ידיעון תש"ע

קישוט
 

שימו לב: לוח הבחינות יפורסם בתחילת חודש ספטמבר.

בחינות פילוסופיה לשנת תש"ע

לוח הבחינות יתעדכן בהמשך.

סמסטר א'

שם הקורס שם המרצה מועד א' שעה מועד ב' שעה
מבוא למדעי הדתות-עבודה ד"ר נחמה ורבין מועד א': הגשה עד 22/02/10 ב-13:00.
מועד ב': אין מועד ב'.

סמסטר ב'

שם הקורס שם המרצה מועד א' שעה מועד ב' שעה

עמוד זה מתוחזק על ידי צוות המחשוב This page is maintained by Humanities WebMaster הצהרה Disclaimer