מעודכן ליום שני 3 ביולי 2006

0662.2010  מגרים לוולט דיסני - מעשיות האחים גרים
ד"ר חנה לבנתשיעור
From Grimm to Walt Disney: Grimm’s Fairy-Tales

הקורס יעסוק במעשיות כספרות עממית ובגלגוליהן עד ימינו. במהלך הקורס יתמקד הדיון באופן שבו העלו האחים גרים את המעשיות על הכתב במאה ה19- ובאופן שבו התאימו אותן לילדים, בהשוואה לאופן שבו עובדו המעשיות האלה למדיום הקולנועי במאה ה20- באולפני וולט דיסני. ההשוואה תמחיש את האופן שבו באים לידי ביטוי הנורמות של החברה והתקופה, התרבות ותפיסת העולם - ובכללה מושג הילד בתרבות ומעמדם של הגבר והאשה בה - במעבר מגרים לעיבודי המעשיות במאה הנוכחית.
במהלך ההשוואה תיבדק תמונת העולם המורכבת ורבת-הפנים המוצגת במעשייה, לעומת ייצוגה החד משמעי והסטריאוטיפי בעיבודי וולט דיסני, שנוצקו לתבניות מוכנות-מראש תוך עיקור הטקסטים ממשמעותם המקורית ומן המסרים שביקשו להעביר. במסגרת זו יידונו גם היבטיה השונים של מגמת ה"פוליטיקלי קורקט" בספרות הילדים והנוער של ימינו.

דרישות הקורס:
עבודת סוף סמסטר
מטלות קריאה וצפייה כמפורט בתכנית הקורס.
השתתפות בדיונים ובשיחות במהלך הקורס.
קריאתם של טקסטים כנדרש במהלך הקורס.

סילבוס מפורט ומערכי שיעור מופיעים בחוברת ההקבצים הבין-תחומיים.


מועדי הבחינות:
סמסטר ב', מועד א': עבודה- הגשה עד 31/07/06 שעה 13:00
סמסטר ב', מועד ב': אין מועד נוסף