מעודכן ליום שני 3 ביולי 2006

0662.2047  בין היהודי החדש לילדי ההפקר:נעורים, מגדר ורווחה בתקופת המנדט
גב' תמי רזישיעור
Between the New Jew and Abandoned Children: Youth, Gender and Welfare during the British Mandate

* מי שהשתתף בקורס, "ילדות עזובה: יתומים, ילדי רחוב ונוער עבריין בתקופת המנדט", לא יוכל להשתתף בקורס זה.

קורס זה עוסק ביצירתן של מערכות הרווחה והסעד באמצעות הטיפול בילדים ובנוער ביישוב בתקופת המנדט. נדון במרכזיותם של הילדים והנוער בשיח הציוני ובהשפעותיה של אידיאת היהודי החדש והיהודיה החדשה על יצירת החברה החדשה בארץ-ישראל. נעסוק בהקשרים החברתיים והתרבותיים השונים שהובילו את הנשים וארגוני הנשים השונים ליצירתן של תשתיות הרווחה, החינוך והבריאות, ונדון במשמעויות הסוציולוגיות וההיסטוריוגרפיות של זיהוי מגדרי זה. נבחן את שיח ההיגיינה החדש ואת השפעותיה של הפסיכואנליזה על הטיפול בילדים בכלל, ובילדים עזובים בפרט. נדון בשיטות טיפול אידיאולוגיות ומקצועיות בילדים עזובים ונעסוק בסוגיות העולות מטיפול זה, כגון: היחס אל העיר והעירוניות; התהוותה של הקטגוריה של "עדות המזרח" וזיהויים עם נחשלות בכלל ועם בעיית הילדים העזובים בפרט; יצירתה של קטגוריית "העזיבות המינית" והבדלים מגדריים בטיפול בילדים עזובים ובילדות עזובות.

סילבוס מפורט ומערכי שיעור מופיעים בחוברת ההקבצים הבין-תחומיים.
הערות: * מי שהשתתף בקורס, "ילדות עזובה: יתומים, ילדי רחוב ונוער עבריין בתקופת המנדט", לא יוכל להשתתף בקורס
מועדי הבחינות:
סמסטר ב', מועד א': 9.7.06 ב- 9:00. הגשה עד 11/07/06 ב- 13:00
סמסטר ב', מועד ב': 11.8.06 ב- 9:00. הגשה עד14/08/06 ב- 13:00