מעודכן ליום שני 3 ביולי 2006

0662.3109  למי זה נכתב: אליס וטקסטים אמביוולנטיים לילדים
פרופ' זהר שביטסמינר
Alice and Ambivalent texts for children

הקורס יעסק בקבוצה של טקסטים הנהנית ממעמד מרכזי בספרות ילדים בשל מעמדה האמביוולנטי. הוא ינתח את מושג האמביוולנטיות – טקסטים הפונים בו זמנית לשתי קבוצות של נמענים המוציאות זו את זו, וינתח את הנסיבות ההיסטוריות המאפיינות את הופעתם של טקסטים אמביוולנטיים ואת תפקודם המערכתי. הקורס יתמקד בשאלות הבאות:
איזה אינטרס יש לסופר לשחק בין שני קהלי קוראים
כיצד מאפשר המבנה של הטקסט את פנייתו לשני קהלי קוראים שונים
מה המבנה של טקסט אמביוולנטי ואיך הוא מתפקד בכל מערכת
מהו המנגנון שגורם להצלחתם של הטקסטים האמביוולנטיים

כמקרה מבחן ישמשו בעיקר הטקסטים של לואיס קרול, וכן של ג'ימס בארי


סילבוס מפורט ומערכי שיעור מופיעים בחוברת ההקבצים הבין-תחומיים.
מועדי הבחינות:
מועד ב' של סמסטר א' הוא בחינת-בית או עבודה שלא נקבע עבורה תאריך.