מעודכן ליום שני 3 ביולי 2006

0662.3065  לשחק בכאילו: משחקי דמיון של ילדים
ד"ר שלמה אריאלסמינר
Children's imaginative play

משחקי דמיון הם אחד ממוצרי תרבות הילד העיקריים. תכניהם ותכונותיהם המבניות מתבססים על היבטים שונים של תרבות המבוגרים, אבל גם מהווים יצירה תרבותית מקורית של חברת הילדים. בנוסף, ליצירות דמיון אלה שילדים יוצרים בינם לבין עצמם יש השפעות על תרבות המבוגרים. בסמינר זה נתבונן במשחק הדמיון מנקודות מבט אלה ואחרות.

אמצעי הלמידה
הרצאה, קריאה מודרכת, ניתוח סרטי וידיאו המתעדים משחק, התנסות בסימולציה
דרישות הקורס
הגשת עבודות ותרגילים. עבודה סמינריונית – או סקירת ספרות או עבודה המבוססת
על ניתוח תצפיות בשדה

סילבוס מפורט ומערכי שיעור מופיעים בחוברת ההקבצים הבין-תחומיים.
מועדי הבחינות:
מועד א' של סמסטר ב' הוא בחינת-בית או עבודה שלא נקבע עבורה תאריך.
מועד ב' של סמסטר ב' הוא בחינת-בית או עבודה שלא נקבע עבורה תאריך.