מעודכן ליום שני 3 ביולי 2006

0662.2040  שפינוזה ומנדלסזון: שאלת היהודי המודרני
מר אלי שיינפלדשו"ת
Spinoza and Mendelssohn: The question of the Modern Jew
המאות ה-17 וה-18 היו מאות מכריעות בנוגע ליחס של היהודי למודרניות. בעקבות מה שיעקב כץ כינה "היציאה מן הגטו", נחשף היהודי לראשונה לשאלות מהותיות המעמידות את זהותו במבחן והמאלצות אותו להתמודד באופן חדש ומקורי עם מקומו בהוויה. שפינוזה ומנדלסזון הם דמויות פרדיגמטיות להתמודדות זו : לא רק מכיוון שהם היו הראשונים שנדרשו לשאלות אלו, אלא בעיקר בגלל העומק שאליו הגיעו בהגותם בהתייחסותם לסוגיה זו. בגישות המקוריות שלהם לשאלות אלו, שפינוזה ומנדלסזון התוו את שתי האופציות הפונדמנטליות עבור הרוחניות היהודית המודרנית, עד כי ניתן לומר שבמובן מסויים, כל יהודי אחרי המאה ה-18 הוא או שפינוזיסט או מנדלסזוניאן.
בקורס המוצע ננסה לשחזר את הדיאלוג בין שפינוזה למנדלסזון, שני הוגים אלו של תחילת המודרנה, תוך כדי עיון בכתביהם ובהגותם. כיוון שמודרניות זו היא עדיין המודרנה שלנו, מדובר, בעזרת דיאלוג זה, בעיון במצבינו כיהודים מודרניים.

סילבוס מפורט ומערכי שיעור מופיעים בחוברת ההקבצים הבין-תחומיים.
מועדי הבחינות:
סמסטר ב', מועד א': 19.6.06 ב- 9:00. הגשה עד 21/06/06 ב - 13:00
סמסטר ב', מועד ב': 28.7.06 ב- 9:00. הגשה עד 31/07/06 ב - 13:00