מעודכן ליום שני 3 ביולי 2006

0662.2044  מדור לדור: סוגיות בינדוריות בפואטיקה של ספרות הילדים
ד"ר יעל דרשיעור
From One Generation to Another: Inter-Generation aspects in the Poetics of Children's Literature

מעטים הם ערוצי השיח בתרבות המודרנית בארצות המערב שיש בהם כל כך הרבה אהבה, נדיבות וחסד כבספרות הילדים. מתחילתה, עוד בעשורים הראשונים של המאה התשע עשרה, הייתה בכתיבה הספרותית לילדים מנת נדיבות ואחריות של דור אחד למשנהו. ביטוייה של נדיבות דורית זו השתנו, כמובן, עם רוח הזמן ועם התמורות באופן שבו תפס דור אחד את ילדיו, ואת תפקידיו הוא כלפי הדור הצעיר. אולם ככלל ניתן לקבוע כי בבסיס הכתיבה הספרותית לילדים, בליבתה, טבועים תחושת אחריות עמוקה של מבוגרים כלפי ילדים, וכמיהה לגונן עליהם, לחזק אותם ולהכשירם לקראת הבאות.
במהלך הקורס נבחן את ספרות הילדים לדורותיה, כספרות שגילים ודורות וזיקת החסד שביניהם, הם עיקר עיסוקה. באמצעות ניתוח יצירות לילדים שנכתבו ברצף השנים, החל במאה התשע עשרה וכלה בספרות חדשה, נבחן את התמורות באופייה של הזיקה הבינדורית שספרות הילדים מקיימת. בנוסף ננסה לנסח כללי ניתוח המושתתים על הנוכחות הדורית הכפולה, ברובדי הטקסט השונים.

דרישות הקורס
נוכחות חובה
קריאת חומר שוטף
עבודה בסוף הסמסטר

סילבוס מפורט ומערכי שיעור מופיעים בחוברת ההקבצים הבין-תחומיים.
מועדי הבחינות:
סמסטר ב', מועד א': 29.6.06 ב- 9:00. הגשה עד 02/07/06 ב- 13:00
סמסטר ב', מועד ב': 4.8.06 ב- 9:00. הגשה עד 07/08/06 ב- 13:00