ידיעון תש"ע

קישוט
 

שימו לב: לוח הבחינות יפורסם בתחילת חודש ספטמבר.

בחינות תכנית הלימודים הכלליים והבין תחומיים לשנת תש"ע

לוח הבחינות יתעדכן בהמשך.

סמסטר א'

שם הקורס שם המרצה מועד א' שעה מועד ב' שעה
רומנטיקה ואידיאולוגיות פוליטיות בגרמניה 1918-1770ד"ר אברהם דורון 29/01/20109:00 05/03/20109:00
אילוף הסוררת - תחנות בהתפתחות האינטרנטד"ר דרור יובל 31/01/20109:00 03/03/201018:00
מבוא לספרות ילדים ותרבות הילד-בחינת בית ד"ר דר יעל מועד א': מבחן בית ב-1/2/10 ב-9:00. הגשה עד 3/2/10 ב-13:00.
מועד ב': מבחן בית ב-12/3/10 ב-9:0. הגשה עד 15/3/10 ב-13:00.
ירושלים כעיר בירה וכמרכז פולחן מהתקופות הקדומות עד החשמונאיםמר סרגי עומר 02/02/20109:00 10/03/201018:00
מבוא לרטוריקהד"ר פרוגל שי 04/02/20109:00 12/03/20109:00
צדק חברתי בישראל? דילמות סוציולוגיות בראי החברה הישראליתגב לביא נועה 07/02/20109:00 14/04/201018:00
הפגיעה השלישית - דמות האדם בראי הפסיכואנליזה ד"ר טריאסט יוסף מועד א': מבחן בית ב-8/2/10 ב-9:00. הגשה עד 10/2/10 ב-13:00.
מועד ב': מבחן בית ב-19/3/10 ב-9:00. הגשה עד 22/3/10 ב-13:00
היבטים מרחביים של מהפכת המידע ד"ר מישר-טל חגית מועד א': מבחן בית ב-11/2/10 ב-9:00. הגשה עד 14/2/10 ב-13:00
מועד ב': מבחן בית ב-14/4/10 ב-18:00. הגשה עד 18/4/10 ב13:00
מבוא לספרות הרוסית של המאה ה-19 (חלק א')ד"ר ניזניק מרינה 12/02/20109:00 17/03/201018:00
היסטוריה של אמצעי תקשורת המונים בברזילמר ריבקה נאואל 14/02/20109:00 24/03/201018:00
הפסיכולוגיה של הנורמאלי בראי הלא-נורמאלי: משיגעון לשפיות ד"ר מנדלוביץ שלמה מועד א': מבחן בית ב-15/2/10 ב-9:00. הגשה עד 17/2/10 ב-13:00
מועד ב': מבחן בית ב- 9/4/10 ב-9:00. הגשה עד 12/4/10 ב-13:00
אל המערב ובחזרה: מבט ביקורתי על מגמות ורעיונותד"ר גדי נועה 17/02/20109:00 28/04/201018:00
מבוא לתולדות רוסיה בתקופה האימפריאלית (1700- 1861)ד"ר קפלן ורה 19/02/20109:00 21/04/201018:00
מיהודי לעברי ובחזרה? תהליכים בעיצוב הזהות הישראלית/יהודית ד"ר גן אלון מועד א': מבחן בית ב-19/2/10 ב-9:00. הגשה עד 22/2/10 ב13:00
מועד ב': מבחן בית ב-21/4/10 ב-18:00. הגשה עד 25/4/10 13:00.
גיבושה של תרבות חילונית: פסטיבלים וקרנבלים בא"י ובישראל ד"ר אריה-ספיר נילי מועד א': עבודה - הגשה עד 2/3/10 ב-13:00.
מועד ב': אין מועד ב'.
היחיד בתרבות היהודית המודרנית ד"ר אילת יגורי תמר מועד א': עבודה - הגשה עד 2/3/10 ב-13:00.
מועד ב': אין מועד ב'.
השואה בבית המשפט: גרינוולד-קסטנר, אייכמן, קאפו ד"ר גבע שרון מועד א': עבודה - הגשה עד 2/3/10 ב-13:00.
מועד ב': אין מועד ב'.
יחסים בין-אישיים בקבוצה גברת גול ליאור מועד א': עבודה - הגשה עד 15/3/10 ב-13:00.
מועד ב': אין מועד ב'.
יידיש ואוונגרד במזרח אירופה בין מלחמות העולם מר לבנת אביב מועד א': עבודה - הגשה עד 15/3/10 ב-13:00.
מועד ב': אין מועד ב'.
מבוא לסוציולוגיה של הרשת: יחסים, רשתות חברתיות והון חברתי בע ד"ר נורדהיימר נור עופר מועד א': עבודה - הגשה עד 15/3/10 ב-13:00.
מועד ב': אין מועד ב'.
מפרפר נחמד לזהו-זה: הטלוויזיה החינוכית הישראלית מר גוז'נסקי יובל מועד א': עבודה - הגשה עד 15/3/10 ב-13:00.
מועד ב': אין מועד ב'.
קולנוע וקוגניציה ד"ר סלמן צדקה רונן מועד א': עבודה - הגשה עד 15/3/10 ב-13:00.
מועד ב': אין מועד ב'.
תל-אביב-יפו: המטרופולין הקוטבי ד"ר דוידי אפריים מועד א': עבודה - הגשה עד 15/3/10 ב-13:00.
מועד ב': אין מועד ב'.
המצב הדיגיטלי והשיח הטכנוטופי: היסטוריה אמריקאית של הרשת ד"ר אלחנתי משה מועד א': עבודה - הגשה עד 22/3/10 ב-13:00.
מועד ב': אין מועד ב'.
מבוא לפילוסופיה פוסט מודרנית ועכשוית ד"ר דעואל-לוסקי חיים מועד א': עבודה - הגשה עד 22/3/10 ב-13:00.
מועד ב': אין מועד ב'.

עבודות סמינריוניות (סמסטר א') יש להגיש עד 23/05/10

יתכנו שינויים בלוח הבחינות. נא לעקוב אחר פרסומים בלוח המודעות.

לא ינתן מועד ב' להגשת עבודות.

אין ארכות אישיות בהגשת מבחני בית.

עבודות סמינריוניות יש להגיש למזכירות התכנית ולא ישירות למורה.

מועדי הגשת סמינריונים בחוגים אחרים, מפורסמים על לוחות המודעות של החוגים המתאימים.

עבודות שלא תמסרנה במועד לא תבדקנה, אלא באישור ועדת ההוראה החוגית ו/או החוג המתאים.

לתשומת לבכם:

ככלל, הפקולטה אינה מקיימת בחינות במועד מיוחד, לכן המלצתנו לכם לעשות מאמץ ולהבחן במועדי א'.

נהלי בחינות - נא עיינו בידיעון הפקולטה למדעי הרוח.

תזכורת: לאחר מתן הציון הסופי בעבודה סמינריונית, לא ניתן לתלמיד לשנותה, לתקנה, לכתבה מחדש וכו' .

סמסטר ב'

שם הקורס שם המרצה מועד א' שעה מועד ב' שעה
רטוריקה יישומית (Debate)-בחינת בית מר איתן אורקיבי מועד א': ב-20/6/10 ב-9:00. החזרה עד 22/6/10 ב-13:00.
מועד ב': ב-25/7/10 ב-9:00. החזרה עד 27/7/10 ב-13:00.
בין ישן לחדש: ירושלים ותל-אביב בספרות העברית ד"ר מנדה-לוי עודד מועד א': מבחן בית ב-18/6/10 ב-9:00. הגשה עד 21/6/10 ב-13:00
מועד ב': מבחן בית ב-19/7/10 ב-9:00. הגשה עד 21/7/10 ב-13:00
מושגי יסוד בפסיכואנליזה מר שניר רענן מועד א': מבחן בית ב-20/6/10 ב-9:00. הגשה עד 22/6/10 ב-13:00
מועד ב': מבחן בית ב-22/7/10 ב-9:00. הגשה עד 25/7/10 ב-13:00
קהילות - פוליטיקה - עסקים באינטרנט:אוטופיה בשומקום-בחינת בית ד"ר נורדהיימר נור עופר מועד א': ב-22/6/10 ב-9:00. החזרה עד 24/6/10 ב-13:00.
מועד ב': ב-15/8/10 ב-9:00. החזרה עד 17/8/10 ב-13:00.
מבוא לספרות הרוסית של המאה ה-19 (חלק ב')ד"ר ניזניק מרינה 23/06/20109:00 25/07/20109:00
מודרניזם, אנטי-מודרניזם ופוסט מודרניזם מר מלצר גלעד מועד א': מבחן בית ב-24/6/10 ב-9:00. הגשה עד 27/6/10 ב-13:00
מועד ב': מבחן בית ב-26/7/10 ב-9:00. הגשה עד 28/7/10 ב-13:00
מחרדה לאופוריה: החברה הישראלית ומלחמת ששת הימים ד"ר גן אלון מועד א': מבחן בית ב-27/6/10 ב-9:00. הגשה עד 29/6/10 ב-13:00
מועד ב': מבחן בית ב-29/7/10 ב-9:00. הגשה עד 1/8/10 ב-13:00
משמעות בחיים: היבטים פילוסופיים ופסיכולוגייםד"ר אילת יגורי תמר 30/06/20109:00 01/08/20109:00
פמיניזם מאחורי הרעלה-הילכו שניהם יחדיו -בחינת בית ד"ר צורף מירה מועד א': מבחן בית ב-30/6/10 ב-9:00. הגשה עד 4/7/10 ב-13:00.
מועד ב': מבחן בית ב-2/8/10 ב-9:00. הגשה עד 4/8/10 ב-13:00.
היהודי שבישראלי-דילמות זהות באמנות הישראלית המודרניתד"ר מנור דליה 04/07/20109:00 05/08/20109:00
מן הריאלי אל הוירטואלי: אותה שאלה, מציאות אחרת ד"ר גדי נועה מועד א': מבחן בית ב-5/7/10 ב-9:00. הגשה עד 7/7/10 ב-13:00
מועד ב': מבחן בית ב-6/8/10 ב-9:00. הגשה עד 8/8/10 ב-13:00
רטוריקה של רדיקליזם: השיח הפוליטי בגרמניה 1945-1918ד"ר אברהם דורון 09/07/20109:00 10/08/20109:00
ז'אק לאקאןד"ר בנימיני יצחק 11/07/20109:00 12/08/20109:00
הקסם שבמציאות: יצירותיו של גבריאל גרסייה מרקז גב פ. גולדברג פלורינדה מועד א': מבחן בית ב-12/7/10 ב-9:00. הגשה עד 14/7/10 ב-13:00
מועד ב': מבחן בית ב-12/8/10 ב-9:00. הגשה עד 15/8/10 ב-13:00
האתגר החילוני בחברה הדתית בישראל ד"ר ליאון נסים מועד א': עבודה - הגשה עד 18/7/10 ב-13:00.
מועד ב': אין מועד ב'.
נוף מקום וזהות בתרבות ישראל - מבט בינתחומי ד"ר סדן מיכל מועד א': עבודה - הגשה עד 18/7/10 ב-13:00.
מועד ב': אין מועד ב'.
לספר את העבר לדור העתיד: כתיבה היסטורית לילדים ד"ר שיכמנטר רימה מועד א': עבודה - הגשה עד 25/7/10 ב-13:00.
מועד ב': אין מועד ב'.
השאלה היהודית בראי הפיל' של הקיום:עיון במשנתו של ז'פ' סארטר מר שיינפלד אלי מועד א': עבודה - הגשה עד 28/7/10 ב-13:00.
מועד ב': אין מועד ב'.
השיח הפולמוסי בזירה הדמוקרטית בת זמננו פרופ עמוסי רות מועד א': עבודה - הגשה עד 28/7/10 ב-13:00.
מועד ב': אין מועד ב'.
מגרים לוולט דיסני - מעשיות האחים גרים: תקופה, יוצר ומדיה ד"ר לבנת חנה מועד א': עבודה - הגשה עד 28/7/10 ב-13:00.
מועד ב': אין מועד ב'.
מי מפחד מהזאב הרע מר צבן יחיל מועד א': עבודה - הגשה עד 28/7/10 ב-13:00.
מועד ב': אין מועד ב'.
מצ'ה גווארה ועד הוגו צ'אבס - אמריקה הלטינית מול הגלובליזציה ד"ר דוידי אפריים מועד א': עבודה - הגשה עד 28/7/10 ב-13:00.
מועד ב': אין מועד ב'.
הרטוריקה של הקולנוע ד"ר מזור מעין מועד א': עבודה - הגשה עד 4/8/10 ב-13:00.
מועד ב': אין מועד ב'.
מי מפחד מחרדה? ד"ר ראובן אורנה מועד א': עבודה - הגשה עד 4/8/10 ב-13:00.
מועד ב': אין מועד ב'.
ילדות בראי החינוך - ילדים וילדות יהודים בעת החדשה ד"ר קוגמן טל מועד א': עבודה - הגשה עד 18/7/10 ב-13:00.
מועד ב': אין מועד ב'.
מוסד המשפחה: בין יהדות לציונות: היסטוריה, תרבות ומגדר ד"ר רזי תמי מועד א': עבודה - הגשה עד 18/7/10 ב-13:00.
מועד ב': אין מועד ב'.

עבודות סמינריוניות (סמסטר ב') יש להגיש עד – 12/09/10

יתכנו שינויים בלוח הבחינות. נא לעקוב אחר פרסומים בלוח המודעות.

לא ינתן מועד ב' להגשת עבודות.

אין ארכות אישיות בהגשת מבחני בית.

עבודות סמינריוניות יש להגיש למזכירות התכנית ולא ישירות למורה.

מועדי הגשת סמינריונים בחוגים אחרים, מפורסמים על לוחות המודעות של החוגים המתאימים.

עבודות שלא תמסרנה במועד לא תבדקנה, אלא באישור ועדת ההוראה החוגית ו/או החוג המתאים.

לתשומת לבכם: ככלל, הפקולטה אינה מקיימת בחינות במועד מיוחד, לכן המלצתנו לכם לעשות מאמץ ולהבחן במועדי א'

נהלי בחינות - נא עיינו בידיעון הפקולטה למדעי הרוח.

תזכורת: לאחר מתן הציון הסופי בעבודה סמינריונית, לא ניתן לתלמיד לשנותה, לתקנה, לכתבה מחדש וכו' .

עמוד זה מתוחזק על ידי צוות המחשוב This page is maintained by Humanities WebMaster הצהרה Disclaimer