מעודכן ליום שני 3 ביולי 2006

0662.2026  מעמד הגבר בסביבה פמיניסטית
ד"ר נחום טורצקישו"ת

Men’s Role in a Feminist Environment
במאה האחרונה, כתוצאה מהתפתחות התנועה הפמיניסטית, חל שינוי ניכר במעמד האישה החילונית בעולם המערבי. במקביל השתנה מעמד הגבר,אך שינוי זה לא נבע מתיאוריות מסודרות או מתנועה פוליטית אלא מכורח המציאות. על מנת להרחיב ולהעמיק את המפעל הפמיניסטי, ולקדם חברה שיתופית וצודקת, חשוב לפתח תיאוריה גברית שתיישר קו עם הפילוסופיה הפמיניסטית.

סילבוס מפורט ומערכי שיעור מופיעים בחוברת ההקבצים הבין-תחומיים.
מועדי הבחינות:
סמסטר ב', מועד א': עבודה - הגשה עד 12.6.06 שעה 13:00
סמסטר ב', מועד ב': אין מועד נוסף