מעודכן ליום שני 3 ביולי 2006

0662.2015  תרבות ולאומיות בספרות ילדים ונוער
ד"ר חנה לבנתשיעור
Culture and Jewish Nationality in Children’s Literature

הקורס יעסוק במודלים של ארגון העולם שהוצעו לילדים ולנוער בטקסטים כדי להנחיל להם תשתית תרבותית מוגדרת וזהות לאומית משותפת בשלבי התגבשותן של אומה או של מדינה, וכן בעתות שינוי ומשבר. במהלך הקורס יתמקד הדיון באופן שבו ביקשו זרמים אידאולוגיים מסוימים לעצב את תפיסת הזהות היהודית של הדור הצעיר במציאות פוליטית וחברתית נתונה. הדיון יעמוד על התפקיד התרבותי-חינוכי שנועד לספרות הילדים והנוער בתהליך התגבשותן של חברות ושל אומות, בהנחלת תפיסות של זהות וערכים ובהתמודדות אידאולוגית ופרגמטית עם מצבים של שינוי ושל משבר.

סילבוס מפורט ומערכי שיעור מופיעים בחוברת ההקבצים הבין-תחומיים.
מועדי הבחינות:
סמסטר א', מועד א': עבודה- הגשה עד 19/03/06 שעה 13:00
סמסטר א', מועד ב': אין מועד נוסף