ידיעון תש"ע

קישוט
 

שימו לב: לוח הבחינות יפורסם בתחילת חודש ספטמבר.

בחינות החוג להיסטוריה של עם ישראל לשנת תש"ע

לוח הבחינות יתעדכן בהמשך.

סמסטר א'

שם הקורס שם המרצה מועד א' שעה מועד ב' שעה
ארון הספרים היהודי - מגמות וזרמים - עבודת בית פרופ' שלום רצבי מועד א': ב-21/1/10. ב-9:00. החזרה עד 11/2/10 ב-13:00.
מועד ב': אין מועד ב' (קורס שנתי)
צר וחמים? ה'חדר' וחינוך ילדים - עבודת בית פרופ אסף דוד מועד א': ב-21.1.10 ב-9:00. החזרה ב-11.2.10 ב-13:00.
מועד ב': אין מועד ב'.
יהודים ונוצרים בימי הביניים (עד מסעי הצלב)פרופ כהן ג רמי 25/01/20109:00 24/02/201018:00
דפוס ותמורה בעולם הנוצרי, היהודי והמוסלמיפרופ אליאב-פלדון מרים פרופ' איילון עמי, פרופ' ריינר אלחנן 27/01/20109:00 03/03/201018:00
העולם היהודי בעת החדשה-א' - בחינה אמריקאיתפרופ צור ירון 29/01/20109:00 12/03/20109:00
החברה הארץ ישראלית והשואה 1948-1933פרופ פורת דינה 01/02/20109:00 05/03/20109:00
בצל בית חרב: יהודי ירושלים וסביבתם-בחינת בית פרופ ריינר אלחנן מועד א': ב-3/2/10 ב-9:00. החזרה עד 10/2/10 ב-13:00.
מועד ב': ב-10/3/10 ב-9:00. החזרה עד 17/3/10 ב-13:00.
היהודים - דת, עם, אומה ו"גזע"-עבודה פרופ שביט יעקב מועד א': יש להחזיר עד לתאריך 7/2/10 ב-13:00.
מועד ב': אין מועד ב'.
יהודי פולין בין חיוניות לחורבןד"ר דרייפוס חוי 07/02/20109:00 19/03/20109:00
בין זיכרון ל"ריאל-פוליטיק"- יחסי ישראל גרמניה - בחינת בית ד"ר שטאובר רוני מועד א': ב-15/2/10 ב-9:00. החזרה עד 22/2/10 ב-13:00.
מועד ב': ב-17/3/10 ב-9:00. החזרה עד 24/3/10 ב-13:00.
ארון הספרים היהודי - מקורות לחקר תולדות ישראל - בחינת בית פרופ ריינר אלחנן מועד א': ב-10/02/10 ב-9:00. החזרה ב-17/02/10 ב-13:00.
מועד ב': ב-24/03/10 ב-9:00. החזרה ב-31/03/10 ב-13:00.
מדינת ישראל: מחלוקות והכרעות, 1967-1948ד"ר חזן מאיר 12/02/20109:00 26/03/20109:00
ירושלים בחזון ובמציאות של נוצרים ויהודים (638-70 לספה"נ)ד"ר שחר יובל 17/02/20109:00 14/04/201018:00
ציונות ויהדות - הילכו שניים יחדיו? - בחינת בית פרופ' רצבי שלום מועד א': ב-18/2/10 ב-9:00. החזרה ב-25/2/10 ב-13:00.
מועד ב': ב-8/4/10 ב-9:00 . החזרה עד 15/4/10 ב-13:00
ספרות השו"ת כמקור הסטורי - בחינת בית ד"ר גולדין שמחה מועד א': ב-22/2/10 ב-9:00. החזרה עד 24/2/10 ב-13:00.
מועד ב': ב-22/3/10 ב-9:00. החזרה עד 24/3/10 ב-13:00.

סמסטר ב'

שם הקורס שם המרצה מועד א' שעה מועד ב' שעה
העולם היהודי בעת החדשה - עבודת בית פרופ צור ירון מועד א': ב-7/6/10 ב-9:00. החזרה עד 28/6/10 ב-13:00.
מועד ב': אין מועד ב'.
האינקויזיציה, היהודים והמתייהדים - עבודת בית פרופ גוטווירט אליעזר מועד א': ב-8/6/10. החזרה עד 29/6/10 ב-13:00.
מועד ב': אין מועד ב'.
מבוא להיסטוריה חברתית בראי תעודות פרטיות וציבוריות - עבודה ד"ר רוטמן יובל מועד א': ב-8/6/10 .ב-9:00. החזרה עד 29/6/10 ב-13:00.
מועד ב': אין מועד ב'.
ארון הספרים היהודי - מגמות וזרמים - עבודת בית פרופ רצבי שלום מועד א': ב-10.6.10 ב-9:00. החזרה עד 1.7.10 ב-13:00.
מועד ב': אין מועד ב' (קורס שנתי).
יהודים ונוצרים בימה"ב (ממסעי הצלב ואילך)פרופ כהן ג רמי 14/06/20109:00 18/07/20109:00
עיצובה של לאומיות יהודית: ממרד החשמונאים לחתימת המשנהד"ר שחר יובל 16/06/20109:00 21/07/20109:00
התנועה הציונית והיישוב היהודי בארץ ישראל, 1917-1881ד"ר חזן מאיר 20/06/20109:00 25/07/20109:00
התגבשות החברה היהודית בארץ ישראל 1948-1882פרופ שביט יעקב 24/06/20109:00 29/07/20109:00
החברה בישראל והשואה 1982-1948פרופ פורת דינה 28/06/20109:00 02/08/20109:00
המאבק להקמת מדינת ישראל, 1947-1939ד"ר חזן מאיר 04/07/20109:00 05/08/20109:00
סוגיות ברפובליקות המוסלמיות של בריה"מ - עבודה ד"ר לוין זאב מועד א': ב-16/6/10 . החזרה בדוא"ל עד 19/7/10 .
מועד ב': אין מועד ב'.
"מספיק ודי עם שלטון מפא"י", 1968-1930ד"ר חזן מאיר 11/07/20109:00 12/08/20109:00

עמוד זה מתוחזק על ידי צוות המחשוב This page is maintained by Humanities WebMaster הצהרה Disclaimer