מעודכן ליום שני 3 ביולי 2006

0662.2051  מהי ספרות ילדים טובה? סדנה לביקורת ספרי ילדים
ד"ר יעל דרסדנה
What is a Good Story for Children? Evaluating Children's Literature

ספרות הילדים נשפטת תדיר בידי מי שאינם קהל היעד שלה, המבוגרים. במהלך הסדנה נסקור את מגוון הקריטריונים שבאמצעותם מבוגרים שופטים ספריות לילדים. באמצעות בחינת ספרים חדשים לילדים, שטרם נשפטו וקוטלגו, נתרגל מגוון אפשרויות של שיפוט והערכה.

דרישות הקורס:
תרגילים שוטפים וקריאת מאמרים
כתיבת עבודה מסכמת

סילבוס מפורט ומערכי שיעור מופיעים בחוברת ההקבצים הבין-תחומיים.
מועדי הבחינות:
סמסטר ב', מועד א': עבודה- הגשה עד 02/08/06 שעה 13:00
סמסטר ב', מועד ב': אין מועד נוסף