הפקולטה למדעי הרוח - ידיעון תשס"ז

סגל ההוראה ומזכירות החוג

מעודכן ליום שלישי, 10 ביולי 2007
פרופ' צביקה סרפר – ראש החוג
מר עודד אבט ד"ר רוני פרצ'ק
ד"ר אירית אורבוך
גב' אסנת אלכביר
ד"ר גליה פת שמיר
מר בועז עמיחי
פרופ' יואב אריאל מר אריה קוץ
פרופ' שלמה בידרמן פרופ' יעקב רז
מר גיל בן חרות גב' מאיה רייק
גב' דנה בן- שלומי ד"ר דני רוה
ד"ר יגאל ברונר (שבתון)
מר גיא ברסלר
ד"ר רועי רון
ד"ר רחל שאול
מר יצחק גרברג
ד"ר ג'אנג פינג
מר אביתר שולמן
ד"ר שונית שחל-פורת
ד"ר עפרה גולדשטיין-גדעוני פרופ' מאיר שחר
ד"ר אסף גולדשמידט פרופ' אהרן שי
ד"ר מרק גמזה
מר רפאל גרטי
מר אורי תבור
מר מתן גרנות
מר אברהם דרשני
גב' שרון הולצמן
ד"ר אילת הראל-שלו
ד"ר הרינדר מישרה
ד"ר ווי זנגווי
מורי השפות:
פרופ' אלי יופה גב' לי ג'אנג
ד"ר סימונה כהן
גב' טל כורם
מר אלעד לוי
גב' אילנית לוי-שחם
גב' צ'ן הון לין
גב' לואו דזה
גב' ניקי ליטמן
גב' מסקו מוסקוביץ
גב' נעמה לוין מר אלכס צ'רניאק
ד"ר יצחק לובלסקי גב' מיקה רון
ד"ר מיקה לוי-יממורי גב' נגה ג'אנג שחר
ד"ר מירון מדזיני גב' נוטן ראג'
מר אלון מרק ד"ר גנדי שלומפר
גב' גינת פודרוז'נסקי
פרופ' אנדרו פלאקס
ד"ר אסתר פלד
מזכירות החוג: - ענת ליסק
- מלי גוילי

מזכירות החוג: בניין גילמן, חדר 259, טלפון: 03-6407836
קבלת תלמידים: ימים א'-ה' בין 10:00-13:00, יום ג' בין 10:00-12:00