מעודכן ליום שני 3 ביולי 2006

0662.1280  בין מסורת למודרנה בזירה הישראלית
מר נסים ליאוןשיעור
Tradition and Modernity in Israel: Tensions and Strategies
1. כללי
אחד השסעים המרכזיים החוצים את החברה הישראלית הוא השסע הדתי בין דתיים לחילוניים. קורס זה יעסוק הן בשורשיו של שסע זה ווהן בביטוייו ובהשלכותיו העכשוויות על החברה הישראלית ועל החברה הדתית בה. נקודת המבט שתושת על החברה הישראלית תהא סוציולוגית-היסטורית וכן אנתרופולוגית. הקורס יתמקד לא רק בצורות הדתיות של החברה הישראלית אלא גם בצורות החילוניות המתקיימות בחברה וידון בשאלה מי מייצר את מה בחברה הישראלית – האם הצורות הדתיות את הצורות החילוניות או שמא ההפך? מה הם גבולותיו של הדיון בשסע הדתי – האם כולל הוא מיעוטים לאומיים ואתניים?

* קורס זהה ל"דת וחברה בישראל" שהתקיים בתשס"ד!

סילבוס מפורט ומערכי שיעור מופיעים בחוברת ההקבצים הבין-תחומיים.
הערות: קורס זהה ל"דת וחברה בישראל" שניתן בתשס"ד
מועדי הבחינות:
סמסטר ב', מועד א': עבודה- הגשה עד 02/07/06 שעה 13:00
סמסטר ב', מועד ב': אין מועד נוסף