ידיעון תש"ע

קישוט
 

שימו לב: לוח הבחינות יפורסם בתחילת חודש ספטמבר.

בחינות החוג ללימודי מזרח אסיה לשנת תש"ע

לוח הבחינות יתעדכן בהמשך.

סמסטר א'

שם הקורס שם המרצה מועד א' שעה מועד ב' שעה
הינדי שנה ג'ד"ר גנאדי שלומפר 26/01/20109:00 26/02/20109:00
הינדי שנה א'ד"ר גנאדי שלומפר 26/01/20109:00 26/02/20109:00
הינדי שנה ב'ד"ר גנאדי שלומפר 26/01/20109:00 26/02/20109:00
יפנית שנה א'מרצים שונים 26/01/20109:00 26/02/20109:00
יפנית שנה ב'מרצים שונים 26/01/20109:00 26/02/20109:00
יפנית שנה ג' חלק א'ד"ר מיקה לוי יממורי 26/01/20109:00 26/02/20109:00
סנסקריט שנה א'מר אלכס צ'רניאק 26/01/20109:00 26/02/20109:00
סנסקריט שנה ב'מר אלכס צ'רניאק 26/01/20109:00 26/02/20109:00
סנסקריט שנה ג'מר אלכס צ'רניאק 26/01/20109:00 26/02/20109:00
סינית שנה א'מרצים שונים 26/01/201013:00 26/02/20109:00
סינית שנה ב'מרצים שונים 26/01/201013:00 26/02/20109:00
סינית שנה ג' חלק א'מרצים שונים 26/01/201013:00 26/02/20109:00
יפנית קלאסית - בחינת בית ד"ר מיקה לוי יממורי מועד א': ב-27/1/10 ב-9:00. הגשה עד 3/2/10 ב-13:00.
מועד ב': ב-3/3/10 ב-9:00. הגשה עד 10/3/10 ב-13:00.
ממשק פיאודלי לכלכלה השניה בגודלה בעולםמר דן הוכברג 27/01/20109:00 05/03/20109:00
הודו בעינים מערביותד"ר חן למפרט 28/01/20109:00 24/03/201018:00
מוות לידה ומה שביניהם - המוות בתיאוריה ובפרקטיקה של הבודהיזמר בעז עמיחי 28/01/20109:00 24/03/201018:00
הפרוזה היפנית המודרניתד"ר שונית שחל פורת 29/01/20109:00 28/04/201018:00
מבוא לתולדות סין ותרבותהד"ר אסף גולדשמידט 01/02/201013:00 03/03/201018:00
הינדי מדוברת א' - בחינה בע"פגב' צ'ופרה אנג'ום 02/02/20109:00 03/03/201018:00
נשים וגברים ביפן המסורתית : בין הגלוי לנסתר, בין עובדה לאגדהד"ר איילה קלמפרר 03/02/20109:00 19/03/20109:00
קוסמולוגיה ורפואה בסין מהשאנג ועד החאןגב' סשה שוורץ 03/02/20109:00 19/03/20109:00
פולחן אמונה ומדינה: דת ביפן המסורתיתד"ר אירית אורבוך 04/02/20109:00 30/04/20109:00
זן בודהיזם : דת ,פילוסופיה, פסיכותרפיה, או מה ?פרופ' יעקב רז 04/02/201013:00 14/04/201018:00
גברים וגבריות בחברה היפנית המודרניתגב' דלית בלוך צמח 07/02/20109:00 21/04/201018:00
מבוא להינדואיזם הפוליטיד"ר רוני פרצ'ק 07/02/20109:00 21/04/201018:00
מבוא לתולדות יפן ותרבותהד"ר רחל שאול 08/02/20109:00 10/03/201018:00
אדונים ונתינים: הודו הבריטית , 1757-1947ד"ר יצחק לובלסקי 10/02/20109:00 30/04/20109:00
מדיניות החוץ של סין בעידן המודרניד"ר מירון מדזיני 14/02/20109:00 05/05/201018:00
מבוא לתולדות הודו ותרבותהמר רועי צהר 15/02/20109:00 17/03/201018:00
נשיות הודית בתרבות הקלאסית והמודרניתגב' מיה טבת דיין 16/02/20109:00 05/05/201018:00
אדריכלות וסביבה ביפן המסורתית - עבודה מר אריה קוץ מועד א': הגשה עד 17/2/10 ב-13:00.
מועד ב': אין מועד ב'.
חיים ומוות ביד הלשון: השפה במיתולוגיה ובפילוסופיה -בחינת בית מר רועי צהר מועד א': ב-17/2/10 ב-9:00. החזרה עד 24/2/10 ב-13:00.
מועד ב': ב-28/4/10 ב-9:00. החזרה עד 5/5/10 ב-13:00.
אלים שדים ואבות בדת הסיניתמר עודד אבט 18/02/20109:00 12/05/201018:00
סינית קלאסית ב' - עבודה ד"ר ג'אנג פינג מועד א': הגשה עד 18/2/10 ב-13:00.
מועד ב': אין מועד ב'.

סמסטר ב'

שם הקורס שם המרצה מועד א' שעה מועד ב' שעה
הינדי שנה ג'ד"ר גנאדי שלומפר 15/06/20109:00 19/07/20109:00
הינדי שנה א'ד"ר גנאדי שלומפר 15/06/20109:00 19/07/20109:00
הינדי שנה ב'ד"ר גנאדי שלומפר 15/06/20109:00 19/07/20109:00
יפנית שנה א'מרצים שונים 15/06/20109:00 19/07/20109:00
יפנית שנה ב'מרצים שונים 15/06/20109:00 19/07/20109:00
יפנית שנה ג' חלק ב'ד"ר מיקה לוי יממורי 15/06/20109:00 19/07/20109:00
סנסקריט שנה א'מר אלכס צ'רניאק 15/06/20109:00 19/07/20109:00
סנסקריט שנה ב'מר אלכס צ'רניאק 15/06/20109:00 19/07/20109:00
סנסקריט שנה ג'מר אלכס צ'רניאק 15/06/20109:00 19/07/20109:00
סינית שנה א'מרצים שונים 15/06/201013:00 19/07/201013:00
סינית שנה ב'מרצים שונים 15/06/201013:00 19/07/201013:00
סינית שנה ג' חלק ב'מרצים שונים 15/06/201013:00 19/07/201013:00
בעקבות הבודהה: פילוסופיה, פסיכולוגיה ופרקטיקהגב' קרן ארבל 16/06/20109:00 21/07/20109:00
היסט' תרבותית של המדע בסין : מהמפגש עם הישועים ועד לחקר החמר אורי סלע 16/06/20109:00 29/07/20109:00
מיעוטים , חילוניות וחינוך בהודו המודרניתד"ר הרינדר מישרה 17/06/20109:00 22/07/20109:00
זהויות אזוריות בסין המודרניתד"ר גמזה מרק 18/06/20109:00 25/07/20109:00
כשהאלים משחקים: תיאטרון המחול הקלאסי והעממי בהודו-בחינת בית גב אלכביר אסנת מועד א': ב-20/6/10 ב-9:00. החזרה עד 27/6/10 ב-13:00.
מועד ב': ב-25/7/10 ב-9:00. החזרה עד 1/8/10 ב-13:00.
מיתולוגיה סינית וביטויה באמנותד"ר נילי הלפרין 20/06/20109:00 26/07/20109:00
סינית קלאסית א' - בחינת בית ד"ר אסף גולדשמידט מועד א': ב-20/6/10 ב-9:00. החזרה עד 27/6/10 ב-13:00.
מועד ב': ב-25/7/10 ב-9:00. החזרה עד 1/8/10 ב-13:00.
מבוא לתולדות סין ותרבותהד"ר אסף גולדשמידט 21/06/201013:00 27/07/201013:00
הינדי מדוברת ב' - בחינה בע"פגב' צ'ופרה אנג'ום 22/06/20109:00 27/07/20109:00
על הנוכח והנעדר באמנות ובאסתטיקה היפניתפרופ' יעקב רז 23/06/20109:00 26/07/20109:00
יין ישן בקבוק חדש ?ד"ר אירית אורבוך 24/06/20109:00 28/07/20109:00
בג'ינס וסארי:זהויות ,לאומיות ותקשורת המונים בהודו-בחינת בית ד"ר רוני פרצ'ק מועד א': ב-27/6/10 ב-9:00. החזרה עד 4/7/10 ב-13:00.
מועד ב': ב-1/8/10 ב-9:00. החזרה עד 8/8/10 ב-13:00.
ההיסטוריה של התהוות סין המודרנית מ 1800 ועד היוםמר אורי סלע 27/06/20109:00 02/08/20109:00
מבוא לתולדות יפן ותרבותהד"ר רחל שאול 28/06/201013:00 03/08/201013:00
סין ואירופה : היסטוריה תרבותית וחברתיתד"ר מרק גמזה 30/06/20109:00 05/08/20109:00
התרבות הקוראנית בעידן המודרניגב' ליאורה צרפתי 04/07/20109:00 12/08/20109:00
מבוא לתולדות הודו ותרבותהמר רועי צהר 05/07/20109:00 10/08/20109:00
הקופצים קדימה והנותרים מאחור: חברה ושוליים בסין המודרניתד"ר רוני שריג 06/07/20109:00 08/08/20109:00
מציאות ובדיון : מושג האשליה בספרות, בדת ובפילוסופיה ההודיתגב' מיה טבת דיין 06/07/20109:00 08/08/20109:00
"לחתוך עם חרב החכמה "- זן באומנויות הלחימה של יפןמר אלון מרק 07/07/20109:00 09/08/20109:00
סין: חברה , תרבות, שפהד"ר ליהי יריב -לאור 08/07/20109:00 11/08/20109:00

עמוד זה מתוחזק על ידי צוות המחשוב This page is maintained by Humanities WebMaster הצהרה Disclaimer