ידיעון תש"ע

קישוט
 

שימו לב: לוח הבחינות יפורסם בתחילת חודש ספטמבר.

מוסדות ומזכירות ביה"ס

ראש בית הספר להיסטוריה:

פרופ' בילי מלמן, ראש בית הספר ויו"ר ועדות תלמידי מחקר ומלגות.

ועדת תלמידי מחקר:

הגוף המרכזי בניהול מחקרי הד"ר בביה"ס. בוועדה שבעה חברים ועוד שניים מכהנים כממלאי מקום קבועים.

חברי ועדת תלמידי המחקר היחידתית הם:

פרופ' בילי מלמן (יו"ר); פרופ' עמי איילון; פרופ' בנימין ארבל; פרופ' משה גמר; ד"ר רפי ואגו; פרופ' יוסף מאלי; פרופ' מרגלית פינקלברג; פרופ' גדעון פרוידנטל; פרופ' יצחק שנל.

ועדת מלגות:

הגוף הבודק פניות ובקשות להענקת מלגות קיום, ממיינן ומדרג אותן. הוועדה מתכנסת בכל שנה בחודש מאי, כדי לקבוע את אופן חלוקתן של מלגות הקיום.

חברי ועדת המלגות הם:

פרופ' בילי מלמן (יו"ר); פרופ' בנימין איזק (החוג ללימודים קלאסיים); פרופ' גדי אלגזי (החוג להיסטוריה כללית); פרופ' יצחק בננסון (החוג לגיאוגרפיה וסביבת האדם); פרופ' ליאו קורי (מכון כהן להיסטוריה ופילוסופיה של המדעים); ד"ר עוזי רבי (החוג להיסטוריה של המזרח התיכון ואפריקה)

מזכירות בית הספר:

אילת שלו ארטו, מזכירת בית הספר ומזכירת תלמידי המחקר

דוא"ל: eilats@tauex.tau.ac.il

בניין גילמן, חדר 380

טלפון: 03-6409625      פקס: 03-6409469

קבלת קהל בימים א', ב', ד', ה',    בין השעות: 9:30-14:00

אתר האינטרנט של בית הספר: http://www.tau.ac.il/humanities/history-school/

עמוד זה מתוחזק על ידי צוות המחשוב This page is maintained by Humanities WebMaster הצהרה Disclaimer