סילבוסים של התכנית ללימודי נשים ומגדר בסיוע NCJW בשנת הלימודים תשס"ז

מעודכן ליום שלישי, 10 ביולי 20070608.1003  תרבות הגוף: ייצוגי הגוף הנשי באמנות
ד"ר טל דקלשיעור
בקורס נערוך סקירה ביקורתית של הקאנון המקובל בזרמי האמנות המודרנית, דרך סוגיות פמיניסטיות העולות מן היצירות והנדונות בטקסטים של בקורת מגדרית.

במהלך הסמסטר נבחן שאלות מרכזיות כמו למשל מדוע כה רבות מיצירות האמנות של התקופה מתארות את הגוף הנשי, לרוב העירום; מה באמת בין פורנוגרפיה לאמנות "גבוהה"; מה בחווייה "המודרנית" של פריס גרם לשגשוג האמנים הגברים ולדיכוי ולהשכחה של נשים יוצרות; אילו נושאים וסגנונות בכל זאת יצרו הנשים האמניות בתקופה הנדונה; אילו מגמות חדשות עלו במחצית השניה של המאה העשרים שאיפשרו שינוי עמוק ומהותי במעמדן ובמיקומן של אמניות נשים; מה היתה השפעתו של העידן הפוסט מודרני על יצירתן של נשים ועוד.
חובות הקורס: קריאה שוטפת במהלך הקורס ועבודה.
הערות: סמ' ב', 2 ש"ס
מועדי הבחינות:
סמסטר ב', מועד א': ב-28/6/07 ב-9:00. החזרה עד 5/7/07 ב-13:00.
סמסטר ב', מועד ב': אין מועד נוסף.
0608.1110  מבוא לפילוסופיה פמיניסטית : מחשבות נשים
ד"ר מירי רוזמרין שיעור
הקריאה הפמיניסטית לשינוי במעמדן וערכן של נשים בחברה הביאה עמה את הצורך לחשוב מחדש על עקרונות יסוד שבאמצעותם אנו מבינים את העולם סביבינו. הקורס יציג את הביקורת של הפילוסופיה הפמיניסטית על מסורת המחשבה המערבית ואת האלטרנטיבות שהיא מציעה בסוגיות אלו.
בין הסוגיות שיבחנו: האם מגלמת תפיסת האדם המערבי דימוי אידיאלי של גבריות? האם אשה נכללת בהגדרות אלו? האם יתכן אידאל שונה של אנושיות וסובייקטיביות?
כיצד המודל המדעי והתפישות האפיסטמולוגיות שבבסיסו קשורות למציאות חברתית? אילו מודלים של ידע מאפשרים יחסים חברתיים צודקים יותר?
מהו שיפוט מוסרי הרואה בהתנסות, ההיסטוריה והעמדה החברתית של נשים כר לגיטימי ופורה לשיפוטים מוסריים?
למה למעשה צריכות לשאוף נשים האם לשוויון ואולי להכרה בהבדל? האם אלו בהכרח סותרים?

דרישות הקורס: מבחן
הערות: סמ' א', 2 ש"ס
מועדי הבחינות:
מועד א' של סמסטר א' יתקיים ביום 07/02/2007 בשעה 9:00
מועד ב' של סמסטר א' יתקיים ביום 16/05/2007 בשעה 18:00
0608.1115  בין המינים: מבוא לתיאוריות פמיניסטיות עכשוויות
ד"ר אורלי לוביןשיעור
הקורס ישלב מושגי יסוד של המחשבה הפמיניסטית ביחד עם הנושאים העכשויים בהם עוסקות התיאוריות הפמיניסטיות. לצד דיון במושגים שבבסיס המחשבה הפמיניסטית כמו מגדר, "הסוד הנשי", המרחב הפרטי והמרחב הפומבי ועוד, יידונו גם הסוגיות העומדות בלב הדיונים היום: מקומו של הגוף בתרבות, השתנות תפישת המציאות ממילולית לויזואלית, המצאת ההיסטוריה הנשית ועוד. כל אלה ירוכזו על פני שלושה צירי מחשבה: ייצוגי נשיות וגבריות בתרבות, ותהליכי ההשתנות של ייצוגים אלה; קליטת העולם (כיצד מפענחים גברים ונשים את העולם? כיצד הן והם קוראים ומפרשים טקסטים תרבותיים? כיצד הקליטה של טקסטים הופכת אותם למה שהן?); ואופני היצירה השונים של גברים ונשים. הטקסטים התרבותיים שיידונו בקורס יילקחו מתחומים שונים – ספרות, פרסומת, קולנוע, צילום, ציור; הטקסטים התיאורטיים יילקחו מהפרסומים האחרונים של חוקרות וחוקרים בתחומים אלה מפרספקטיבה של תיאוריות פמיניסטיות.
חובות הקורס: קריאה שוטפת במהלך הקורס ובחינה שתינתן בסוף הקורס.
הערות: סמ' ב', 2 ש"ס
מועדי הבחינות:
מועד א' של סמסטר ב' יתקיים ביום 09/07/2007 בשעה 12:30
מועד ב' של סמסטר ב' יתקיים ביום 23/08/2007 בשעה 9:00
0608.1122  פמיניזמים , חברה ומשפט בישראל
ד"ר דפנה הקרשיעור
מטרת הקורס היא בחינת המשפט הישראלי לאור תיאוריות ופרקטיקות פמיניסטיות שונות ולאור תובנות סוציולוגיות אודות השדה המשפטי ואודות החברה בישראל. לצורך בחינה זו נסקור בתמצית תיאוריות פמיניסטיות שונות וניסיונות סינתזה ביניהן, ותיאוריות סוציולוגיות העוסקות במשפט. על בסיס הרקע התיאורטי, נבחן סוגיות מגדריות ספציפיות בהן עוסק או שותק המשפט הישראלי תוך בחינת היבטים שונים של החברה בישראל. בין היתר, נדון בהיבטים מגדריים של יחס המשפט הישראלי לשוק העבודה בשכר, למשפחה/ות, ולזכויות חברתיות.

ציון: 100% בחינה שתינתן בסוף הקורס.
הערות: סמ' א', 3 ש"ס
מועדי הבחינות:
מועד א' של סמסטר א' יתקיים ביום 18/02/2007 בשעה 12:30
מועד ב' של סמסטר א' יתקיים ביום 28/03/2007 בשעה 18:00
0608.1125  יחסים בין אישיים בקבוצה
רחלי ברקןתרגיל
מטרת הקורס : פתיחות רגישות , שיפור תקשורת בין-אישית ובין-קבוצתית , הגברת המודעות העצמית והבנת הזולת. למידה על הקבוצה הקטנה והבנת תהליכים קבוצתיים.
הלמידה מבוססת על התנסות אישית בתהליך קבוצתי והמשגתה בעבודה מסכמת.
הערות: סמ' א', 2 ש"ס
מועדי הבחינות:
סמסטר א', מועד א': עבודה-הגשה עד 14/2/07 ב-13:00. אין מועד נוסף
סמסטר א', מועד ב': עבודה. אין מועד נוסף
0608.1133  שיטות מחקר פמיניסטיות במדעי החברה
ד"ר דפנה הקרשו"ת

בשנים האחרונות תופסות שיטות המחקר האיכותניות מקום נכבד בחקר העולם החברתי. התיאוריות הפמיניסטיות תרמו תרומה מכרעת להתפתחותן של שיטות מחקר אלה ולדיון התיאורטי והמוסרי המלווה אותן. קורס זה עוסק בקשר שבין תיאוריות פמיניסטיות לבין שיטות מחקר, בין היתר, תוך בחינת סוגיות בחירת שאלת המחקר, אוכלוסיית המחקר, כלי המחקר, יחסי חוקרת-נחקרת, הטיה ופרשנות. בנוסף, תיערך היכרות ראשונית עם כלי המחקר העיקריים שבהם נעשה שימוש במחקר איכותני, דוגמת ניתוח טקסט, ראיון עומק, ותצפית. הדוגמאות שילוו את הקורס הם מחקרים פמיניסטיים מישראל וממדינות אחרות העושים שימוש בכלי מחקר איכותניים. התלמידות תידרשנה להגיש תאור בכתב של בחירת שדה המחקר, להציג בכיתה לקחים מתודולוגיים מעבודתן, ולהגיש עבודה מסכמת שתכלול דו"ח תצפית, תמלול של ראיון, וניתוח רפלקסיבי של חווית השימוש בכלי מחקר איכותניים.

ציון: 5% תאור בכתב של בחירת השדה, 10% הצגה בכתה, 85% עבודה סופית.

הערות: סמ' ב', 2 ש"ס, לתלמידי שנה ב'
מועדי הבחינות:
סמסטר ב', מועד א': עבודה-הגשה עד 26/8/07 ב-13:00. אין מועד נוסף
סמסטר ב', מועד ב': עבודה-אין מועד נוסף
0608.1136  מבוא לנרטולוגיה: מחשבות על סיפורים
פרופ' חנה נוהשיעור

תיאור הקורס:
נרטולוגיה (narratology) היא תורת הסיפור – כל סיפור באשר הוא רצף של אירועים המייצגים את פעולותיהן של דמויות במשך של זמן.
לפיכך לימוד עיקרי הנרטולוגיה הוא משמעותי עבור מי שעוסק ביצירת "סיפורים" בספרות, בקולנוע, בכתיבה עיתונאית, בדיווח על אירועים, בכתיבה דוקומנטארית, בהיסטוריוגרפיה, בכתיבת ביוגרפיות ואוטוביוגרפיות, בכוריאוגרפיה וכיוצ"ב. ממילא, זהו תחום שעשוי לעניין כל קורא וצופה, שמבקש לבצע קריאה או צפיה "חזקות", עשירות ורבות משמעות.
בקורס זה נדון במבחר מעיקריה של הנרטולוגיה, תוך התבוננות ביקורתית בהיבטים מסורתיים וקאנוניים מול היבטים פוסט-מודרניים וחתרניים. כל הנושאים שיילמדו בקורס יוצגו תוך חקירת אופיים בכפל מבט: מבט מן המרכז ומבט מן השוליים.
נושאי הקורס: מהי דראמה? מהם הז'אנרים הסיפוריים? מהי עלילה סיפורית וכיצד היא נבנית? מהם התחלות וסיומים של סיפורים? מהם נקודות המפנה, השיאים וההתרות של עלילה סיפורית? כיצד נבנית הדמות הסיפורית ומה תפקידיה? מהן דמויות סטריאוטיפיות וכיצד נבנית אינדיבידואליות של דמויות? מהם גיבור/ה ואנטי-גיבור/ה? כיצד מיוצגים בסיפור חומרים של רקע, אווירה, מקום וזמן? מה תפקידו של מספר הסיפור? מהי פרספקטיבה סיפורית ומבט סיפורי ומהם סוגיה? כיצד מתורגמים נושאים ורעיונות לעלילות סיפוריות? כיצד נבנים בסיפור סמלים ומוטיבים? כיצד מיוצגים משכי זמן משתנים בסיפור? ועוד.
להדגמה ולאיור הנושאים הנלמדים ישמשו מבחר של טקסטים מן הספרות העברית והכללית ומן הקולנוע.

את הקורס ילוו שני ספרים בסיסיים, שקריאתם בשלמותם היא חובת התלמידים:
1. שלומית רמון-קינן, 1984, הפואטיקה של הסיפורת בימינו, ספריית פועלים.
2. Mieke Bal, 1986, Narratology: Introduction to the Theory of
Narrative, University of Toronto Press.

חובות הקורס:
השתתפות בכל השעורים והתמצאות בחומר הנלמד, כולל רשימת סיפורים.
בקיאות בשני הספרים הנ"ל.
בחינת סיום שמשקלה 100% בציון הקורס.


הערות: סמ' א', 2 ש"ס
מועדי הבחינות:
מועד א' של סמסטר א' יתקיים ביום 22/02/2007 בשעה 12:30
מועד ב' של סמסטר א' יתקיים ביום 02/05/2007 בשעה 18:00
0608.1139  ביולוגיה ומגדר
פרופ' ג'ני קיןשיעור

ביולוגיה ומגדר
הקורס הוא מבוא לביקורת פמיניסטית על תחומי הביולוגיה שהם רלוונטייים לדיון הציבורי העכשווי על מגדר. בקורס נדון על דוגמאות מתחומי הגנטיקה, האבולוציה, הסוציוביולוגיה, האתולוגיה, מדעי המוח ונציג ניתוח של גישת הביולוגיה לנקבות ונקביות. הביקורת במדעי המוח גם מראה את השימוש בביקורת פמיניסטית ככלי לניתוח של יחסי כוח. נדון בהבדלים בין המינים במוח – האם קיימים הבדלים ואם כן מה הם? הקורס מותאם לסטודנטיות/ים בלי ידע בביולוגיה.

דרישות הקורס – הגשת עבודה קצרה בסוף הסמסטר.הערות: סמ' ב', 2 ש"ס
מועדי הבחינות:
סמסטר ב', מועד א': עבודה-להגיש עד 9/8/07 ב-13:00.
סמסטר ב', מועד ב': עבודה - אין מועד נוסף
0608.1140  סימון דה בובואר: פילוסופית, מסאית וסופרת
ד"ר דינה חרובישיעור
סימון דה בובואר היא אחת ההוגות המרכזיות במאה העשרים, ובעיקר מרכזית להתפתחות המחשבה הפמיניסטית . ספרה המין השני הוא אבן פינה לפמיניזם העכשווי. מלבד השפעתה האינטלקטואלית, גם דרך חייה, האידיאלים והרעיונות שייצגה, כמו-גם יחסיה המרתקים עם בן-זוגה, ז'אן פול סארטר, הפכו אותה למודל ואייקון עבור נשים רבות.
בקורס זה נבחן את יצירתה של סימון דה בובואר על מגוון הז'אנרים והסגנונות שלה, תוך בחינת הקשרים בין תיאוריה לספרות ומעקב אחר הביקורת והמחקר הענפים שנכתבו על יצירתה לאורך השנים. נתמקד בשלושת ההיבטים המרכזיים ביצירתה של דה-בובואר: פילוסופיה, מסה וספרות יפה.

דרישות הקורס:
לאורך הסמסטר יידרשו הסטודנטים/יות להגיש שלוש תגובות קצרות למאמר ולהגיש אותו לפני השיעור בו נדון אותו מאמר.
בסוף הסמסטר יידרשו הסטודנטים/יות להגיש עבודה בת חמישה עד שמונה עמודים.
הערות: סמ' ב', 2 ש"ס
מועדי הבחינות:
סמסטר ב', מועד א': עבודה-הגשה עד 2/8/07 ב-13:00. אין מועד נוסף
סמסטר ב', מועד ב': עבודה - אין מועד נוסף
0608.1141  פורנוגרפיה כסוגה, פורנוגרפיה כסוגיה
ד"ר עמליה זיושיעור
הקורס יעסוק בהיסטוריה של הפורנוגרפיה כז'אנר מערבי מודרני ובויכוחים התאורטיים-פוליטיים סביב סוגיית הפורנוגרפיה. נבחן את הופעת הפורנוגרפיה כקטגוריה של ייצוגים בהקשר של כינון שדה המיניות במאות ה18- וה19-, ונבדוק את ההבנייה המקבילה שלה כקטגוריה אסתטית ומשפטית. נתמקד במיוחד בדיון הפמיניסטי על פורנוגרפיה, ונבחן כיצד נשים כיום מנכסות את השיח הפורנוגרפי. הקורס יתרכז בדיון על פורנוגרפיה כסוגיה אתית, אסתטית ופוליטית, אך יכלול גם קריאה/צפיה בייצוגים נבחרים.
דרישות הקורס: עבודת סוף סמסטר.
הערות: סמ' ב', 2 ש"ס
מועדי הבחינות:
סמסטר ב', מועד א': עבודה-הגשה עד 16/8/07 ב-13:00. אין מועד נוסף
סמסטר ב', מועד ב': עבודה - אין מועד נוסף
0608.1145  נשים ומרחב בקולנוע הישראלי
ד"ר יעל מונקשיעור

תיאור הקורס: הקורס עוסק ביחסים המורכבים שבין ייצוגי מרחב וייצוגי נשים בקולנוע הישראלי. מעבר לקישור המתבקש שבין נשים ללאומיות כפי שזה מגולם על ידי היחס לאדמת הארץ, הקורס בוחן מרחבים פרטיקולריים – דוגמת הבית, הגבול, המדבר ומרחבים אחרים - שכביכול אינם משתייכים לשיח הלאומי אך בפועל מייצגים את תוצריו ולכן גם משפיעים על הפרשנות המגדרית של המרחב. במסגרת הקורס ננתח מגוון סרטים ישראליים חדשים אשר בויימו על ידי נשים וגבים – כגון "אור" (קרן ידעיה, 2004) או "הכלה הסורית" (ערן ריקליס, 2004) – על מנת לחשוף את ההבניה הפוליטית של מדומיין הקולנוע הישראלי בו הגיאוגרפיה הפכה אלטרנטיבה לשיקוף שדות הכוח ההימננטיים של החברה הישראלית כולה.

דרישות הקורס: השתתפות פעילה בשיעורים וכתיבת עבודה בהיקף של עד 6 עמודים בסוף הסמסטר.

פירוט השיעורים:

שיעור 1: על גיאוגרפיה ומגדר – בהקשר ישראלי
שיעור 2: מרחב הלאום כמשתקף ממסעות הנשים בקולנוע הישראלי – "ז'נטילה" (אגור שיף, 1998)
שיעור 3: "חדר משלה" - קריאה נשית של מרחב הבית הישראלי – "לילסדה" (שמי זרחין, 1996)
שיעור 4: מרחב העיר – "מיכאל שלי" (דן וולמן, 1974), "קרוב לבית" (דליה הגר, ווידי בילו, 2006)
שיעור 5: מרחב הפריפריה – "עפולה אקספרס" (ג'ולי שלז, 1997)
שיעור 6: מרחב המדבר – "אספלט צהוב" (דני וורטה, 2001), "סוף העולם שמאלה" (אבי נשר, 2004)
שיעור 7: מרחב הקיבוץ – "עתליה" (עקיבא טבת, 1984),
שיעור 8: מרחב הבית כמרחב עוין – "לקחת אישה" – (רונית אלקבץ, 2005)
שיעור 9: מרחב הגלות/ מרחב הטומאה - "כורדניה" (דינה ריקליס, 1984)
שיעור 10: מרחבי מעבר – "גט" מתוך "סיפורי תל-אביב" (איילת מנחמי ונירית ירון, 1992)
שיעור 11: המרחב הנע - "אובדן" (נורית אביב, 2002).
שיעור 12: מרחב הגבול – "אסורות" (ענת אבן, 2000), "הכלה הסורית" (ערן ריקליס, 2004)
שיעור 13: מרחב הגוף הנשי כמרחב הטומאה – "אור" (קרן ידעיה, 2005)
שיעור 14: סיכום

ביבליוגרפיה
גרץ, נורית (2006) "נשים מחכות בחוץ: 'שלושה ימים וילד' ו'מיכאל שלי'". אופקים חדשים, גיליון 27. ינואר 2006. http://ofakim.org.il/zope/home/he/1135575383/1138623225


דהאן-כלב, הנרייט, ברקוביץ ניצה וינאי ניצה (2005). נשים בדרום: מרחב, פריפריה, מיגדר. הוצאת חרגול, מכון בן גוריון, 2005.

לובין, אורלי. (1998). "דמות האישה בקולנוע הישראלי". מבטים פיקטיביים: על קולנוע ישראלי. עורכים: נורית גרץ, אורלי לובין וג'אד נאמן. הוצאת האוניברסיטה הפתוחה. עמ' 223-246

לובין, אורלי. (2006). "שנת 2005 היתה טובה לקולנוע הישראלי". אופקים חדשים. http://ofakim.org.il/zope/home/he/1135575383/1138622323

מונק, יעל (2005). "'אור' כסרט פוליטי". מפנה. http://www.kibbutz.org.il/welcome.htm?page=http://www.kibbutz.org.il/mifne/articles/050501_monk.htm

קלוש, רחל וחתוקה, טלי. "גוף". תרבות אדריכלית- מקום, ייצוג, גוף. עורכות: רחל קלוש וטלי חתוקה. הוצאת רסלינג, 2005. עמ' 243-253.

קריסטבה, ג'וליה. (2005). "מן הלכלוך אל הטומאה". כוחות האימה. תל-אביב: הוצאת רסלינג,
עמ' 47-71.

שוחט, אלה (2001). "תרבות שלאחר המהפכה". זיכרונות אסורים. בימת קדם לספרות.
הערות: סמ' ב', 2 ש"ס
מועדי הבחינות:
סמסטר ב', מועד א': עבודה-הגשה עד 31/7/07 ב-13:00. אין מועד נוסף
סמסטר ב', מועד ב': עבודה - אין מועד נוסף
0608.1146  הגוף: היבטים פמיניסטיים
ד"ר מירי רוזמריןשיעור


המחשבה הפמיניסטית ראתה בקשר בין נשיות וגופניות כאחד המקורות להדרת נשים מהמרחב החברתי ומיצירה תרבותית. המשגה חדשה של הקשר בין גופניות ואנושיות היתה ועודנה חלק חשוב במאמץ הפמיניסטי לחשוב את המציאות האנושית באופן חדש.
בקורס נדון בכמה תפיסות המבארות את הקשר בין האופן בו נתפס הגוף הנשי ומקומן של נשים בחברה. כמו כן נדון בכמה מההצעות שהציעו הוגות פמיניסטיות למחשבה חדשה על הגוף בכלל והגוף הנשי בפרט.
בין ההוגות שידונו: סימון דה-בובאר, סנדרה ברטקי, ג'ודית באטלר, דונה הרווי, לוס איריגרי.
דרישות הקורס: השתתפות פעילה, בחינת בית.
הערות: סמ' ב', 2 ש"ס
מועדי הבחינות:
סמסטר ב', מועד א': ב-19/7/07 ב-9:00. להגיש עד 26/07/07 ב-13:00
סמסטר ב', מועד ב': ב-27/8/07 ב-9:00. להגיש עד 3/9/07 ב-13:00.
0608.1147  טכנולוגיות פריון חדישות: מבט מהעולם ומישראל
ד"ר יעל השילוני-דולבשיעור

אודות הקורס:

טכנולוגיות פריון חדישות מאפשרות כיום ללדת בלי תלות ביחסי מין הטרוסקסואליים, להתעבר מגבר מת שזרעו נשאב לאחר מותו, לשאת עוברים שמבחינה גנטית אינם עובריה של האישה ההרה (פונדקאות), לערוך אבחונים גנטיים של עוברים וטרום עוברים, וכך למיין אותם ולערוך ביניהם סלקציה, לבחור את מין היילוד, לדחות את ההורות לגילאים מבוגרים, לסחור בביציות או לתרום אותן, ועוד ועוד.
חידושים אלו הם מקור לדיונים פמיניסטיים, אתיים, משפטיים וחברתיים סוערים בעולם כולו, שכן הם טורפים מחדש את המושגים הישנים אודות הורות ומשפחה. לאחר הכרות קצרה עם התחום של סוציולוגיה של בריאות וחולי, ועם ההיסטוריה של הגוף הנשי בראי הרפואה, יתמקד הקורס בטכנולוגיות הפריון החדישות תוך ניסיון לברר מה הופך את מדינת ישראל למדינה מתירנית במיוחד ביחסה לטכנולוגיות אלו.
חובות התלמידות:
נוכחות
קריאה שוטפת של חומרי הלימוד במהלך הקורס
בחינת כיתה
נושאי הקורס:
מבוא מזורז לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה של הרפואה:

( המודל הדואלי, "בריאות", "חולי" ו"נורמליות", יאטורוגנזיס ומדיקליזציה)

Kleinman, A. (1995). Writing at the Margin: Discourse Between Anthropology and Medicine. Berkeley: Uni. Of California Press. Chapter 2: What is specific to Biomedicine.

Haralambos, M. (ed.) (1985). Sociology: New Directions. Health and the Mythology of Medicine. (chapter 1, section 6). Lancashire: Causeway Books.

Turner, Bryan, S. (1996). The Body and Society. London: Sage. (Chapter 9, “Disease and Disorder” Pp. 197-214).
איליץ', איבן. (1978 [1976]). נקמת הרפואה. ת"א: עם עובד. הקדמה.


הגוף הנשי והגברי, בראי ההיסטוריה של הרפואה:

Shildrick, M. & Price, J (1994). Splitting the Difference: Adventures in the Anatomy and Embodiment of Women. In Griffin, G. Stirring It: Challenges for Feminism. Tylor and Francis. (תדפיס)

Fausto-Sterling, A. (2000). Sexing the Body: Gender Politics and the Construction of Sexuality. Basic Books. 1-29.

Martin, Emily.1991 The Egg and Sperm: How Science has Constructed a Romance Based on Stereotypical Male-Female Roles. Journal of Women in Culture and Society. 16 (31) 485-501.

הפרספקטיבה הפוקויאנית לדיון בטכנולוגיות פריון חדישות: מעלות ומגבלות


Sawicki, Jana. (1999). Disciplining Mothers: Feminism and the New Reproductive Technologies. In, Price, J and Shildrick, M (eds.). Feminist Theory and the Body: A Reader. Edinburgh: Edinburgh Uni. Press.

Bordo, S. (1999). “Feminism, Foucault and the Politics of the Body”, In Price, J and Shildrick, M (eds.). Feminist Theory and the Body: A Reader. Edinburgh: Edinburgh Uni. Press.
IVF

גולדין, סיגל (2006) "טכנולוגיות של אושר: ניהול פריון במדינת רווחה פרו-נטליסטית" בתוך יונה יוסי וקמפ אדריאנה (עורכים) פערי אזרחות: הגירה, פוריות וזהות. ירושלים: ואן ליר/הקיבוץ המאוחד

Carmeli, Daphna, Our First "IVF Baby": Israel and Canada's Press Coverage of Procreative Technology. International Journal of Sociology and Social Policy. 20(7) (2000), Pp. 1-38

Haelyon, Hila. The Experience of Israeli Women Undergoing In Vitro Fertilization Treatments. A Combined Model for the Examination of Body-Identity-Emotion Triangle. Ph.D. Dissertation. (Bar-Ilan University, Department of Sociology and Anthropology, 2004).


גנטיקה ופריון:
המדינה וההקשר ההיסטורי:
Bock. Gisela. (1984). “Racism and Sexism in Nazi Germany: Motherhood, Compulsory Sterilization, and the State. In, Bridenthal, R. Grossman, A and Kaplan, M. (eds.) When Biology Became Destiny. N.Y.: Monthly Review Press.

ב. היוגניקה הוולונטרית של ימינו


Beck-Gernsheim, Elizabeth (1996). “Life as a Planning Project”.in Lash, S. Szerszynski, B & Wynne, B (eds.) Risk, Environment and Modernity: Towards a new Ecology. London: Sage.

Katz Rothman Barbara (1995). “Of Maps and Imaginations: Sociology Confronts the Genome”.Social Problems vol. 42 n 1. 1-10.

Asch, Adrienne and Geller, Gail. (1996). “Feminism, Bioethics and Genetics”: in Wolf, Susan, M (ed.) Feminism and Bioethics: Beyond Reproduction. N.Y.: Oxford Uni. Press.

Katz Rothman Barbara, (1986) The Tentative Pregnancy: How Amniocentesis Changes the Experience of Motherhood. N.Y: W.W. Norton & Company. Chapter 2.

Rapp Rayna (1999). Testing Women, Testing the Fetus: The Social Impact of Amniocentesis in America. N.Y.: Routledge. Chapter 6: The Disabled Fetal Imaginary.

על עוברים, אמהות והפלות

אמיר, ד. (2000) הועדות להפסקת הריון כמסגרת מחנכת. בתוך, שלסקי, ש. עורך מיניות ומגדר בחינוך. ת"א: אוניברסיטת ת"א, רמות.

Blazer Shraga and Zimmer Etan Z. 2005. The Embryo- Scientific Discovety and Medical Ethics. Basel: Krager.

גנטיקה ופריון בהקשר הישראלי

Remennick Larissa, The Quest after the Perfect Baby: Why Do Israeli Women Seek Prenatal Genetic Testing? Sociology of Health and Illness. 28(1) (2006) pp. 21-53.

השילוני-דולב, יעל (2004). מיהו תינוק רצוי? הפלות סלקטיביות בשל אנומליות בכרומוזומי מין בגרמניה ובישראל. תיאוריה וביקורת (25) 97-123.

Hashiloni-Dolev Y.(2006). Between Mothers, Fetuses and Society: ReproductiveGenetics in the Israeli-Jewish Context. Nashim (forthcoming)

Raz, Aviad "Important to test, important to support": attitudes toward disability rights and prenatal diagnosis among leaders of support groups for genetic disorders in Israel". Social Science and Medicine, 59 (2004), pp. 1857-1866.

Prainsack, Barbara and Siegal, Gil (forthcoming). "The Rise of Genetic Couplehood": A comparative view of pre-marital genetic screening. Biosocietiesהאפשרות לבחירת מין עובר

Pollard, M. S. & Morgan, S. P. (2002). “Emerging Parental Gender Indifferences? Sex Composition of Children and the Third Birth.” American Sociological Review, Vol. 67, No. 4, pp. 600-613.

Davis, D. (2001). Genetic Dilemmas: Reproductive Technology, Parental Choices, and Children’s Futures. New York: Routledge. (Chapter about Sex Selection)


Wertz, D. (1998). “Ethical and Social Issues in Prenatal Sex Selection: A Survey of
Geneticists in 37 Nations.” Social Science and Medicine, Vol. 46, No. 2, pp. 255-273.

פונדקאות

Kahn, Susan Martha (2000) Reproducing Jews: A cultural Account of Assisted Conception in Israel. Durham and London: Duke University Press
Introduction and chapter 5: Multiple Mothers: Surrogacy and the Location of Maternity.

Teman, Elly.2003. The Medicalization of "Nature" in the "Artificial Body": Surrogate Motherhood in Israel. Medical Anthropology Quarterly 17(1).

Teman Elly. 2003. "Knowing the Surrogate Body in Israel' in Rachel Cock et al. (eds.) Surrogate Motherhood: International Perspectives. Oxford-Prtland Oregon: Hart Publishing.

Ragone Helena (1994). Surrogate Motherhood: Conception in the Heart. Boulder: Westview Press.הערות: סמ' א', 2 ש"ס
מועדי הבחינות:
מועד א' של סמסטר א' יתקיים ביום 12/02/2007 בשעה 9:00
מועד ב' של סמסטר א' יתקיים ביום 16/05/2007 בשעה 18:00
0608.1148  קולנוע, ספרות ואמנות כמבט מוסרי
ד"ר עידית אלפנדרישיעור

שנות ה-70 של המאה ה-20 ראו פריחה חסרת תקדים של תיאוריות מגדריות של המבט (vision/gaze) ויותר מכול בתחום הקולנוע. הקורס יציג טקסטים תיאורטיים מרכזיים ובהם כתבים של לקאן, פוקו, אן קפלן, ולורה מלוי; ויבחן את המבט כנושא לדיון, שהיצירה האמנותית עצמה חוקרת את הפוליטיות ואת האתיקה שלו. בלב הקורס יעמדו טקסטים קולנועיים, החל מקיוקור והמלודרמה ההוליוודית, עם דגש מיוחד על היצ'קוק ודה פלמה, כבמאים שחקרו בעקביות את הפוטנציאל התיאורטי של הקולנוע.
הקורס יביא דוגמא מהאומנות הפלסטית ויבחן את הסתעפות המבט שמשקף ציורו המפורסם של דייגו ולסקז, לאס מנינס.
מן הצד הספרותי הקורס יתמקד במרגריט דוראס, כסופרת (וקולנוענית) שבדקה קשר בין טראומה ותשוקה להתפתחות האפיסטמולוגיה של מבט לא-מודע, אשר מעצימה את חקר המשמעות בטקסט הספרותי.
רוב הסרטים יהיו בגדר צפיית-חובה מחוץ למניין השעות; ניתן יהיה לצפות בהם באופן עצמאי, או בהקרנה מיוחדת בשעות שיקבעו מראש (בד"כ בימי שישי או בשעות הערב).

במאים: ג'ורג' קיוקור (Gaslight וקטעים ממבחר סרטים), נורמן ג'ואיסון (מוכת ירח), קינג וידור (סטלה דלאס), אלפרד היצ'קוק (פסיכו), ובריאן דה פלמה (לבוש לרצח).
תיאוריה: קטעים מכתביהם של ההוגים: לקאן, פוקו, אן קפלן, לורה מלוי, שושנה פלמן, קז'ה סילברמן, ז'אן-פרנסואה ליוטר, סטנלי קאוול, קריסטין גלדהיל, ג'ולייט מיטשל, ז'קלין רוז, ז'וליה קריסטבה, קתרין קלמנט.
סופרת/קולנוענית: מרגריט דוראס (המאהב, וקטעים ממבחר סרטים).

חובות הקורס: נוכחות בשיעורים, קריאה וצפייה שוטפות במהלך הקורס; עבודת בית בסיום הקורס.
הערות: סמ' א', 2 ש"ס
מועדי הבחינות:
סמסטר א', מועד א': עבודה-הגשה עד 21/2/07 ב-13:00. אין מועד נוסף
סמסטר א', מועד ב': עבודה-אין מועד נוסף
0608.1149  נשים קטנות - סיפורי התבגרות נשית
ד"ר רוני הלפרןשיעור

הקורס יעסוק בסיפורי התבגרות נשית בספרות הנשים הישראלית. במרכזו נברר את תהליך החניכה אל ההגדרות התרבותיות של הזהות הנשית כפי שהוא מתעצב ומתייצר במסגרת יחסי בת-אב, יחסי בת-אם, גילוי הארוס, וההתוודעות לאפשרויות הקיום והביטוי בעולם. השאלה שתניע את השיעור היא מה מאפשרת הבעלות הנשית על סיפור ה"לבוא אל הזהות"? מהן האפשרויות (הפואטיות והפוליטיות) שמתגלות בהתמודדות עם התסריטים המוגבלים הכתובים לזהות הנשית בתרבות?
דרישות הקורס: קריאה והגשת עבודה מסכמת.
הערות: סמ' א', 2 ש"ס
מועדי הבחינות:
סמסטר א', מועד א': עבודה -הגשה עד 27/2/07 ב-13:00 . אין מועד נוסף
סמסטר א', מועד ב': עבודה-אין מועד נוסף
0608.1150  פמיניזם ולאומיות באסיה ובאפריקה הפוסטקולוניאליות
פרופ' מיינה סינגשיעור

0608.1150.01 – פמיניזם ולאומיות באסיה ובאפריקה הפוסטקולוניאליות – פרופ' מיינה סינג

Nationalism and Feminism in the Post-Colonial World : Case-studies from Asia and Africa


Dr. Maina Chawla Singh (University of Delhi)

This course is proposed as an interdisciplinary course with a strong cross-cultural and comparative component. It can be offered to students in the Social Sciences, Humanities or Women’s Studies and students of Visual Culture. It will also be relevant for Area Studies programs like Asian Studies and so on. It has been designed bearing in mind students from History, Sociology, Political Science, English Literature, Literature, and Women’s Studies, who will find it useful in relation to their other courses.
It is widely acknowledged today that women’s activism in several post-colonial societies has had a long history of struggle often linked to nationalism. It is also accepted that many women across the world who support women’s rights reject the label ‘Feminism’ as ‘western’ and bourgeois.
Broadly, this course seeks to study regional and cultural diversities which have led to the emergence of the term ‘Feminisms’ to encompass 'difference’. More specifically, we will focus on select aspects of the women’s movement in THREE countries in the non-western world (from Asia and Africa) to understand how nationalism has shaped women’s activism in the twentieth century. Although we will study the struggles historically and politically, we will use literary texts and documentary films along with essays and secondary sources, so as to emphasize a comparative cross-cultural perspective. This seminar course will discuss the regional specificity of the issues central to each of the case-studies.

The underlying themes to be examined will be :
• Issues of regional specificity (especially Identity)
• The Role of religion in determining women’s political participation.

Final grading will depend on participation and a final, 10 pages paper.


הערות: סמ' א', 2 ש"ס. הקורס יינתן בשפה האנגלית
מועדי הבחינות:
סמסטר א', מועד א': עבודה-הגשה עד 18/2/07 ב-13:00. אין מועד נוסף
סמסטר א', מועד ב': עבודה-אין מועד נוסף
0608.3111  מגדר: זהות ושינוי
ד"ר מירי רוזמריןסמינר
בסמינר נדון באופן ביקורתי בכמה מהזרמים המרכזיים במחשבה הפמיניסטית העכשווית הדנים במהותה של זהות מגדרית, דרכי היווצרותה, תפקידה בכינון ושימור יחסי כוח חברתיים, ובאסטרטגיות לשינויה. נשאל מה היחס בין זהות כהיבט היוצר אפשרויות עבור הפרט, לבין זהות כמבנה חברתי מגביל? האם ניתן לחיות ללא זהויות קבועות והאם ניתן לחשוב על דגמים של זהות נטולי היבט כופה וכוחני?

דרישות הקורס: קריאה, כתיבת עבודה.
דרישות קדם: מבוא לפילוסופיה פמיניסטית, או בין המינים: מבוא לתיאוריות פמיניסטיות עכשוויות.הערות: סמ' א', 3 ש"ס. הסמינריון יסתיים ב-15.12.06
0608.3115  משפחה, מגדר ומשפט בישראל
ד"ר דפנה הקרסמינר
הסמינר עוסק בתפקיד שממלא המשפט הישראלי בעיצוב "המשפחה", תוך שימת דגש על ההבניות המשפטיות של "אמהות" ו"אבהות" ועל השאלות המוסריות והפוליטיות העולות מהמפגש שבין משפט, משפחה ומגדר. במסגרת הסמינר נדון בתיאוריות ובממצאים לגבי משפחות בעידן הנוכחי, בין היתר בקשר למשפחות חד-מיניות, חד-הוריות ומשפחות שלאחר-גירושין. נעסוק בשאלות מהי משפחה ומהן הזכויות והחובות שצריכות לנבוע מיחסים משפחתיים? ומהו התפקיד שממלא כיום המשפט בעיצוב המשפחה ואיזה תפקיד יש לייעד לו? נתמודד עם שאלות אלו תוך דיון בנושאים הבאים: נישואין, הולדה, הורות, ילדות, זיקנה, ואלימות.

ציון: 10% השתתפות בע"פ או בכתב, 20% הצגה בע"פ, 70% עבודה בכתב.
דרישות קדם: אחד מהקורסים הבאים: פמיניזמים, חברה ומשפט , או מגדר וחברה , או כל קורס אחר שעוסק במגדר וחברה.הערות: סמ' א' , 3 ש"ס
0608.3117  יחסים מסוכנים - אהבה בספרות הנשים הישראלית
ד"ר רוני הלפרןסמינר

התאהבות, חתונה, חיי נישואים, פרידה, גירושים. אלה חומרי תכן מרכזיים בספרות הנשים הישראלית. אלה הן חוויות מרכזיות ומעצבות בחייהן של נשים בכלל. כיצד מתוארים 'ארועים פרטיים ואישיים' אלה בכתיבת הנשים? מהי הטענה הפוליטית המתייצרת מקריאה בטקסטים המבקשים לצוד ולתעד "את הבעיה שאין לה שם", המבקשים לאתר את טיבה של ה"הנאה תחת הפטריארכיה" במרחב ההטרוסקסואלי, ומהן אפשרויות ומשמעויות הפרישה ממנה?
שאלות אלה ואחרות הצומחות מן הדיון המורכב של השיח הפמיניסטי על אודות הזהות הנשית ככזאת המתכוננת ביחס לגבר האהוב ובתוך המבנה של הקשר הזוגי והמשפחתי כמחוז חפץ מקודש ינחו את הקריאה במבחר טקסטים מספרות הנשים הישראלית החדשה.
דרישות הקורס: קריאה, כתיבת עבודה
הערות: סמ' ב', 4 ש"ס