מעודכן ליום שני 3 ביולי 2006

0662.3061  התינוק והמטופל: קוגניציה ורגש בתיאוריות פסיכואנליטיות של התפתחות וטיפול
ד"ר ענר גובריןסמינר
The baby and the patient – cognition and emotion in psychoanalytic theories

תיאוריות התפתחות פסיכואנליטיות מעניקות משקל רב בהתפתחות התינוק לקשר אם - תינוק. בטיפול הפסיכואנליטי יש משקל רב ליחסי ההעברה בין המטפל והמטופל. לדיאדות אלה השפעה מכרעת לא רק על ההתפתחות הרגשית של התינוק והמטופל אלא גם על ההתפתחות הקוגניטיבית.
מטרת הסמינר היא למקד את הדיון בקשר שבין קוגניציה ורגש כפי שקשר זה משתקף בתיאוריות פסיכואנליטיות של התפתחות וטיפול. דרך קריאה ביקורתית במאמריהם של תיאורטיקנים כמו: פרויד, ביון, קליין וקוהוט נעסוק בשאלות כמו: מהו תפקידם של הרגש והקוגניציה בטיפול הנפשי? כיצד מגיע התינוק להכרה ולתפיסת מציאות תקינה תוך שימוש ברגשותיו? מהו מקומם של האובייקטיביות והסובייקטיביות בטיפול ובהתפתחות? הדיון בשאלת הקוגניציה והרגש בתיאוריות אלה יעשה מתוך הדגשת ההקשר הפילוסופי והתרבותי שממנו צמחו התיאוריות.

סילבוס מפורט ומערכי שיעור מופיעים בחוברת ההקבצים הבין-תחומיים.