מעודכן ליום שני 3 ביולי 2006

0662.3057  נשים ונערות יוצאות אתיופיה במעבר בין- תרבותי
ד"ר מלכה שבתאיסמינר
Ethiopian Women and Adolescent Girls In cross cultural transition
הסמינריון מהווה מסגרת ללימוד מעמיק ושיטתי ("התמחות") של קהילת יוצאי אתיופיה בישראל, תוך דגש מיוחד על עולמן של הנשים והנערות במעבר הבין-תרבותי. הסמינר מהווה הזדמנות לסטודנטים להתנסות בכל ההבטים הנוגעים לעריכת מחקר והתערבות בקרב קהילה זו.
הסמינר יוקדש להרצאות רקע ולהכרות עם עיקר הסוגיות והפרסומים אודות הקהילה (על ידי חוקרים, ועל ידי בני הקהילה עצמם). ובהמשכו, יונחו הסטודנטים לעבודת שדה תוך ליווי צמוד של המרצה ומפגשים כיתתיים לעיבוד התהליכים והעשרה נוספת.
עבודת השדה של הסטודנטים תערך בקרב נשים ונערות יוצאות אתיופיה.
לצד ההרצאות ישולבו סרטים ומפגשים עם מרצים אורחים (ככל שהזמן יאפשר).

מטלות:
השתתפות מלאה ופעילה בשעורים
קריאת ספרות
עריכת עבודת שדה
הגשת עבודה בכתב.

סילבוס מפורט ומערכי שיעור מופיעים בחוברת ההקבצים הבין-תחומיים.
מועדי הבחינות:
מועד א' של סמסטר ב' הוא בחינת-בית או עבודה שלא נקבע עבורה תאריך.
מועד ב' של סמסטר ב' הוא בחינת-בית או עבודה שלא נקבע עבורה תאריך.