ידיעון תש"ע

קישוט
 

שימו לב: לוח הבחינות יפורסם בתחילת חודש ספטמבר.

סילבוס חיי עיון: עיונים בפילוסופיה השוואתית

(קורס מספר 06183847)

סמינר ב.א.

פרופ` שלמה בידרמן

בסמינר זה נבחן תורות שונות בפילוסופיה מערבית ובפילוסופיה הודית שמדגישות את ערכם הסגולי של החיים העיוניים, בהם היודע או היודעת זהים עם ידיעתם. באמצעות בחינה זו נבקש להתחקות אחר פשרן של תורות הרואות את תפקידה של הפילוסופיה כטרנספורמטיבי.
הסמינר יכלול קריאת טקסטים ומקורות משניים. השתתפות פעילה רציפה בו ועמידה בדרישות הקריאה הן תנאי הכרחי לרישום.
ביבליוגרפיה תחולק באחת הפגישות הראשונות.
דרישת סיום: הגשת עבודה סמינריונית או רפרט.

המועד להגשת עבודה סמינריונית / רפראט הוא עד תאריך 23.5.10.

Contemplative Life: Studies in Comparative Philosophy

דרישות קדם:

הערות:

בחינות

  • תאריך הגשת העבודה לסיום הקורס מפורסם בלוח הבחינות של החוג.
    בקורסים בהם לא פורסם תאריך , יש להתעדכן במזכירות החוג

עמוד זה מתוחזק על ידי צוות המחשוב This page is maintained by Humanities WebMaster הצהרה Disclaimer