הפקולטה למדעי הרוח - ידיעון תשס"ז

דבר הדקאן

מעודכן ליום שלישי, 10 ביולי 2007

 ידיעון הפקולטה נועד, מעצם הגדרתו, להיות ספר שימושי: הוא מכיל את המידע הנחוץ בדבר הסדרים והכללים הנהוגים באוניברסיטה, את תיאור מבנה הפקולטה ומוסדותיה, וכן פרטים על כל חוג וחוג – סדרי הלימודים, רשימת המורים, רשימת הקורסים ועוד.

      אולם בקריאה אחרת ניתן לראות את הידיעון כמפת דרכים האמורה להוביל אותנו אל המחוזות והאתרים הקסומים שמהם מורכבת הפקולטה למדעי הרוח, ואל העושר הרוחני הגנוז בכל אחד מהם: בעמוד מסוים בידיעון מוצע לך קורס על המשוררים האנגלים ייטס ואליוט. במקום אחר עולה שמו של הפילוסוף הגרמני היגל. החוג להיסטוריה של עם ישראל מזמין אותך לקורס על "היהודים והישראלים מול האנטישמיות", בחוג ללימודי מזרח אסיה מלמדים על ארצות ותרבויות הרחוקות מאתנו מרחק גיאוגרפי רב – סין, יפן והודו. כנגד זה ישנם חוגים שהם מבחינתנו השער לאזור שאנו חיים בו – כמו החוגים להיסטוריה של המזרח התיכון והחוג לערבית ואסאלם. היסטוריה אירופית, אמריקנית וזו של אמריקה הלטינית ניתן ללמוד בחוג להיסטוריה כללית. ויש לנו עוד חוגים ללימודי התרבות העברית, לצרפתית, ללימודים קלאסיים, לבלשנות (ועדיין לא מניתי את כולם), שכל אחד מהם הוא עולם מלא שאנחנו נקראים לחדור אל נבכיו.

      מאות תלמידים חדשים מצטרפים מדי שנה אל אוכלוסיית הפקולטה למדעי הרוח, בצד האלפים שכבר לומדים בה; חלקם תלמידים העושים את כל זמנם במסגרת הפקולטה, וחלקם תלמידים שבחרו ללמוד בצד הפקולטה הזאת גם בפקולטה נוספת – בין אם בתחומים של חברה ואמנויות, ובין אם בתחום המדעים המדויקים. אלה כמו אלה מבטאים את הצורך העמוק הקיים בקרב חלק לא מבוטל מן הסטודנטים להכיר את רוח האדם, את תולדותיו, את הגותו ואת הטקסטים המרכזיים שנוצרו במרוצת הדורות בהקשרים היסטורים ותרבותיים שונים. למותר לומר כי לציבור זה נועד לימים תפקיד רב-ערך בעיצוב החברה והסביבה; שכן, מכאן יצמחו המורים, המחנכים, הסופרים, העיתונאים, האינטלקטואלים; מכאן יצמחו האנשים והנשים שישפיעו באופן מרחיק לכת על התפתחות השפה, על דרכי החשיבה, על זרמי הרוח ועל הערכים המכוננים את חיינו.

      הפקולטה למדעי הרוח גאה בתלמידיה אלה, והיא עושה כל מאמץ לייצר עבורם מרחב אינטלקטואלי ולימודי שיספק להם את הידע המבוקש ברמה הגבוהה ביותר ובצורה הולמת. תוכניות הלימודים מתעדכנות מדי שנה, ובצד הדברים הקבועים שאי-אפשר בלעדיהם מוצעים בה מדי שנה נושאים חדשים ולפעמים גם תחומי ידע שלא היו בעבר.

      שנת הלימודים תשס"ז נפתחת בתוך מציאות קשה – פוליטית, כלכלית וחברתית; איש מאתנו אינו יכול או רוצה להתבדל ממנה. זוהי גם תקופה קשה מאוד להשכלה הגבוהה בישראל.

      אני מקווה, לכן, שכל אחד מאתנו – חברי סגל וסטודנטים כאחת, ותיקים כחדשים – ישכיל לעשות את המאמץ הנדרש כדי שנוכל לקיים סדר לימודים תקין, ושבכוחות משותפים נמשיך לטפח את הידע, את הרעיונות ואת הערכים שהפקולטה הזאת מופקדת עליהם.

ב ב ר כ ה,
שלמה בידרמן
דקאן הפקולטה