוי המרצים בקורס תתאפשר הגשת עבודה סמינריונית רק באישור מיוחד)

המועד להגשת עבודה סמינריונית / רפראט הוא עד תאריך 23.5.10.

דרישות קדם:

הערות:

בחינות

  • תאריך הגשת העבודה לסיום הקורס מפורסם בלוח הבחינות של החוג.
    בקורסים בהם לא פורסם תאריך , יש להתעדכן במזכירות החוג

עמוד זה מתוחזק על ידי צוות המחשוב This page is maintained by Humanities WebMaster הצהרה Disclaimer