מעודכן ליום שני 3 ביולי 2006

0662.2036  מדעים והתרבות היהודית המודרנית – בין מסורת להשכלה
ד"ר טל קוגמןשיעור
Between Tradition and Modernity: Haskalah and Sciences

הקורס המתמקד בחדירה של רעיונות מדעיים ותכנים מדעיים לטקסטים יהודיים ועבריים של ההשכלה הגרמנית-יהודית של סוף המאה ה-18 ובמאה ה-19. במהלכו יבחנו האופנים בהם נעשה שימוש בידע המדעי בטקסטים של ההשכלה, בדרכיו ובמגמותיו. קורפוס הטקסטים בהם נעסוק בקורס הוא ספרי קריאה, כתבי עת, ספרי לימוד וטקסטים וספרי דת ומוסר, שעוסקים במדע פופולרי בתחומי הביולוגיה, הפיסיקה, הטכנולוגיה והאסטרונומיה (ועד לטקסטים שנושקים למדע בדיוני). טקסטים המתארים בעלי חיים, כוכבים ויצורים המצויים עליהם, וכן סיפורים על מגלים וממציאים, כולם ייבחנו מן ההיבט ההיסטורי-תרבותי: מהם מקורותיו של ידע זה, ואילו מודיפיקציות נעשו בו במעבר מן התרבות הלא-יהודית לתרבות היהודית. העיסוק במדע פופולרי ממחיש את הדיאלקטיקה בין מסורת למודרנה שמאפיינת את ההשכלה היהודית, ומציג את הפעילות של ההשכלה מהיבט נוסף וחדש.

סילבוס מפורט ומערכי שיעור מופיעים בחוברת ההקבצים הבין-תחומיים.
מועדי הבחינות:
סמסטר א', מועד א': עבודה- הגשה עד 26/03/06 שעה 13:00
סמסטר א', מועד ב': אין מועד נוסף