ידיעון תש"ע

קישוט
 

שימו לב: לוח הבחינות יפורסם בתחילת חודש ספטמבר.

כללי

החוג מציע ארבע תחומי לימוד, על פי התמחויות חברי הסגל הבכיר: (א) ספרות צרפתית ופרנקופונית; (ב) בלשנות; (ג) תרבות; (ד) תרגום.

הסבר מפורט על הדרישות בכל תחום יינתן על ידי היועצים.

עמוד זה מתוחזק על ידי צוות המחשוב This page is maintained by Humanities WebMaster הצהרה Disclaimer