מעודכן ליום שני 3 ביולי 2006

0662.3101  "גן גני" – מאבקן המקצועי של הגננות העבריות 1905-1948
ד"ר שוש סיטוןסמינר
Gan-Gani - The struggle of the Hebrew Kinder-Garden Teachers 1905-1948

גן הילדים כרעיון חינוכי התפתח בגרמניה במחצית השנייה של המאה התשע-עשרה. הוא נבע משינוי אידיאולוגי חברתי שחל לא רק במעמדו של הילד, אלא גם במעמדן של האם והאישה בחינוך, במשפחה ובחברה כולה. שינוי זה כרוך בהתפתחותו של זרם אידיאולוגי פמיניסטי ייחודי שכונה "אמהות רוחנית". רעיונות אלה הגיעו גם לארץ ישראל כאשר ב-1905 עלו לארץ חמש גננות שקיבלו את הכשרתן בגרמניה, גננות אלו חוללו מהפכה בחינוך לגיל הרך.
הסמינריון יעסוק ברעיון גן הילדים ו"אמהות רוחנית" בכלל ובפעילותן החינוכית-תרבותית של הגננות העבריות בפרט. בתוך כך נעמוד גם על פעילותה של "התאחדות הגננות" - הארגון המקצועי שהקימו.

סילבוס מפורט ומערכי שיעור מופיעים בחוברת ההקבצים הבין-תחומיים.