מעודכן ליום שני 3 ביולי 2006

0662.3063  גלגוליו של מחזור השנה היהודי: מן החג הדתי אל החג החילוני
ד"ר נילי אריה-ספירסמינר
The Jewish Holiday Cycle: From Religious to Secular Holidays

במסגרת הקורס נעסוק בתהליכי ההתחדשות שעברו על חגים, השייכים למחזור השנה היהודי, בתקופת העליות הראשונות לארץ-ישראל. נדון בעיצובן מחדש של מערכות הסמלים של החגים, ובאופן שבו סייעו לזירוז התהוות הזהות הלאומית-חילונית אצל הקבוצה היהודית המחדשת את חייה בארץ-ישראל.

נתרכז בכמה חגים, אשר הוגדרו על-ידי אנשי העליות הראשונות כבעלי הפוטנציאל המובהק ביותר
לעבור תהליך של סיגול תרבותי בארץ-ישראל של סוף המאה התשע עשרה ותחילת המאה העשרים:
חנוכה, ט"ו בשבט, פורים, פסח, ל"ג בעומר, שבועות וט"ו באב. נבחן את השינויים שהתרחשו בהם
באמצעות מסמכים ארכיוניים, דיווחים עיתונאיים, צילומים וסיפורים אישיים של מי שחוו את אירועי החגים השונים ותיארו את הדברים ביומניהם, בספרי זיכרונותיהם או בעל-פה.

נעסוק בהשוואות בין אירועי החגים שהתקיימו בהתיישבות העובדת לבין אלה שהתקיימו ביישובים
אורבניים בארץ ישראל של אותם זמנים ונסיק מסקנות בעניין הדימיון והשוני בין מאפייניהן החברתיים של הקבוצות הכפריות והאורבניות המדוברות ומטרותיהן האידיאולוגיות.

סילבוס מפורט ומערכי שיעור מופיעים בחוברת ההקבצים הבין-תחומיים.
מועדי הבחינות:
מועד א' של סמסטר ב' הוא בחינת-בית או עבודה שלא נקבע עבורה תאריך.
מועד ב' של סמסטר ב' הוא בחינת-בית או עבודה שלא נקבע עבורה תאריך.