ידיעון תש"ע

קישוט
 

שימו לב: לוח הבחינות יפורסם בתחילת חודש ספטמבר.

בחינות החוג לאנגלית ולימודים אמריקניים לשנת תש"ע

לוח הבחינות יתעדכן בהמשך.

סמסטר א'

שם הקורס שם המרצה מועד א' שעה מועד ב' שעה
ניתוח סיפורת - בחינת בית פרופ' שרון-זיסר שירלי מועד א': ב-28/1/10 ב-9:00. החזרה ב-4/2/10 ב-13:00.
מועד ב': ב-3/3/10 ב-18:00. החזרה עד 10/3/10 ב-13:00.
מבוא לתרבות אנגליהדר הנריקסון ארין 31/01/201013:00 03/03/201018:00
ספרות גותיתד"ר גרנאי אמי 31/01/201013:00 10/03/201018:00
פנטזיה וריאליזם בספרות ויקטוריאנית-בחינת בית ד"ר גומל אילנה מועד א': ב-2/2/10 ב-9:00. החזרה עד 9/2/10 ב-13:00.
מועד ב': ב-14/4/10 ב-18:00. החזרה עד 21/4/10 ב-13:00.
מבוא לתיאוריה - בחינת בית ד"ר גומל אילנה מועד א': ב-3/2/10 ב-9:00. החזרה ב-10/2/10 ב-13:00.
מועד ב': ב-17/3/10 ב-9:00. החזרה ב-24/3/10 ב-13:00.
מאמעריקע לאמריקה - העולם החדש בספרות היהודית - בחינת בית מר חרמוני מתן מועד א': ב-4/2/10 ב-9:00. החזרה ב-11/2/10 ב-13:00.
מועד ב': ב-5/3/10 ב-9:00. החזרה ב-14/3/10 ב-13:00.
שירה ויקטוריאניתפרופ' אלקלעי-גוט קרן 08/02/20109:00 12/03/20109:00
שירה רומנטיתד"ר בנזימן גליה 10/02/201013:00 17/03/201018:00
דרמה כאתיקה - בחינת בית מר הדר עמרי מועד א': ב-11/2/10 ב-9:00. הגשה ב-18/2/10 ב-13:00.
מועד ב': ב-16/3/10 ב-9:00. הגשה ב-23/3/10 ב-13:00.
חקירות בנרטיבים חזותיים באמריקהד"ר סוניה וינר 12/02/20109:00 26/03/20109:00
זמן השירהמר טרטקובסקי רועי 15/02/20109:00 19/03/20109:00
אמריקה של הג'אז: אסטתיקת ג'אז בספרות אמריקניתד"ר קרן עמרי 17/02/20109:00 24/03/201018:00
שירה אמריקנית-יהודיתגב ברנאט דרה 19/02/20109:00 21/04/201018:00

סמסטר ב'

שם הקורס שם המרצה מועד א' שעה מועד ב' שעה
סיפורת אמריקנית מודרניתפרופ' וירט-נשר חנה 17/06/20109:00 22/07/20109:00
שקספירד"ר רייזנר נעם 17/06/20109:00 22/07/20109:00
מבוא לתרבות אמריקהד"ר בן בסט הדה 20/06/20109:00 25/07/20109:00
חייזרים ורובוטיםד"ר קרן עמרי 22/06/20109:00 25/07/20109:00
טראומה והשפעותיה בספרות של מייקל קניגהם-בחינת בית ד"ר עינת אברהמי מועד א': ב-23/6/10 -9:00. החזרה עד 30/6/10 ב-13:00.
מועד ב': ב-26/7/10 ב-9:00. החזרה עד 2/8/10 ב-13:00.
ספרות מדע בדיוני באמריקה - בחינת בית ד"ר גומל אילנה מועד א': ב-23/6/10 ב-9:00. החזרה ב-30/6/10 ב-13:00.
מועד ב': ב-26/7/10 ב-9:00. החזרה ב-2/8/10 ב-13:00.
ספרות אפריקנית-אמריקניתד"ר סוניה וינר 25/06/20109:00 27/07/20109:00
ניתוח שירהפרופ' אלקלעי-גוט קרן 27/06/20109:00 29/07/20109:00
דרמה עכשויתגב שטרייט לינדה 28/06/20109:00 29/07/20109:00
סיפורת פוסטמודרנית - בחינת בית ד"ר מאורר יעל מועד א': ב-30/6/10 ב-9:00. החזרה ב-7/7/10 ב-13:00.
מועד ב': ב-29/7/10 ב-9:00. החזרה ב-5/8/10 ב-13:00.
נרטיבים של חוסר משמעות בספרות אמריקנית מוקדמת - בחינת בית גב מרלוב מאיה מועד א': ב-5/7/10 ב-9:00. הגשה ב-12/7/10 ב-13:00.
מועד ב': ב-6/8/10 ב-9:00. הגשה ב-13/8/10 ב-13:00.
חריזה בשירה ומחוצה להמר טרטקובסקי רועי 06/07/20109:00 10/08/20109:00

עמוד זה מתוחזק על ידי צוות המחשוב This page is maintained by Humanities WebMaster הצהרה Disclaimer