מעודכן ליום שני 3 ביולי 2006

0662.2034  להיות קתולי כיום: מבוא להבנת הכנסיה הקתולית בת זמננו
ד"ר אביתר מרינברגשיעור
Being a Catholic Today: Introducing the Contemporary Catholic Church
הקורס יעסוק בכנסיה הקתולית בת זמננו, גוף דתי מורכב ומרתק בו חברים יותר ממיליארד בני אדם, כחמישית מתושבי הכדור. מעקב אחרי גוף זה מעניין אף יותר כעת, בראשית כהונתו של האפיפיור החדש בנדיקטוס הששה עשר.
נלמד להכיר את מבנה הכנסיה, את ראשיה, את אמונות חבריה, את מעשיהם, את יחסי הכוחות הפנימיים בכנסיה, את הטקסטים המכוננים שלה, את האתגרים העומדים בפניה כיום, את התמודדותה עם שאלות משפחה ומין, את יחסה לקבוצות אחרות, ועוד.
בניגוד למהלך הקורס בשנתיים האחרונות, ילווה השנה הקורס בעיקר בחומר בעברית, מתוך ספר שנכתב בהשראת הקורס. עובדה זו תאפשר לנו להקדיש את השיעורים עצמם לדיונים מתקדמים יותר, לצפיה בסרטים וקטעי וידאו לפגישת אנשי כנסיה, ועוד.
מועדי הבחינות:
סמסטר ב', מועד א': עבודה- הגשה עד 19/7/06 שעה 13:00
סמסטר ב', מועד ב': אין מועד נוסף