ידיעון תשס"ט

קישוט
 

שימו לב: לוח הבחינות יפורסם בתחילת חודש ספטמבר.

לוח שנת הלימודים תשס"ט 2008/2009

לוח שנת הלימודים תשס"ט 2009/2008

היום הראשון ללימודים

2.11.08

יום א'  ד' בחשון

חופשת החנוכה

28.12.08

יום א'   א' בטבת

היום האחרון לסמסטר הראשון

30.1.09

יום ו'    ה' בשבט

היום הראשון לסמסטר השני

2.3.09

יום ב'   ו' באדר

חופשת פורים

10.3.09

יום ג'    י"ד באדר

היום האחרון ללימודים לפני חופשת פסח

3.4.09

יום ו'    ט' בניסן

היום הראשון ללימודים לאחר חופשת פסח

19.4.09

יום א'   כ"ה בניסן

יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל (2)

28.4.09

יום ג'    ד' באייר

יום העצמאות

29.4.09

יום ד'   ה' באייר

יום הסטודנט (3)

21.5.09

יום ה'  כ"ז באייר

חופשת שבועות

28.5.09

יום ה'   ה' בסיון

 

29.5.09

יום ו'    ו'  בסיון

היום האחרון לסמסטר השני

19.6.09

יום ו'   כ"ז בסיון

* * *

טכסי זיכרון

עצרת לזכרו של יצחק רבין ז"ל

10.11.08

יום ב' י"ב בחשון

טכס יום השואה (4)

21.4.09

יום ג' כ"ז בניסן

טכס יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל

27.4.09

יום ב'  ג' באייר

בימים אלה יופסקו הלימודים לשעה אחת, בין 12:00-13:00.

* * *

היום הראשון לעונת לימודי הקיץ (5)

12.7.09

יום א' כ'  בתמוז

צום ט' באב (2)

30.7.09

יום ה' ט'  באב

היום הראשון לחופשת הקיץ (2)

23.8.09

יום א' ג' באלול

היום האחרון לחופשת הקיץ

28.8.09

יום ו'  ח' באלול

היום האחרון לעונת לימודי הקיץ

4.9.09

יום  ו' ט"ו באלול

 * * *

היום הראשון ללימודים בשנת תש"ע 2009/2010  18.10.09 יום א'   ל' בתשרי

 

(1)

בפקולטה לרפואה יתכנו שינויים בלוח שנת הלימודים בשל אופיים של הלימודים הקליניים.

(1)

בפקולטה למדעי החיים יתקיימו סיורי לימודים, בקורסים המחייבים זאת, גם בתום סמסטר ב'.

(2)

ביום זה לא יתקיימו לימודים ובחינות והספריות תהיינה סגורות.

 

בערב יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ובתענית אסתר יופסקו הלימודים בשעה 18:00.

 

בשבוע חופשת הקיץ ייסגר הקמפוס, כולל הספריות.

(3)

ביום הסטודנט יופסקו הלימודים החל משעה 12:00.

(4)

ביום זה מסתיימים הלימודים בשעה הרגילה. בערב יום השואה מסתיימות הבחינות עד השעה 18:00.

(5)

לימודי הקיץ מתקיימים במספר יחידות.

 

 

עמוד זה מתוחזק על ידי גליה בהט This page is maintained by Galia Bahat הצהרה Disclaimer