מעודכן ליום שני 3 ביולי 2006

0662.1246  לאום ומודרנה בגרמניה: 1933-1848
ד"ר דורון אברהםשו"ת
Nation and Modernism in Germany 1848-1933

* מי שהשתתף בקורס "גרמניה - היסטוריה, חברה ותרבות במאות ה- 19 וה- 20", לא יכול להשתתף בקורס זה.

הקורס עוסק ביחסי הגומלין שבין תהליכי המודרניזציה של החברה הגרמנית ובין הבנייתה של זהות לאומית בשנים 1933-1848. השאלות שתעמודנה לדיון במרכז הקורס הן: מה היו הביטויים והמשמעויות של הזהות הלאומית הגרמנית כפי שהתפתחה בשנים האמורות, ומה היו הגורמים לתצורותיה המשתנות. השאלות שלעיל נבחנות במספר מישורים ותוך התייחסות לאירועים המרכזיים בתקופה. נתחיל את הקורס בבחינת נסיבות התגבשותה של התנועה הלאומית בגרמניה, טרם מהפכת 1848. נעקוב אחר תכניה של הלאומיות ויעדיה השונים של התנועה הלאומית, כמו גם מיצגיה החברתיים. במהפכה עצמה, שמסמלת מבחינות רבות את משבר המודרניות של גרמניה, תיבחנה הזיקות שבין השאיפות הלאומיות ובין המצוקות שאפיינו חברה החווה טראנספורמציה מדפוסי ארגון קדם-תעשייתיים למערכת כלכלית-חברתית קפיטליסטית; ממדינת שדרות (Ständestaat) למסגרת פוליטית בעלת יסודות קונסטיטוציוניים. נמפה את הפתרונות הלאומיים השונים, ונשווה בין תפיסות הלאום של זרמים פוליטיים וקבוצות חברתיות (למשל אריסטוקרטיה ובורגנות, קונסרבטיזם וליבראליזם).

המטלות לתרגול מיומנויות קריאה וכתיבה תימסרנה בנפרד במהלך הקורס.

סילבוס מפורט ומערכי שיעור מופיעים בחוברת ההקבצים הבין-תחומיים.
הערות: * מי שהשתתף בקורס "גרמניה - היסטוריה, חברה ותרבות במאות ה- 19 וה- 20", לא יכול להשתתף בקורס זה.
מועדי הבחינות:
סמסטר א', מועד א': עבודה- הגשה עד 12/03/06 שעה 13:00
סמסטר א', מועד ב': אין מועד נוסף