ידיעון תש"ע

קישוט
 

שימו לב: לוח הבחינות יפורסם בתחילת חודש ספטמבר.

מזכירות החוג

ראש החוג: ד"ר עוזי רבי

מזכירות התואר הראשון:

בניין גילמן, חדר 429,
טל' 03-6409450
דוא"ל:
anatg@tauex.tau.ac.il;
 anatgr@tauex.tau.ac.il
קבלת קהל:
בימים א', ב', ד',  בשעות 10:00-13:00
יום ה': בשעות 15:00-10:00

מזכירות התואר השני:

בניין גילמן, חדר 428,
טל' 03-6409714
דוא"ל: galie@tauex.tau.ac.il
קבלת קהל:
בימים א', ב', ד', בשעות 10:00 - 13:00 
יום ה': 10:00 - 15:00

אתר החוג באינטרנט: http://www.tau.ac.il/humanities/mideast

 

עמוד זה מתוחזק על ידי צוות המחשוב This page is maintained by Humanities WebMaster הצהרה Disclaimer