ידיעון תשס"ח

קישוט
 

מעודכן ליום רביעי, 9 ביולי 2008

שימו לב: ידיעון זה בהחלט אינו סופי ואין להסתמך עליו.

סילבוס שלושה פרקים בהיסטוריה של האסון האלוהי לשנת תשס"ח

(קורס מספר 06593033)

06593033  שלושה פרקים בהיסטוריה של האסון האלוהי

סמינר

פרופ' עדי אופיר

מאז סיפור המבול קשורה דמותו של האל המונותיאיסטי באסונות שהוא מחולל או עתיד לחולל, בעצמו או באמצעות שליחיו. מאז סיפור המבול מלוּוים אסונות, בעיקר אסונות המוניים, בסיפורים על התערבות אלוהית והאסונות נתפסים כזירה של התגלות אלוהית. הסמינר יוקדש לבחינת שלושה פרקים בהיסטוריה של האסון האלוהי: הוויכוח הסמוי בין קולות שונים בתפיסת האסון האלוהי ברבדים שונים של המקרא; תפיסות שונות של חילון האסון במאה השמונה עשרה בכתביהם של דפו, וולטר ורוסו; דימויים של אלימות אלוהית כמפתח לביקורת רדיקלית של היחסים בין חוק לאלימות במחשבתו של וולטר בנימין, וגלגולי הביקורת הזו במחשבתם של שמיט, דרידה ואגמבן.

הערה: הסמינר פתוח לתלמידי תואר שני וכן לתלמידי שנה אחרונה לתואר ראשון, באישור המרצה.

בחינות

  • יש להתעדכן בלוח הבחינות של החוג.

עמוד זה מתוחזק על ידי גליה בהט This page is maintained by Galia Bahat הצהרה Disclaimer