ידיעון תש"ע

קישוט
 

שימו לב: לוח הבחינות יפורסם בתחילת חודש ספטמבר.

כללי

במוקד פעילותו של מכון כהן עומדים המחקר וההוראה על אודות ההיסטוריה, הפילוסופיה והסוציולוגיה של המדעים המדויקים, של מדעי הטבע ושל מדעי האדם, וכן של העשייה הטכנולוגית והאמנותית. הידע המדעי והרעיונות מתחומים אחרים נחקרים ונלמדים במכון בהקשרים תרבותיים רחבים ובזיקה לדת, לפוליטיקה, למוסר ולאמנות. נושאי ההוראה במכון כוללים היסטוריה של הידע המדעי מהעת העתיקה ועד ימינו; הפילוסופיה והסוציולוגיה של מדעי החיים; ההיסטוריה והפילוסופיה של המתמטיקה; ההיסטוריה האינטלקטואלית של תרבות המערב. לצד אלה המכון מקיים גם קורסים בהיסטוריה של מדעי החברה, בתאוריות של ביקורת תרבות, בפרקים בתולדות הפסיכולוגיה ועוד.

מכון כהן מציע שני מסלולי לימוד עיקריים לתואר השני: מסלול עיוני ומסלול מחקרי. מסלולי הלימוד לתואר השלישי של המכון משויכים לבית הספר להיסטוריה, לבית הספר לפילוסופיה ולבית הספר למדעי התרבות. המכון נמצא בשיח פעיל ומתמיד עם חוגים מכל הפקולטות, ותלמידים מכל רחבי הקמפוס ובכל רמות התארים משתתפים בקורסים שבו. מורי המכון מלמדים קורסים מתוך מסלולי הלימודים של החוג לפילוסופיה ובמסגרת חטיבת לימודים בתכנית לב"א כללי של הפקולטה למדעי הרוח, של בית הספר למדעי היהדות ושל החוג לאמנות. כמו כן המכון מקיים פעילות אקדמית משותפת עם התכנית לחברה, תרבות ורפואה בבית הספר לרפואה ע"ש סאקלר.

שיתוף פעולה עם מכון ון ליר בירושלים ועם מרכז אדלשטיין להיסטוריה ולפילוסופיה של המדע, הטכנולוגיה והרפואה שבאוניברסיטה העברית מניב מגוון של פעילויות אקדמיות. הבולטות בהן הן (1) "קולוקוויום בר-הלל", סדרת הרצאות שנתיות, הניתנות על ידי חוקרים ידועי שם בתחום, מרביתם מוזמנים מחו"ל; (2) "הסדנה הבין-לאומית השנתית" המתמקדת בכל שנה בשאלה מחקרית עכשווית בתחום, ומזמנת את טובי החוקרים העוסקים בה בעולם.

מכון כהן עומד בקשרי עבודה עם מוסדות רבים מסוגו ברחבי העולם. במסגרת הקשר עם אוניברסיטת בוסטון מתאפשר לתלמידים מצטיינים בשלב מתקדם של מחקרם לקבל מלגת לימודים לשנה אקדמית מלאה באוניברסיטה זו.

כתב העת האקדמי הבין-לאומי Science in Context  נוסד ונערך במכון כהן, בשיתוף עם מכון מקס פלאנק לתולדות המדעים אשר בברלין, ובגיבוי ועדת עורכים מן האוניברסיטאות המובילות בעולם. כתב העת מוקדש למחקר וללימוד המדעים מנקודת ראות היסטורית וסוציולוגית, תוך הדגשת ההקשר הרחב של התפתחות הרעיונות והמוסדות המדעיים. כתב העת יוצא לאור באמצעות Cambridge University Press.

למכון קשורות שלוש קתדרות: "היסטוריה ופילוסופיה של המדע ע"ש יוסף וסיל מייזר"; "היסטוריה ופילוסופיה של המדעים ע"ש ברטרם וברברה כהן"; "פרופסורים אורחים בהיסטוריה ופילוסופיה של המדע ע"ש סילברמן". פֵּרות הקתדרות מממנים מלגות לתלמידים, עזרה בתרגום ובעבודה אקדמית, והרצאות אורחים ומפגשים עם בכירי המדענים בעולם בתחום עיסוקיו של המכון.

עמוד זה מתוחזק על ידי צוות המחשוב This page is maintained by Humanities WebMaster הצהרה Disclaimer