ידיעון תש"ע

קישוט
 

שימו לב: לוח הבחינות יפורסם בתחילת חודש ספטמבר.

סגל ההוראה

 • פרופ' שבתאי אונגורו (אמריטוס)
 • פרופ' עדי אופיר
 • פרופ' יהודה אלקנה (אמריטוס)
 • פרופ' זאב בכלר (אמריטוס)
 • פרופ' יצחק בן-ישראל
 • פרופ' זוז'ה ברונר
 • ד"ר סנאית גיסיס
 • פרופ' חוה יבלונקה
 • ד"ר עדו יעבץ
 • פרופ' מנחם פיש
 • פרופ' רבקה פלדחי
 • פרופ' גדעון פרוידנטל
 • איריס פריי
 • פרופ' משה צוקרמן
 • פרופ' ליאו קורי
 • ד"ר יוסף שורץ

עמוד זה מתוחזק על ידי צוות המחשוב This page is maintained by Humanities WebMaster הצהרה Disclaimer