ידיעון תש"ע

קישוט
 

שימו לב: לוח הבחינות יפורסם בתחילת חודש ספטמבר.

כללי

לימודי התואר השני מציעים התמחות והעמקה בלימודי ההיסטוריה, רכישת כלים למחקר עצמאי והתמצאות במגמות המחקריות השונות. החוג מציע מגוון רחב של גישות מחקריות והתמחויות – היסטוריה פוליטית ותרבותית, חברתית ודיפלומטית, היסטוריה של הרעיונות והיסטוריה של המשפחה, היסטוריה של מגדר, היסטוריה אורבנית, היסטוריה שבעל-פה והיסטוריה של הזיכרון.

בפני התלמידים פתוחות 6 מגמות לימודים שונות:

  • מגמת העת העתיקה
  • מגמת ימי הביניים
  • מגמת העת החדשה המוקדמת
  • מגמת אירופה בעת החדשה (המאות התשע-עשרה והעשרים)
  • מגמת ארצות הברית
  • מגמת אמריקה הלטינית

1. העת העתיקה – תולדות יוון ורומי והתרבות הקלאסית, פילוסופיה, דת, משפט ואמנות. ניתן ללמוד במסלול מחקרי או עיוני. במסלול העיוני (ללא עבודת גמר) נדרשת ידיעת הלשון היוונית או הרומית ברמת "מתקדמים". במסלול המחקרי (עם עבודת גמר) נדרשת ידיעת הלשונות הרומית והיוונית ברמת "מתקדמים" ו"פטור" בשפה מערבית שנייה.

2. ימי הביניים: אירופה המערבית בימי הביניים ובתקופת הרנסנס. ניתן לשלב את הלימודים בחוגים נוספים למשל ספרות, פילוסופיה ותולדות האמנות. נדרשת ידיעת השפה הרומית ברמת "מתקדמים".

3. העת החדשה המוקדמת, מאות 15–18: תולדות התקופה שבין הרנסנס למהפכה הצרפתית, שבמהלכה התגבשה ראשית ההגמוניה המערבית על-פני כדור-הארץ. נדרשת שליטה בשפות מערביות מודרניות ברמת מתקדמים.

4. אירופה בעת החדישה: ההתפתחות הפוליטית, הכלכלית-החברתית והתרבותית של אירופה בעת החדשה. נדרשת שליטה בשפות מערביות מודרניות ברמת מתקדמים.

5. היסטוריה של אמריקה הלטינית: אמריקה הלטינית מעידן הגילויים הגדולים עד ימינו בדגש על התפתחותו הרעיונית והמעשית של "העולם החדש" והתפתחותן של חברות חדשות באזורי ה"ספר החדש" של אירופה, אסיה ואפריקה. נדרשת ידיעת השפה הספרדית ברמת "מתקדמים".

6. היסטוריה של ארצות הברית: ארצות הברית וקנדה מעידן הגילויים הגדולים עד ימינו בדגש על ייחודיות ההתפתחות הרעיונית והמעשית של "העולם החדש" והתפתחות חברות חדשות באזורי ה"ספר החדש" של אירופה, אסיה ואפריקה. נדרשת שליטה בשפות מערביות מודרניות ברמת מתקדמים.

בכל ששת המגמות ניתן ללמוד במתכונת עיונית (ללא עבודת גמר) או מתכונת מחקרית (עם עבודת גמר). בנוסף, קיימת האפשרות ללימודים ישירים לדוקטורט.

תכנית הלימודים מותאמת אישית לכל תלמיד על ידי יועץ המגמה בה בחר להתמחות. התכנית תכלול קורסים של החוג להיסטוריה כללית וקורסים מחוגים אחרים. יועץ המגמה מסייע לתלמיד בהרכבת תוכנית לימודים, ובעת הצורך במציאת מנחה לעבודת הגמר במהלך השנה הראשונה ללימודים.

לימודי התואר השני בחוג מוצעים בשני מסלולים: (1) מסלול מחקרי, הכולל עבודת גמר; (ב) מסלול עיוני, ללא עבודת גמר. תנאי הקבלה ולימודי ההשלמה זהים בשני המסלולים. קביעת מסלול הלימוד נעשית עפ"י בחירתכם בזמן הרישום. בתום השנה הראשונה ללימודי התואר יידון שוב נושא מסלול הלימוד יחד עם יועץ המגמה (ראו בהמשך, פרק "מסלולי הלימוד").

עמוד זה מתוחזק על ידי צוות המחשוב This page is maintained by Humanities WebMaster הצהרה Disclaimer