ידיעון תש"ע

קישוט
 

שימו לב: לוח הבחינות יפורסם בתחילת חודש ספטמבר.

מזכירות החוג

יועץ  לתלמידים: פרופ'  משה צוקרמן

                                                ייעוץ יינתן בתיאום טלפוני מראש

 

מזכירת המכון: ענת ציון  טל' 6409198     

מזכירות תלמידי המחקר: 

אילת שליו  ארטו   טל' 6409625
רחל רזניק  טל' 6405627
רויטל  ציפורי  טל' 6409325

 

מזכירות המכון:

בניין גילמן, חדר 383,
טל': 03-6409198,
פקס': 03-6409463

קבלת קהל: בימים  א,ב,ד,ה בשעות 10:00-14:00;

יום ג' בשעות 13:00-15:00

דוא"ל:   cohn@post.tau.ac.il      

אתר המכון באינטרנט: http:/www.tau.ac.il/humanities/cohn

עמוד זה מתוחזק על ידי צוות המחשוב This page is maintained by Humanities WebMaster הצהרה Disclaimer