ידיעון תש"ע

קישוט
 

שימו לב: לוח הבחינות יפורסם בתחילת חודש ספטמבר.

לימודי התואר השני

א. כללי

לימודי התואר השני בחוג להיסטוריה של עם ישראל מוצעים בשני מסלולים:

מסלול הכולל עבודת גמר (מסלול מחקר).

מסלול ללא עבודת גמר (מסלול עיוני).

עמוד זה מתוחזק על ידי צוות המחשוב This page is maintained by Humanities WebMaster הצהרה Disclaimer