ידיעון תשס"ט

קישוט
 

שימו לב: לוח הבחינות יפורסם בתחילת חודש ספטמבר.

אשכולות קורסים ללימודי התואר השני – "קורסי אשכול"

החל משנה"ל תשס"ז מחויבים תלמידי התואר השני ללמוד בקורסים מחוגים אחרים. קורסים אלה מחולקים לחמישה אשכולות:

  1. היסטוריה ומחקר התרבות
  2. מדעי היהדות
  3. ספרויות ולשונות
  4. פילוסופיה ודתות
  5. גאוגרפיה

במסלול המחקרי יבחרו התלמידים מתוך כלל השעות לתואר 4 ש"ס לפחות מלימודי חוגים אחרים הכלולים באשכול הלימודים הרלוונטי ללימודי החוג. 

במסלול העיוני יבחרו התלמידים מתוך כלל השעות לתואר 8 ש"ס לפחות מלימודי חוגים אחרים הכלולים באשכול הלימודים הרלוונטי ללימודי החוג. 

יועצי התואר השני של החוג רשאים לאשר רישום גם לקורסים שמחוץ לאשכול זה.

רשימת קורסי האשכול מופיעה בתום הפרק.

עמוד זה מתוחזק על ידי גליה בהט This page is maintained by Galia Bahat הצהרה Disclaimer