ידיעון תש"ע

קישוט
 

שימו לב: לוח הבחינות יפורסם בתחילת חודש ספטמבר.

מזכירות החוג

 

עוזרת מנהלית לראש התכנית  -               גב' ציפי קציר

מזכירות תלמידים              -              גב' מזל שלום, גב' רונית כהן

 

מזכירות התכנית:
, טל': 6409072- 03, פקס':  6406904- 03

קבלת קהל:
בניין גילמן, חדר 322

בימים א', ג',ד' בשעות 13:00-10:00
ביום ב' בשעות 14:30-10:00

דוא"ל:  gstudies@post.tau.ac.il

אתר התכנית באינטרנט: http://www.tau.ac.il/humanities/general-studies

 

 

עמוד זה מתוחזק על ידי צוות המחשוב This page is maintained by Humanities WebMaster הצהרה Disclaimer