ידיעון תש"ע

קישוט
 

שימו לב: לוח הבחינות יפורסם בתחילת חודש ספטמבר.

כללי

אשכולות הקורסים ללימודי התואר השני: "קורסי אשכול"

החל משנה"ל תשס"ז מחויבים תלמידי התואר השני ללמוד בקורסים בחוגים אחרים. קורסים אלה מחולקים לחמישה אשכולות:

                1) היסטוריה ומחקר התרבות

                2) מדעי היהדות

                3) ספרויות ולשונות

                4) פילוסופיה ודתות

                5) גאוגרפיה

במסלול המחקרי יבחרו התלמידים מתוך כלל השעות לתואר קורסים בהיקף של 4 ש"ס לפחות מלימודי חוגים אחרים הכלולים באשכול הלימודים הרלוונטי ללימודי החוג. 

במסלול העיוני יבחרו התלמידים מתוך כלל השעות לתואר קורסים בהיקף של  8 ש"ס לפחות מלימודי חוגים אחרים הכלולים באשכול הלימודים הרלוונטי ללימודי החוג. 

יועצי התואר השני של החוגים רשאים לאשר רישום גם לקורסים שמחוץ לאשכול זה.

עמוד זה מתוחזק על ידי צוות המחשוב This page is maintained by Humanities WebMaster הצהרה Disclaimer