מעודכן ליום שני 3 ביולי 2006

0662.1243  האני, העצמי והסובייקט
ד"ר ניצה ירוםשיעור
The “I”, The Self and The Subject

אנו זקוקים למה שמגדיר ומארגן לנו את עצמנו לעצמנו ולנוכח הזולת. הטלטלה בין האני כאובייקט וכסובייקט, בין התפקוד והחוויה, הביאה לכך שציר הזהות העצמית השתנה בהתפתחות הפסיכואנליזה. את התפתחותו ותפקידו של מושג ה"אני" נכיר דרך מאמרו של פרויד "האני והסתם". נכיר את מרכזיותו העולה של מושג העצמי דרך מאמרו של ויניקוט על "העצמי האמיתי והכוזב" ואת המשכו בתפיסה הבין-סובייקטיבית של ריבוי מצבי העצמי והתייחסות להכרה בקיומו של סובייקט בקונטקסט הבין-מיני עפ"י ג'סיקה בנג'מין.

סילבוס מפורט ומערכי שיעור מופיעים בחוברת ההקבצים הבין-תחומיים.
מועדי הבחינות:
מועד א' של סמסטר ב' יתקיים ביום 27/06/2006 בשעה 16:00
מועד ב' של סמסטר ב' יתקיים ביום 26/07/2006 בשעה 12:30