ידיעון תש"ע

קישוט
 

שימו לב: לוח הבחינות יפורסם בתחילת חודש ספטמבר.

בחינות החוג ללימודי הערבית והאסלאם לשנת תש"ע

לוח הבחינות יתעדכן בהמשך.

סמסטר א'

שם הקורס שם המרצה מועד א' שעה מועד ב' שעה
יסודות הדקדוקמר בלינקוב יונתן 25/01/201013:00 24/02/201018:00
עיונים בכתבי טברי ומסעודי ההסטורייםד"ר בסל נאסר 27/01/20109:00 26/02/20109:00
תרגום טקסטים ספרותייםד"ר כיאל מחמוד 28/01/201013:00 05/03/20109:00
מושגי יסוד באסלאםד"ר שניצר עליזה 29/01/20109:00 03/03/201018:00
קווים מאפיינים בספרות הקלאסיתמר לרנר אמיר 03/02/20109:00 19/03/20109:00
דקדוק ב': תחבירד"ר פלד ישי , מר קבלאן מאדי 05/02/20109:00 12/03/20109:00
ז'אנרים ספרותיים קלאסייםד"ר ח ורי ג'ריס 07/02/201013:00 05/03/20109:00
תרגיל לקווים מאפיינים בספרות הקלאסיתמר לרנר אמיר 08/02/20109:00 05/03/20109:00
עיון בהגותם של אבות המודרניזם האסלאמי - מוחמד עבדה ורשיד רדאמר שרנצל ישראל 10/02/20109:00 26/03/20109:00
עיונים לשוניים בערבית יהודיתד"ר בסל נאסר 11/02/20109:00 26/03/20109:00
דמות האחר בספרות הערבית המודרנית - עבודה ד"ר כיאל מחמוד מועד א': הגשה עד 14/2/10 ב-13:00 במזכירות החוג.
מועד ב': אין מועד ב'.
ערבית א'מר מאיר רן 14/02/20109:00 12/03/20109:00
מבוא לערבית יהודיתד"ר טל אבי 15/02/20109:00 19/03/20109:00
כיתות באסלאםד"ר סינדאוי חאלד 16/02/201013:00 24/03/201018:00
תרגיל בטקסטים דתיים היסטוריוגרפיים א'גב יבור יולנדה 17/02/201013:00 24/03/201018:00
המקורות לחקר האסלאם - עבודה ד"ר שניצר עליזה מועד א': הגשה עד 22/2/10 ב-13:00 במזכירות החוג.
מועד ב': אין מועד ב'.
ספרות נשים מודרנית - עבודה פרופ גנאים מחמוד מועד א': הגשה עד 22/2/2010 ב-13:00.
מועד ב': אין מועד ב'.
תרגיל במושגי יסוד באסלאם - עבודה גב עבד אל ראזק אקבאל , גב יבור יולנדה מועד א': הגשה עד 23/2/10 ב-13:00 במזכירות החוג.
מועד ב': אין מועד ב'.

סמסטר ב'

שם הקורס שם המרצה מועד א' שעה מועד ב' שעה
דקדוק א': תורת ההגה והצורותמר אברמסון יהונתן , מר קבלאן מאדי 14/06/20109:00 18/07/20109:00
תרגיל לספרות ערבית מודרניתגב מג'אדלה היפא 17/06/201013:00 21/07/201013:00
הדרמה הערבית המודרניתד"ר כיאל מחמוד 21/06/201013:00 04/08/201013:00
מבוא לספרות ערבית מודרניתד"ר כיאל מחמוד 21/06/201013:00 27/07/201013:00
יסודות השירה המודרניתפרופ גנאים מחמוד 23/06/201013:00 22/07/201013:00
קוראן ופרשנותד"ר שניצר עליזה 24/06/20109:00 25/07/20109:00
הסיפורת הערבית המודרניתד"ר כיאל מחמוד 27/06/201013:00 04/08/201013:00
ניתוח דקדוקי של טקסטים ערבייםד"ר פלד ישי 28/06/20109:00 06/08/20109:00
תרגיל בטקסטים דתיים היסטוריוגרפיים ב'ד"ר שניצר עליזה 30/06/201013:00 02/08/20109:00
שירה ערבית קלאסיתד"ר חורי ג'ריס 04/07/201013:00 11/08/201013:00
טיפוסי שוליים בספרות הקלאסיתמר לרנר אמיר 05/07/20109:00 10/08/201013:00
מבוא לשיעהד"ר סינדאוי חאלד 06/07/201013:00 08/08/201013:00
תרגום טקסטים עיונייםד"ר כיאל מחמוד 07/07/201013:00 12/08/201013:00
ערבית ב'מר בלינקוב יונתן , מר קבלאן מאדי 08/07/20109:00 09/08/20109:00
שמונים ואחת שנות "האחים המוסלמים" - עיון פנורמימר שרנצל ישראל 09/07/20109:00 05/08/201013:00
תרגיל בטקסטים ספרותיים-קלאסייםמר לרנר אמיר 12/07/201013:00 13/08/20109:00

עמוד זה מתוחזק על ידי צוות המחשוב This page is maintained by Humanities WebMaster הצהרה Disclaimer